Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Co bym uczynił, gdy Bóg powstanie i gdy spyta, co bym Mu odpowiedział? — Hiob 31. 14.

 

PRZYGOTOWANIE. — Zaledwie dusza ciało opuści, stanie przed Trybunałem Bożym. Wówczas staną jej oskarżyciele, szczególniej szatan, który ją kusił i Anioł Stróż, którego natchnieniami gar­dziła. Sam Pan Jezus będzie podówczas Świadkiem i Sędzią. Co odpowiemy tym oskarżycielom, jeśli na nieszczęście umrzemy w grzechu? Jeślibyśmy tej nocy umarli, jakiż by Wyrok został na nas wy­dany?

 

I. — Zaledwie dusza ciało opuści, Sąd się od­będzie. Zasiadł Sąd i księgi otworzono. Dwie księgi — Ewangelię i sumienie. Ewangelia zawiera to, co oskarżony winien był czynić, w księ­dze zaś sumienia zapisano, co uczynił. — Rachun­ki Sprawiedliwości Bożej nie uwzględniają bogactw, godności, wysokiego rodu danej osoby, lecz jedynie jej czyny. Toteż Daniel powiedział do kró­la Baltazara: „Zważonyś na wadze i znalezionyś za mało mającym”. Nie było zważone złoto, jakie król posiadał, mówi 0. Alvarez, lecz jedynie jego życie.

Staną oskarżyciele — pierwszy, to szatan. Te­raz zły duch uwodzi nas mnóstwem podstępów, wówczas zaś, jak mówi Św. Augustyn, stanie przed Trybunałem Chrystusa Pana i przedłoży wszystkie nasze przyrzeczenia: wszystko, co obiecaliśmy Panu Bogu, a czego nie dopełniliśmy; przypomni wszystkie nasze winy, dzień i godzinę, kiedyśmy je popełnili. Swe zaś oskarżenie, według Św. Augustyna, sza­tan zakończy tymi słowy: „Panie, dlatego niewdzięcznika nie byłem, jak Ty, policzkowany, nie biczowano mnie za niego, nic zań nie wycierpia­łem, a przecież odwrócił się on od Ciebie, choć umarłeś dla jego zbawienia, i oddał mi się w nie­wolę; słuszne więc, by on moją był własnością. Wydaj więc Wyrok, by do mnie należał, kto Twoim być nie chciał”.

Następnie będzie oskarżał Anioł Stróż; ten według Orygenesa tak się odezwie: „Panie, przez tyle lat nad nim pracowałem, a on lekceważył wszystkie moje upomnienia”. — Spełnią się wów­czas słowa Proroka Jeremiasza, iż nawet przyjaciele od­wrócą się od występnej duszy. Wszyscy przyjaciele jego wzgardzili go.

 

II. — Nie tylko jednak szatani i Aniołowie bę­dą oskarżać winowajcę przed Trybunałem Pana Jezusa. Według proroctwa Habakuka, będą go również oskarżać ściany domów, gdzie grzeszył. Według Św. Pawła, będzie przeciw winnemu świadczyć własne jego sumienie, a Św. Bernard powiada, iż wówczas same grzechy odezwą się do tego, kto je popełnił:Dziełem twoim jesteśmy, nie opuścimy cię”.

Przede wszystkim jednak, jak pisze Św. Chry­zostom, wołać będą o pomstę Rany Pana Jezusa. „Bę­dą się na ciebie skarżyć gwoździe, Rany przeciw tobie mówić będą, Sam krzyż Chrystusa Pana będzie cię oskarżał”. Co biedny grzesznik będzie mógł powiedzieć na te wszystkie oskarżenia? A ty, moja duszo, co odpowiesz? Zapytaj sam siebie wraz z Hiobem: „Co bym czynił, gdy Bóg powstanie i gdy spyta, co bym Mu odpowiedział?“

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu, gdybyś teraz zechciał mi zapłacić za wszystko, co uczyniłem, piekło dostałoby mi się w udziale! Boże, ileż razy pisałem wyrok skazu­jący mnie na to miejsce katuszy! Dziękuję Ci za cierpliwość, z jaką mnie znosiłeś. Gdybym teraz miał stanąć przed Twym Trybunałem, jakiż rachunek złożyłbym Tobie ze swego życia? Nie wchodź w Sąd ze sługą Twoim. Pa­nie, poczekaj nieco na mnie, nie sądź mnie jeszcze! Ponieważ dotąd tyle Miłosierdzia mi okazałeś, zmi­łuj się jeszcze nade mną i użycz mi wielkiego ża­lu za grzechy. Żałuję, Dobro Najwyższe, iż tyle razy Cię obrażałem. Kocham Cię nade wszystko. — Ojcze Przedwieczny, przebacz mi z Miłości ku Jezusowi i dla Jego Zasług udziel mi świętej wy­trwałości. Mój Jezu, od Krwi Twej wszystkiego oczekuję. Najświętsza Panno, w Tobie ufność pokładam. Spójrz, Matko, na mą nędzę i miej litość nade mną. Amen. (II, 110)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 6
  2. pobożnego przygotowania się do wspomnienia Św. Antoniego Padewskiego przez Nowennę: Nowenna do Św. Antoniego Padewskiego – dzień 3

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023