Zawartość strony

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

31 GRUDNIA

Ostatni dzień roku. Trzeba korzystać z czasu.

 

 

Oto krótkie lata mijają, a ja idę ścieżką, którą nie wrócę. — Hiob, 16, 23.

 

PRZYGOTOWANIE. — Słusznie Duch Święty nas przestrzega, abyśmy korzystali z czasu, jest on bowiem nie tylko bardzo cenny, lecz też bardzo krótki. Jakże minęło szybko dwanaście miesięcy roku, który dziś dobiega kresu. Powiedz mi, mój bracie, jak dotąd czas wyzyskałeś?

 

I. — Nie ma nic droższego nad czas — jest on skarbem, który istnieje tylko na tym świecie i można go posiadać tylko przez czas niezmiernie krótki. Oto krótkie lata mijają. Jakże szybko upłynęło dwanaście miesięcy roku, który dziś się kończy! Słusznie więc Duch Święty nas ostrzega, abyśmy korzystali z czasu i ani chwili nie zmarnowali, bez należytego jej użycia. Lecz jakże inaczej się dzieje! O czasie wzgardzony! Ludzie światowi najbardziej pragnąć cię będą, gdy w godzinę śmierci usłyszą, iż dla nich czasu już nie ma. Czasu nie będzie więcej.

A ty, mój bracie, na co używasz swego czasu? Pan Bóg ci pozwolił dożyć dnia dzisiejszego, choć tylu tysiącom i milionom tego odmówił, choć mo­że byli w tych samych, co i ty latach, może młod­si od ciebie; może mieli takież, jak i ty, zdrowie, a może byli zdrowsi. — Oni pomarli, ty żyjesz. Oni stali się zgnilizną i prochem w grobie, a ty tutaj rozmyślasz. Oni w wieczności, a może nie­stety wielu z nich w piekle, a ty jeszcze czas po­siadasz! Jak dotąd z niego korzystałeś?

U Stóp Pana Jezusa zrób rachunek ze swego ży­cia. Rozważ z jednej strony niezliczone Łaski, ja­kie szczególnie w tym roku otrzymałeś; z dru­giej zaś strony przypomnij sobie uchybienia, błę­dy a może i grzechy, jakimi nieustannie, od pierwszego dnia roku do ostatniego, obrażałeś Pana Boga, odpłacając niewdzięcznością za Jego nie­skończone Dobrodziejstwa. — Jeżeli zaraz nie na­prawisz tego czasu straconego, a może, co gorsza, źle użytego, jakiż miecz boleści cię przeszyje, gdy znajdziesz się na śmiertelnym łożu bliski owej chwili, od której wieczność zależy!

 

II. Jeśli na nieszczęście sumienie ci powia­da, że w oziębłości rok ten przeżyłeś, staraj się przynajmniej żarliwie ten ostatni dzień przepędzić. Dziękuj często Panu Bogu, iż zachował cię do tej chwili i proś o przebaczenie, że tak niedbale Mu służyłeś. Ponieważ nie wiesz, czy dożyjesz dnia jutrzejszego i rok nowy rozpoczniesz, już dzisiaj uporządkuj swe sumienie i oczyść je przez Spo­wiedź z grzechów całego roku. A wreszcie posta­nów sobie mocno i skutecznie, gorliwiej odtąd służyć Panu Bogu i lepiej rok przyszły zużytkować. Na tym polega owo ostrożne chodzenie i odkupy­wanie czasu, o jakiem mówi Apostoł. (Ef. 5. 16).

 

 

Modlitwa:

Panie, Którego Miłosierdzie jest bez granic, a Dobroć — skarbem niezmiernym, dzięki skła­dam Twemu Majestatowi za wszystkie wyświad­czone mi Dobrodziejstwa, szczególnie zaś za czas, jakiego mi użyczasz do opłakiwania win moich i naprawienia mych błędów. Kto wie, czy ten rok, który się dziś kończy, nie jest też ostatnim rokiem mego życia? Nie! Nie chcę już więcej opierać się pełnym Miłości Twym Natchnieniom. Żałuję, Dobro Najwyższe, iż Cię obrażałem i po­stanawiam sobie na przyszłość, nieustannie wzbu­dzać akty miłości, żeby nagrodzić czas stracony.

Ponieważ potrzeby tego życia nie pozwalają, aby me myśli były zawsze skierowane do Ciebie, w następującą ugodę z Tobą wchodzę i pragnę, aby mnie obowiązywała przez cały przyszły rok i całe moje życie: Ile razy wzniosę oczy ku Niebu, tyle razy pragnę sławić Twe doskonałości nie­skończone. — Ile razy oddychać będę, tyle razy, Panie, ofiaruję Ci Mękę i Krew Boskiego Odkupi­ciela i zasługi Wszystkich Świętych za zbawienie całego świata i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione. — Ile razy moje serce uderzy, tyle razy radbym potępić i znienawidzić wszystkie grzechy popełnione od początku świata i pragnę za nie zadośćuczynić przelaniem krwi swojej. Wreszcie, ile razy ruszę ręką lub nogą, tylekroć pragnę poddać się zupełnie Twej Przenajświęt­szej Woli, tego jedynie pragnąc, aby wszystko według Niej się działo. Aby ta ugoda nigdy nie była naruszona, potwierdzam ją i pieczętuję Pię­cioma Ranami Pana Jezusa i składam Ją w Twe Ręce, o Matko wytrwałości, Maryo! Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Poweźmij przebłaganie za swoje grzechy oraz podziękowanie za otrzymane Łaski od Pana Boga w minionym Starym Roku: Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *