Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Miłosierdzie bowiem i gniew prędko przybliżają się od Niego i na grzeszników patrzy gniew Jego. — Ekl. 5, 7.

 

PRZYGOTOWANIE. — Dwoma sposobami sza­tan oszukuje ludzi i wielu ciągnie do piekła: po grzechu pobudza ich do rozpaczy myślą o suro­wej Sprawiedliwości Bożej; przed grzechem zaś zachęca ich do niego ufnością w Miłosierdzie Bo­że. Jeśli chcemy wywieść w pole naszego wroga, postępujmy przeciwnie: po grzechu pokładajmy ufność w Miłosierdziu Bożym, przed grzechem jednak obawiajmy się nieubłaganej Sprawiedli­wości Pana Boga. Na jakiej podstawie może ten spodziewać się od Pana Boga miłosierdzia, kto tego miłosierdzia nadużywa, by Go obrażać?

 

I.Św. Augustyn powiada, że dwoma spo­sobami szatan oszukuje ludzi: „rozpaczą i nadzieją“. Skoro grzesznik upadnie, kusi go do rozpaczy bojaźnią Sprawiedliwości Bożej; zanim jednak zgrzeszy, pobudza go do grzechu nadzieją Miło­sierdzia Pana Boga. I rzeczywiście, trudno znaleźć tak zakamieniałego grzesznika, który by chciał się potępić. Grzesznicy chcą grzeszyć, lecz nie tracą nadziei, iż osiągną zbawienie. Grzeszą i mówią: „Bóg jest Miłosierny; popełnię ten grzech, a póź­niej się z niego wyspowiadam”. Lecz, o Boże, podobnie mówiło tylu, którzy już są potępieni. Nie mów: Wielkie jest Miłosierdzie Boże; choć­bym jak najwięcej nagrzeszył, jeden akt skruchy wyjedna mi przebaczenie. – Nie mów tak, Pan Bóg przestrzega, a dlaczego? Ponieważ Miłosierdzie i Sprawiedliwość w Panu Bogu są złączone; Gniew Jego zwrócony jest przeciw niepokutującym grzeszni­kom, którzy dokładają grzechy do grzechów i nadużywają Miłosierdzia, aby grzeszyć tym wię­cej:Miłosierdzie bowiem i gniew prędko przy­bliżają się od Niego i na grzeszników patrzy Gniew Jego“. — Miłosierdzie Boże jest nieskoń­czone, lecz objawy tego Miłosierdzia mają granice. Pan Bóg jest Miłosierny, lecz jest również Sprawie­dliwy. „Jestem Sprawiedliwy i Miłosierny, pewne­go razu powiedział Pan Jezus do Św. Brygidy, lecz grzesznicy sądzą, iż jestem tylko Miłosierny”.

Nie wyobrażajmy więc sobie, pisze Św. Bazyli, Pana Boga tylko połowicznie. Bł. Jan z Avili powiada, iż znoszenie tego, kto posługuje się Miłosierdziem Pana Boga, by tym więcej Go obrażać, nie byłoby miłosierdziem, lecz brakiem Sprawiedliwości.

Miłosierdzie temu jest obiecane, kto boi się Pana Bo­ga, nie zaś temu, kto go nadużywa. Miłosierdzie Jego… bojącym się Go. Za­twardziałym grzesznikom jest zapowiedziana Sprawiedliwość. Jak Pan Bóg, powiada Św. Augu­styn, nie kłamie w swych obietnicach, tak też nie kłamie w swych groźbach.

 

II. — Posłuchaj więc pięknego upomnienia Św. Augustyna: „Po grzechu spodziewaj się Miło­sierdzia Bożego, przed grzechem jednak obawiaj się straszliwej Sprawiedliwości Pana Boga“. I słusz­nie, nie zasługuje bowiem na Miłosierdzie Pana Boga, kto się nim posługuje, by Go obrażać. Kto obraża Sprawiedliwość, pisze Alfons Tostatus, mo­że uciec się do Miłosierdzia; kto jednak obraża Miłosierdzie, do kogo się ucieknie? — Byłoby to żartować z Pana Boga: obrażać Go zawsze dowoli, a chcieć dostać się do Nieba. Św. Paweł zaś wyraźnie powiada: „Nie da się Bóg z Siebie naśmie­wać”.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu, oto należę do liczby tych, którzy Cię obrażali, bo byłeś dla mnie Dobry. Panie, czekaj na mnie, jeszcze mnie nie opuszczaj, spodziewam się bowiem, iż z Pomocą Twej Łaski nie będę Cię już więcej pobudzał, byś mnie opuścił. Żałuję, Dobroci Nieskończona, że Cię obrażałem i tak poniewierałem Twe Miłosierdzie. Dziękuję Ci, iż aż dotąd na mnie czekałeś. Od dzisiaj nie chcę już więcej Ci się sprzeniewierzać, jak to czy­niłem poprzednio.

Tak długo mnie znosiłeś, abyś za Swą Dobroć pozyskał miłość moją. Oto już kocham Cię teraz, jak tego się spodziewam. Kocham Cię, Dobroci Nieskończona. „Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko“ i bardziej sobie cenię Twą Łaskę, niż wszystkie królestwa ziemskie; jestem gotów ra­czej tysiąc razy umrzeć, niż utracić Twą Łaskę. — Mój Boże, dla Miłości Jezusa udziel mi Łaski, bym wytrwał aż do śmierci. Nie dozwól, bym miał Cię zdradzić ponownie i przestać Cię miło­wać. Maryo, Tyś nadzieją moją; wyjednaj mi wytrwałość; o nic innego Cię nie proszę. Amen. (II, 76)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 12
  2. Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 12
  3. Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 12
  4. poznaj Naukę Katolicką na Święto Najświętszego Imienia Maryi: Nauka o czci Przenajświętszego Imienia Maryi.
  5. w dniu święta dzisiejszego Najświętszego Imienia Maryi: Nabożeństwo na cześć Najświętszego Imienia Maryi.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023