Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PAN BÓG ISTOTA NAJDOSKONALSZA.

 

 

Pewien młodzieniec zwrócił się raz do Pana Jezusa: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, by otrzymać żywot wieczny?” Pan Jezus odpowiada: „Czemu Mnie zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, jeno Sam Bóg” (Mk 10, 17-18). Słowa te oznaczają, że ludzkie doskonałości są tak słabe, że prawie nie warto ich wspominać. W Panu Bogu istnieją one w całej pełni.

 

1. Pan Bóg posiada wszystkie doskonałości.

 

Jest dużo doskonałości na ziemi. Podziwiamy potęgę przyrody. Ileż przemyślnej siły tkwi w świecie roślinnym i zwierzęcym. Człowiek potrafi wykorzystywać siły przyrody do swych celów. Zdumiewa nas dotąd potęga wielkich maszyn czy siła elektryczności. Wszystkie jednak znane dotychczas źródła siły zdają się tracić znaczenie wobec nieprzeczuwanej potęgi, jaką odkryto w atomie. Jest on cząstką materii tak znikomo małą, że najsilniejszy mikroskop nie pozwała go zo-baczyć. Rozbicie atomu wyzwała olbrzymią energię. Trudno sobie wyobrazić ile i jak wspaniale związanej energii zawiera się w globie ziemskim, nie wspominając już wszechświata. — Obok przedziwnej siły spotykamy na świecie tyle cudownej piękności. Spadające płatki śniegu posiadają rzeźbione i przeróżne kształty. Kto zliczył odmiany kwiatów, barwnych motyli i ptaków? Wschody i zachody słońca, wszystkie widoki, jakimi ziemia czaruje nasze oko w swym zmiennym pochodzie przez pory roku. Ludzkie ciało jest arcydziełem skończonym. Ileż dzieł sztuki stworzył geniusz człowieka. Ileż piękna moralnego: bohaterskiego poświęcenia, miłości, czystości!

A przecież to wszystko — to tylko krople z oceanu Bożych Doskonałości, iskierki rozpalone w Bożym słońcu; wszystko jest w Panu Bogu i nieskończenie więcej jeszcze. Wszystkie możliwe doskonałości są w Panu Bogu. Dante śpiewa o tych głębinach Bożych Doskonałości:

„W onej to głębi ujrzałem, iż gości złączone w jedno kochania spojeniem wszystko, co wszechświat posiadł w osobności” (Raj, 33).

Jak wielki jest Pan Bóg! Św. Augustyn pięknie mówi, że „jest On Dobrem wszystkich dóbr, Dobrom. dzięki któremu wszystko inne jest dobre i bez którego nic nie może być dobre, Dobrem Najwyższym” (In Ps. 134, 4).

— Zastosowanie. Nieskończona doskonałość Boga po-winna nas zachęcać do oddawania Mu czci z należytym uszanowani e m. Wielki uczony francuski, Ampere, rozmawiając o Panu Bogu, brał w dłonie głowę i powtarzał: „Jak wielki jest Pan Bóg! Jak wielki jest Pan Bóg!” Styrmy fizyk angielski, Newton, odkrywał głowę, ile razy posłyszał Imię „Bóg”. Czy nasze zachowanie w chórze, w czasie Oficjum, w czasie Mszy Świętej jest też nacechowane wielkim uszanowaniem dla Pana Boga tak doskonałego?

— Postanowienie. Oddawać Panu Bogu cześć z największym uszanowaniem.

 

2. Pan Bóg posiada wszystkie doskonałości w stopniu najdoskonalszym.

 

Doskonałość świata stworzonego jest ograniczona. Zdumiewająca siła i czarująca piękność stworzenia mogłaby być jeszcze większa. Jedynie w Panu Bogu każda doskonałość sięga Swej pełni. Boża Potęga, Mądrość, Dobroć i Piękność są Nieskończone i większe być nie mogą. Pan Bóg jest Samą Mocą, Dobrocią, Pięknością.

Jeśli stworzenie posiada jeden przymiot w stopniu doskonałym, cierpi nieraz na tym drugi. Zycie Świętych dostarcza przykładów. Trudno jest człowiekowi łączyć życie wewnętrzne z pracą apostolską, należyty szacunek dla siebie ze skromnością, energię z cierpliwością, prostotę z roztropnością, sprawiedliwość z miłosierdziem! W Panu Bogu wspaniała harmonia łączy wszystkie doskonałości. Stanowią one przecież jedną, Nieskończenie Doskonałą Istotę Bożą.

Wreszcie w stworzeniu każda doskonałość jest czymś nabytym, otrzymanym i dlatego zawsze niepewnym. Pomyślmy, jak krucha jest ludzka cnota. Tylko Pan Bóg posiada odwiecznie, niezmiennie wszelką doskonałość i utracić jej nie może.

Dlatego Pan Bóg jest dla nas tak Niepojęty, tak Niewysłowiony, tak zupełnie Inny. Kiedy my, ludzie, mówimy o Panu Bogu, nasza mowa jest jak szept ledwo dosłyszalny (Job 26, 14). Nad wszystkimi narodami włada Pan, a Chwała Jego przewyższa Niebiosa! (Ps 113/112/, 4).

— Zastosowanie. Nieskończone Doskonałości Pana Boga wzywają do miłości. Jeśli stworzenie, które jest tylko odbiciem nie stworzonej Piękności, potrafi tak oczarować i porwać serce ludzkie, dlaczego nie kochać Pana Boga, który jest nieskończoną Pełnią wszelkiej Doskonałości, Wielkości i Piękna? Św. Franciszek — jak rzadko który Święty —umiał właśnie od piękna stworzonego wznosić się do Piękności nie stworzonej. Św. Bonawentura pisze, że „w poszczególnych stworzeniach jak w strumykach kosztował źródła wszelkiej dobroci”.

— Postanowienie. Kochać Pana Boga serdeczniej.

 

 

Modlitwa.

Módlmy się i my o tę Łaskę: „Boże Zastępów, wszelka doskonałość od Ciebie pochodzi! Zaszczep w sercach naszych miłość Imienia Swego!” (Kolekta 6 niedz. po Zesłaniu Ducha Św.). Spraw, byśmy Cię mogli chwalić przez Słowo Odwieczne i kochać przez Miłość nie stworzoną, jak na to zasługujesz. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 2
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 2. Potrzeba i pewność Sądu Ostatecznego. Cz. 1
  3. Nauki katolickie na Dzień Zaduszny.
  4. Nabożeństwo na Dzień Zaduszny.
  5. Akt heroicznej miłości dla dusz w Czyśćcu cierpiących.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *