odpust

 

 

Źródło: Służba Boża 1883

 

 

 

 

Według Nauki Religii naszej, możemy przynosić ulgę cierpieniom dusz czyścowych, ofiarując na wypłacenie ich długu zasługi dobrych naszych uczynków, jako to: modląc się za nich, słuchając łub ofiarując na ich intencję Mszę Świętą, przyjmując pobożnie Komunię, przekazując im otrzymane odpusty i czyniąc jałmużny. Kościół Święty pragnie, abyśmy codziennie wespół z nim modlili się za dusze zmarłych; w dzień Zaduszny szczególnie na ten cel ustanowił nabożeństwo. Wybrał na to następny dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, aby tym wyraźniej przypomniał nasz i związek jedności z Kościołem Tryumfującym i Cierpiącym.

Obrzędy dnia Zadusznego wyrażają te rzewne myśli i uczucia.

Na żałobnej procesji czynią się pięć przystanków, czyli Stacji, w których się zanoszą modły w szczególności za kapłanów, za rodziców, za krewnych i dobroczyńców, za tych, których ciała spoczywają w tej parafii i kościele, na koniec przy katafalku za wszystkich zmarłych w ogólności. Gorejące świece około katafalku są godłem wiary i miłości umarłych naszych współbraci, i razem godłem radości i nadziei powrotu ich do lepszego życia; przez pokrapianie wodą święconą i okadzanie dymem kadzideł, wyraża się wielka godność dusz chrześcijańskich i nadzieja przyszłego uwielbienia ich ciał po powszechnym zmartwychwstaniu.

Ilekroć przywodzimy na pamięć obowiązek modlenia się za dusze w Czyśćcu będące, powinniśmy rozpamiętywać surowość Sprawiedliwości Boskiej, karzącej nawet za lekkie przewinienie dusze wybrane i przeznaczone do wiecznej z Nim Chwały, i tym mamy się pobudzać do gorliwego starania się o świątobliwość i do pokuty za przeszłe grzechy.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to dwoje świąt szczególnie katolickich. W dniu Wszystkich Świętych my żebrakami byliśmy Świętych Pańskich o przyczynę wzywającymi: a w Dniu Zadusznym żebrakami są dusze ojców, braci, sióstr i pokrewnych, dobrodziejów naszych w mękach czyścowych do wypłacenia się z ostatniego szeląga zatrzymanych. O cośmy wczoraj prosili Świętych, o to dzisiaj szczególnie proszą dusze czyśćcowe, gdy one bez wszelkich środków na zbawienie pomagających, nawet bez ciała, pomóc sobie żadnym sposobem nie mogą.

 

Co ty chcesz, aby ci czynili Święci, czyń też ty duszom, tj. przyczyniaj się za nimi przez Zasługi Jezusa, Pana i Zbawiciela.

 

Aby więc twoje przyczynienie się za duszami jak najskuteczniejsze było, poprzestań grzeszyć, wpraw się w stan uświęcającej Łaski, bo “wiemy, iż grzesznych Bóg nie wysłuchuje” (J 9, 31).

 

PAMIĘTAJ!

2 LISTOPADA MOŻNA ZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY “TOTIES QUOTIES”, CZYLI ILE RAZY TYLE RAZY.

ODPUST TEN JEŚLI KTOŚ NIE UZYSKAŁ 2 LISTOPADA, MOŻE TO UCZYNIĆ W NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ PO 2 LISTOPADA.

 

Dla wielu już zapomniany, a przez większość osób o zgrozo negowany – mowa o odpuście zupełnym toties quoties, jaki można zyskać w dniu 2 listopada.

 

Jest to odpust zupełny, który nigdy nie został zniesiony, bo ma moc wiążącą po wieczne czasy mimo sprzecznych dekretów wydanych przez neokościół.

 

Otóż każdy, kto w wyżej podanym czasie przystąpi do Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej, a potem pomodli się w kościele za dusze w Czyśćcu i intencjach papieskich tzn.:

1. do Boga Ojca o podwyższenie Kościoła Świętego na całym świecie,

2. do Syna Bożego o wykorzenienie heretyków

3. i do Ducha Świętego o pokój między narodami,

 

odmawiając 6 razy Ojcze nasz, 6 razy Zdrowaś Marya, 6 razy Chwała Ojcu

 

dostępuje odpustu zupełnego, który ofiarować należy za dusze w Czyśćcu.

