Źródło: Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 58, 1939, nr 1

 

 

Prośmy Boga Wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół Katolicki jest prawdziwym i aby Doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:

 

 

Pierwszy dzień 18 stycznia:

O powrót do Owczarni Piotrowej tych wszystkich “innych owiec”, które nie słuchają Głosu Boskiego Pasterza.

 

Drugi dzień 19 stycznia:

O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską prawosławnego Wschodu.

 

Trzeci dzień 20 stycznia:

O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.

 

Czwarty dzień 21 stycznia:

O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.

 

Piąty dzień 22 stycznia:

O powrót do Kościoła chrześcijańskich sekt w Ameryce, hondurowców i innych.

 

Szósty dzień 23 stycznia:

O nawrót do praktyk religijnych wszystkich oziębłych Katolików.

 

Siódmy dzień 24 stycznia:

O nawrócenie żydów i mahometan.

 

Ósmy dzień 25 stycznia:

O podbój całego świata Chrystusowi prawdziwemu Bogu i Zbawcy.

 

W każdym dniu oktawy na podaną intencję odmawia się poniższe modlitwy:

 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

Ant. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty Mnie posłał.

 

V. Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Piotr.

R. A na tej opoce zbuduję Kościół Mój.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ:

Panie Jezu Chryste, Któryś rzekł Apostołom: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na Wiarę Twojego Kościoła i racz Go według Twej Woli obdarzać pokojem i w jedności umacniać. Który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024