Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

OFIARA CAŁOPALNA DLA PANA BOGA.

 

 

Istotą stanu zakonnego jest dążenie do doskonałości przez praktykę trzech rad ewangelicznych w życiu wspólnym. Zastanowimy się nad wartością życia zakonnego, które polepa na całopalnej ofierze z siebie, złożonej Panu Bogu przez śluby zakonne.

 

1. Ofiara całopalna.

 

Ideał życia doskonałego wskazany przez Chrystusa Pana pociągał zawsze serca ludzkie. Już w czasach apostolskich spotykamy Chrześcijan, żyjących według tego Ideału (Zob. Dz. Ap. 4, 32; 1 Kor 7, 7; 9, 5). Jest rzeczą ciekawą, że w ciągu dziejów Kościoła Świętego nie zawsze łączono ze sobą wszystkie trzy rady ewangeliczne. Naśladowano Pana Jezusa czy to tylko w czystości, czy w czystości i ubóstwie jednocześnie. Duchowieństwo diecezjalne, które do dziś zobowiązuje się do czystości i posłuszeństwa biskupowi, nie składając żadnego przyrzeczenia ubóstwa, jest dowodem, ze trzy rady ewangeliczne nie muszą koniecznie stanowić nierozdzielnej całości. Z drugiej jednak strony łączność trzech rad ewangelicznych jest nie tylko zewnętrzna i przypadkowa. Obejmują one to wszystko, co człowieka wiąże ze światem: dobra materialne, życie rodzinne i własną wolę. Śluby zakonne przecinają te trzy więzy, uwalniają serce ludzkie od przywiązań ziemskich, czyniąc je zdolnym do miłowania jedynie Pana Boga i oddania Mu się na całopalną ofiarę.

— Zastosowanie. Czyśmy rozumieli, jak wielką rzeczą i jak wielkim szczęściem są nasze śluby zakonne? Nie ulega wątpliwości, że śluby są i więzami, Nieraz czujemy, jak te więzy uciskają nas i krępują. Być zależnym we wszystkich potrzebach od przełożonego, czasem być zmuszonym do ograniczenia tych potrzeb, wyrzec się radości życia rodzinnego; nawet w czynieniu dobrze być zależnym od innego, to krępuje człowieka. Nie zapominajmy jednak, że te więzy podnoszą nas jednocześnie w górę, ku Panu Bogu; w stosunku do świata oznaczają „wolność dzieci Bożych” (Rzym. 8, 21), bo pozwalają nam wszystko oddać na Służbę Panu Bogu. A służyć Panu Bogu, to być wolnym i królować.

— Postanowienie. Uświadomić sobie wzniosłość ślubów zakonnych i szczęście, jakie przynoszą.

 

2. Ofiara całopalna dla Pana Boga.

 

Historia życia zakonnego wykazuje, że przestrzeganie rad ewangelicznych nie zawsze opierało się na formalnym zobowiązaniu się wobec Pana Boga przez ślub. Mogło się wyrażać w prostym akcie woli: ktoś sobie postanawiał żyć w czystości, ale w każdej chwili mógł to postanowienie odwołać i wrócić do zwykłego trybu życia. Rozumiemy jednak dobrze, że ofiara z siebie złożona Panu Bogu w formie oficjalnej obietnicy wobec Kościoła Świętego, nabiera głębszej wartości. Śluby doskonalą naszą ofiarę, bo słabej i chwiejnej woli ludzkiej nadają większą siłę i pewnego rodzaju niezmienność. Doskonalą również poszczególne akty ślubowanego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i czynią je bardziej zasługującymi. Podobnie zatwardziałość w złem ma to do siebie, że powiększa złość tkwiącą w poszczególnych złych uczynkach. Przez śluby oddajemy Bogu nie tylko nasze dobre czyny, ale również możność opuszczania ich bez grzechu. Dajemy Panu Bogu i owoce i całe drzewo. Więcej już nie mamy. Ślubować Panu Bogu, to akt cnoty religii, hołd złożony Panu Bogu jako Najwyższemu Panu. Dotrzymać ślubu, to akt uwielbienia Pana Boga, akt wierności Panu Bogu jako Panu. W ten sposób, przez trzy śluby zakonne całą naszą istotę Panu Bogu poświęcamy na całopalną ofiarę; nasze życie w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie staje się w najprawdziwszym znaczeniu Służbą Bożą.

Ojciec Święty Pius XII w przemówieniu na zakończenie Kongresu Zakonów w 1950 r. stwierdza, że „jako wzniosłą postać doskonałości chrześcijańskiej niektórzy wysławiają dzisiaj nie tyle wyrzeczenie się własnej wolności z miłości dla Chrystusa Pana, ile raczej ograniczenie tego wyrzeczenia się”. W ten sposób „nadają odwrotny kierunek radom ewangelicznym”. Jest to, zdaniem Ojca Świętego jedna z przyczyn zmniejszenia się liczby powołań zakonnych, „gdyż wyrzeczenie się własnej woli wydaje się wielu rzeczą zbyt trudną”.

— Zastosowanie. Pięknie mówi Św. Augustyn: „Nie żałuj, żeś się związał ślubami, ciesz się raczej, że już ci nie wolno tego czynić, co by ci było dozwolone, ale ze stratą. Błogosławiony przymus, co zmusza do lepszego!” Ze świętą durną nośmy pęta naszych ślubów! Nałożyliśmy sobie po dojrzalej rozwadze i z nie przymuszonej miłości. Uważajmy więc siebie, jak Św. Paweł Apostoł, za więźniów skrępowanych dla Pana Jezusa (zob. Ef 3, 1). Broń Panie Boże nie starajmy się tych świętych wiązów rozluźniać, nie wyjmujmy z nich ani jednego ogniwa przez połowiczność lub szukanie wygodniejszych i łatwiejszych poglądów. Kto szuka takiej wygody, nie jest więźniem Chrystusowym.

— Postanowienie. Zachowywać śluby zakonne sumiennie.

 

Modlitwa.

„Przez święte śluby, mój Jezu, przybiłem się z Tobą do krzyża. Odnawiam je dziś wobec całego Nieba i ziemi, i dziękuję Ci, żeś mnie uznał godnym takiego szczęścia. Z radością wyznaję, że ani Twa Święta Służba nie jest ciężkim jarzmem, ani Twe więzy nie przygniatają. Pragnąłbym nawet, by mnie one jeszcze mocniej wiązały. Aż do śmierci chcę się trzymać krzyża mego powołania. Niech on będzie moją radością, chlubą i miłością!” (Akt pośw. się Sercu P. J. używ. w Zakonie Kapucynów). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 16.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 9.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024