 

Ten odpust zupełny można uzyskać tyle razy (toties), ile razy (quoties) odwiedzimy nabożnie kościół i pomodlimy się w wyżej podany sposób.

 

POWYŻSZY ODPUST ZAREZERWOWANY JEST TYLKO NA KORZYŚĆ DUSZ W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH!

 

Jeżeli ktoś tego nie uczynił w wskazanym dniu, może taki odpust zyskać w najbliższą niedzielę.

 

 

Uwaga!

Po jednej przyjętej Komunii Świętej możemy zyskiwać wiele odpustów zupełnych, tylko trzeba wypełnić powyższe wymogi dostąpienia odpustu zupełnego.

 

 

Biedne Dusze w Czyśćcu czekają z utęsknieniem na ofiarowane przez nas modlitwy, odpusty, jałmużny, czy posty, które skracają czas ich oczekiwania na wejście do Nieba. One dla siebie już nic w czyśćcu uzyskać nie mogą. Z jakąż wdzięcznością spotkamy się po śmierci z mieszkańcami tamtego świata, gdy teraz uzyskujemy dla nich odpusty. Oni opowiedzą nam, jaką ogromną pomoc otrzymali od nas oraz jak też oni orędowali za nami przed Bogiem, wypraszając Łaski dla nas i naszych najbliższych. Jakże radosne będą to spotkania! Jakże będzie to szczęśliwa godzina naszej śmierci!

 

 

BRACIA, MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI CIERPIĄCYMI W CZYŚĆCU!

 

 

Ofiarowanie odpustu na Dzień Zaduszny.

Źródło: Głos duszy 1881

 

Boże, Wszechmocny Stworzycielu i Ojcze wszystkich dusz wiernych, ześlij dziś Świętych Aniołów Stróżów na pocieszenie dusz w Czyśćcu cierpiących: niech im ogłoszą Twoje nieskończone Miłosierdzie, przez które, Panie mój, przyjmiesz łaskawie na ich wybawienie wszystkie pobożne uczynki, modlitwy, posty, jałmużny, wstrzemięźliwości, darowania urazy, skruchy, Spowiedzi Święte, Komunie oraz wszystkie Ofiary Mszy Świętych, które się dziś po całym świecie chrześcijańskim przez kapłanów Twoich za dusze wiernych zmarłych odprawują. Niech im Aniołowie Święci ogłoszą, Wiekuisty nasz Panie, że wszystkie odpusty, których prawowierni ze Skarbnicy Łaski i Zasług Syna Twego Jezusa Chrystusa w Kościele Bożym dostępują i ofiarują za dusze, w Czyśćcu cierpiące, będą z nieskończonej Dobroci Twojej na ich szybsze oswobodzenie przyjęte.

 

Dozwól, o Boże Zastępów, Któremu Niebieskie Chóry nieustannie śpiewają: Święty, Święty, Święty! iżby Błogosławieni, cieszący się Chwałą Twoją, Święci Patronowie nasi, których uroczystość obchodziliśmy wczoraj, oznajmili duszom wypłacającym się Twej Świętej Sprawiedliwości, że ich wstawienie się za nimi przez Ciebie przyjętym zostało.

 

Niech Najświętsza Marya Panna, uznana za Córę Ojca Przedwiecznego, za Oblubienicę Ducha Świętego, a Matkę Jezusa Chrystusa, okaże tym duszom Swe litosne Macierzyńskie Serce, a będą wspomożone; niech ofiaruje Tobie za nich, Boże mój, to, co jest najdroższego w oczach Twoich, to jest Mękę i Śmierć Syna Swego, Jezusa Najmiłosierniejszego, wszystkie Boleści Swoje i zasługi Twoich Wybranych, którzy tu na świecie żyjąc, świątobliwością swoją i różnymi cierpieniami pozyskali Chwałę Niebieską. Niech za Jej Przemożną Przyczyną dusze w Czyśćcu cierpiące, dziś jeszcze usłyszą błogi Wyrok wyzwolenia swojego. Amen.

Ojcze nasz. — Zdrowaś Marya. — Wierzę w Boga.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *