Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W wtorki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Święta w Wielkim Poście nie znoszą dyscypliny postnej! Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

A gdy był wieczór, siedział ze dwunastu Uczniami Swoimi. — Mat. 26, 20.

 

PRZYGOTOWANIE. Wyobraźmy sobie, że widzimy, jak Pan Jezus, siedząc przy stole ze Swymi Uczniami, spożywa baranka wielkanocnego — był on figurą tej Ofiary, jaką Pan Jezus następnego dnia miał złożyć na Ołtarzu Krzyża z Siebie Samego. Przedstawmy też sobie ową chwilę, gdy Pan Jezus pada na kolana przed Apostołami, a w ich liczbie i przed Judaszem, by nogi im umyć. Czyż widząc Pana Boga, jak z Miłości ku nam tak bardzo się upoka­rza, zawsze pozostaniemy tak pyszni? — Za każde słowo obraźliwe, za najmniejszy objaw lekceważe­nia zaraz się gniewamy i myślimy o zemście.

 

I. — Pan Jezus wiedząc, iż już nadeszła dla Nie­go chwila, kiedy miał przejść z tego świata do Ojca, choć już przedtem okazał, jak bardzo ludzi ukochał, teraz chciał im dać ostatnie i największe dowody Swej ku nim Miłości. Oto, siedząc przy stole, cały rozpalony Miłością, zwraca się do Ucz­niów i mówi do nich: Bardzo pragnąłem pożywać tę Paschę z Wami. Uczniowie Moi, a słowa te wówczas wypowiedzia­ne i do nas się odnosiły, wiedzcie, że przez całe życie pragnąłem pożywać z Wami tę Ostatnią Wieczerzę; po Niej bowiem mam iść, by złożyć z Siebie Ofiarę za wasze zbawienie.

A więc, mój Panie Jezu, tak pragniesz oddać Swe Ży­cie za nas, Swe nędzne stworzenia? Niechaj to pragnienie zapali nasze serca pragnieniem, by cierpieć i umrzeć z Miłości ku Tobie, skoro Ty tyle zechciałeś wycierpieć i umrzeć z Miłości ku nam. O, ukochany Odkupicielu, spraw, byśmy poznali, czego się od nas domagasz, gdyż we wszystkim chcemy Ci się podobać. Pragniemy sprawić Ci przyjemność, aby się choć w części odwzajemnić za Twą wielką ku nam Miłość.

I oto zebrani w Wieczerniku spożywają baran­ka wielkanocnego, który był figurą naszego Zba­wiciela. Jako ów baranek został spożyty podczas Ostatniej Wieczerzy, tak następnego dnia świat miał ujrzeć na Ołtarzu Krzyża Baranka Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyniszczonego przez Cierpienia.

On wtedy położywszy się na pier­siach Pana Jezusowych… Jakżeś szczęśliwy, Św. Janie, iż złożywszy głowę na piersiach Pana Jezusa, poznałeś wtedy, jak wielka jest Miłość w Sercu Bo­skiego Odkupiciela dla dusz, które Go kochają.

Mój słodki Panie, podobną Łaską wielokrotnie i mnie obdarzałeś! I ja poznałem, jak bardzo mnie miłujesz, kiedy pocieszałeś mnie przez niebiańskie oświecenia i słodycze duchowne; jednakże pomi­mo to wszystko nie byłem Ci wierny! Nie dopuść, bym miał w dalszym ciągu za Twą Dobroć odpła­cać Ci niewdzięcznością. Chcę całkowicie do Cie­bie należeć; przyjmij mnie i udziel mi Pomocy.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Potem nalał wody w miednicę i począł umywać nogi Uczniom. Duszo moja, patrz na twego Pana Jezusa, jak wstaje od stołu, składa szaty, bierze białe prześcieradło, przepasuje się nim i nalawszy wody do miednicy, klęka przed Swymi Uczniami i rozpoczyna umywać im nogi. A więc Król świata, Jednorodzony Syn Boży, uniża się do umywania nóg Swych stworzeń! Aniołowie, cóż na to mówicie?

Byłoby to dla Uczniów Pana Jezusa wielką Ła­ską, gdyby dozwolił im łzami obmyć swe Boskie Nogi, jak to zezwolił Magdalenie. Lecz nie, woli Sam paść do nóg sług swoich, by nam u kresu Swego Życia zostawić wielki Przykład pokory i dać dowód, jak bardzo ludzi miłuje. A my, Panie, czyż zawsze będziemy tak pyszni, iż nie możemy znieść jednego obraźliwego słowa, najmniejszego objawu lekceważenia, byśmy się nie gniewali i nie myśleli o zemście? My, którzyśmy zasłużyli, aby za nasze grzechy szatani w piekle nas deptali?

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu! Już w tym widzę wielką karę za swe grzechy, że pomimo swej niewdzięczności, jestem jeszcze tak pyszny. Na przyszłość jednak tak nie będzie, gdyż Twój Przykład uczynił upokorzenia bardzo miłymi. Przyrzekam Ci, iż od dzisiaj będę chętnie znosić wszelkie przykrości i zniewagi, ja­kie mi zostaną wyrządzone; owszem pragnę, bym wraz z Tobą doznał upokorzeń i proszę Cię o nie. Lecz na co, Panie, przydadzą się me postanowie­nia, jeśli mi nie dopomożesz, bym je wykonał? Skoro więc chcesz mnie zbawić, dopomóż mi, mój Jezu wzgardzony, do znoszenia wszelkich wzgard, jakich doznam. Daj mi tę Łaskę przez Zasługi znie­wag, jakie poniosłeś i dla Zasług Twojej, i mojej drogiej Matki Maryi. Amen.  (* I, 603)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 19.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Józefa Oblubieńca NMP: Nabożeństwo do Św. Józefa.
  6. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024