Wszystkich Świętych

1 Stycznia

Ogólne krótkie uwagi nad żywotem Świętego Świętych Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu z dzieła Ks. Piotra Skargi, T. I, 1880r.

 

 

Niezmierna Łaska Boga światu się zjawiła. Syn Boży, Słowo Ojca, Bóg Prawy z Nieba zstąpił i stał się nam podobny człowiek. Niewidomy w Bóstwie, stał się widomym w Ciele; niecierpiętliwy stał się cierpiącym, na to, aby ludzie, którzy przez grzech Adama upadli, rodzeniem Jego odrodzeni na synów Bożych, Nauką Jego oświeceni, Zasługami, Żywotem Jego ubogaceni, przykładami do cnót świętych pobudzeni, śmiercią ożywieni, a Zmartwychwstaniem Jego naprawieni i ubłogosławieni, do Raju się wrócili i rozkosze niebieskie bez końca, otrzymać mogli.

Słuszna jest, ażeby, gdy się tu inne wypisują, Żywot Pana i Boga naszego, Jezusa Chrystusa, na czele umieszczony został. Gdy jednak znany jest wszystkim z Ewangelii Świętej, zaznaczę tylko w czym On Żywot Zbawiciela różny jest od innych żywotów Sług i Świętych Jego.

Bo najpierw ten żywot jest wzorem dla wszystkich. Mistrz ów rzekł do swych uczniów: „Jakom ja czynił, tak i wy czyńcie; noście na sobie obraz niebieskiego Adama“. A jako różny jest obraz od żywej twarzy, tak różne są żywoty Świętych od tego jednego, na którego wzór i podobieństwo być mają. Im kto bliższy tego wzoru, tym jest większym Świętym. Żaden wprawdzie doścignąć go nie może, każdy z nas atoli, co najusilniej zbliżać się do niego powinien. Nadto żywoty Świętych, zwykle na jeden stan przypadają; i tak, królewski na królewski, kapłański na kapłański, świecki na świecki, żywot zaś Pana Jezusa wszyscy za wzór brać mogą i brać go powinni.

Jeszcze i tym żywot Pana naszego różny jest od innych, że cnoty i przykłady Świętych pobudzać nas do naśladowania ich mogą, ale siły i Łaski do czynienia dobrego nie dadzą. Sam tylko żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa ożywia i pobudza do dobrego, bo jest pełen nie tylko Prawdy, ale i Łaski. Bez Pomocy Jego nic czynić nie możemy jak kwiat, który usycha, gdy go od korzenia oderwać. Nareszcie, jako prosty przykład, o ileż więcej podziwiać musimy tego Pana nad pany, który zstępuje na ziemię, by nas nauczyć najświętszego życia, podczas gdy Sam ponosił najcięższe trudy człowieka, niżeli tych Sług Jego, ludzi nam podobnych, którzy m iłując Go tylko, naśladować usiłowali. On choć niewinny, i nigdy grzesznym być nie mógł, chciał przecież dla przykładu naszego być posłusznym i cierpieć jako człowiek.

Obchodzimy dziś pamiątkę Obrzezania Pańskiego, przy którym to Obrzezaniu nazwano Imię Jego Jezus, a że dzień ten jest dniem pierwszym roku, przebiegnijmy i my też myślą, o ile w ubiegłym, który już nigdy nie wróci, zostawiliśmy za sobą złych wad i nałogów, a o ile nabyliśmy cnót, przymiotów i zasług, pokory, posłuszeństwa, cierpliwości, miłości Pana Boga i bliźniego, które zbliżając nas coraz więcej do Chrystusa Pana, same jedynie otworzą nam kiedyś bramy owego Królestwa Niebieskiego, w którym Go chwalić i błogosławić będziemy na wieki. Zaledwie chwila obecna jest naszą własnością, o dniu jutrzejszym nie wiemy, czy nas już przed Sąd Boski nie stawi. O jakże nieroztropnymi jesteśmy, jeśli tak łatwo zapominamy, że zawsze czystością duszy gotowi być winniśmy stanąć przed strasznym Trybunałem Potężnego, Miłosiernego, ale Sprawiedliwego Pana Boga, po karę lub po zapłatę wieczną!

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *