Dusze Czyśćcowe

 

 

Ofiarowanie odpustu na Dzień Zaduszny.

Źródło: Głos duszy 1881

Boże, Wszechmocny Stworzycielu i Ojcze wszystkich dusz wiernych, ześlij dziś Świętych Aniołów Stróżów na pocieszenie dusz w Czyśćcu cierpiących: niech im ogłoszą Twoje nieskończone Miłosierdzie, przez które, Panie mój, przyjmiesz łaskawie na ich wybawienie wszystkie pobożne uczynki, modlitwy, posty, jałmużny, wstrzemięźliwości, darowania urazy, skruchy, Spowiedzi Święte, Komunie oraz wszystkie Ofiary Mszy Świętych, które się dziś po całym świecie chrześcijańskim przez kapłanów Twoich za dusze wiernych zmarłych odprawują. Niech im Aniołowie Święci ogłoszą, Wiekuisty nasz Panie, że wszystkie odpusty, których prawowierni ze Skarbnicy Łaski i Zasług Syna Twego Jezusa Chrystusa w Kościele Bożym dostępują i ofiarują za dusze, w Czyśćcu cierpiące, będą z nieskończonej Dobroci Twojej na ich szybsze oswobodzenie przyjęte.

Dozwól, o Boże Zastępów, Któremu Niebieskie Chóry nieustannie śpiewają: Święty, Święty, Święty! iżby Błogosławieni, cieszący się Chwałą Twoją, Święci Patronowie nasi, których uroczystość obchodziliśmy wczoraj, oznajmili duszom wypłacającym się Twej Świętej Sprawiedliwości, że ich wstawienie się za nimi przez Ciebie przyjętym zostało.

Niech Najświętsza Marya Panna, uznana za Córę Ojca Przedwiecznego, za Oblubienicę Ducha Świętego, a Matkę Jezusa Chrystusa, okaże tym duszom Swe litosne Macierzyńskie Serce, a będą wspomożone; niech ofiaruje Tobie za nich, Boże mój, to, co jest najdroższego w oczach Twoich, to jest Mękę i Śmierć Syna Swego, Jezusa Najmiłosierniejszego, wszystkie Boleści Swoje i zasługi Twoich Wybranych, którzy tu na świecie żyjąc, świątobliwością swoją i różnymi cierpieniami pozyskali Chwałę Niebieską. Niech za Jej Przemożną Przyczyną dusze w Czyśćcu cierpiące, dziś jeszcze usłyszą błogi Wyrok wyzwolenia swojego. Amen.

Ojcze nasz. — Zdrowaś Marya. — Wierzę w Boga.

 

 

 

© salveregina.pl 2022