Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PAN BÓG PRZEDWIECZNY.

 

 

Koniec świata jest jakby ilustracją do słów Psalmu: „Ty na początku stworzyłeś ziemię, również Niebiosa są Dziełem Rąk Twoich. One przeminą, Ty zaś istnieć będziesz; wszystko jako szata zwiotczeje; jako odzienie odmienisz je i będą zmienione, ale Ty jesteś ten Sam i lata Twoje bez końca” (Ps 102/101/, 26-28). Na tle zmienności świata rozbłyskuje Wieczność Boża.

 

1. Ipsi peribunt; „One przeminą”.

 

Psalmista powiada, że ziemia i Niebo, Dzieła Rąk Bożych, przeminą. Wiek naszej ziemi od czasu stwardnienia powierzchni obliczają uczeni na dwa miliardy lat. Te dwa miliardy lat to tylko mały ułamek wieku słońca, od którego kiedyś nasza ziemia się oderwała. Słońce istnieje już jakieś pięć lub siedem trylionów lat. A czy te tryliony lat wieku słońca to nie maleńka cząstka wieku tej masy gazowej czy ognistej, z której ono się uformowało? Choć są to okresy olbrzymie i trudno naszej wyobraźni za nimi nadążyć, są one przemijające. Kiedyś dobiegną końca. Wyczerpie się energia cieplna i świetlna słońca. Zgaśnie ostatnie światło i ciepło we wszechświecie.  Ipsi peribunt; „Minie to wszystko”.

Miną słońca i gwiazdy, które w swym majestacie i ogromie wydają się wieczne i niezmienne. Tym bardziej minie to wszystko, co i w naszych oczach nosi na sobie znamię kruchości i przemijalności. Niestałość i kruchość świata uderzała nas mocno w oczy w ostatnich latach, kiedy w gruzy waliły się miasta, domy i kościoły, budowane przez setki lat. Ipsi peribunt; „Miną”.

W wartkim prądzie zmienności płyniemy i my — ludzie. Uczeni obliczają życie człowieka na ziemi na dziesięć tysięcy lat lub wiele dłużej. Cóż znaczy dziesięć tysięcy lat wobec dwóch miliardów lat ziemi? Czymże jest pojedyncze życie ludzkie, choćby trwało lat osiemdziesiąt I dziewięćdziesiąt? Jak znikome jest życie człowieka w porównaniu z historią całej ludzkości. Kiedy się patrzy na nie w tym wartkim prądzie czasu, jest ono naprawdę mniejsze niż niewidoczny atom w olbrzymim wszechświecie. Słusznie pisze Św. Jakub Apostoł: „Czymże jest… życie wasze? Parą, ukazującą się na chwilę i zaraz znikającą” (Jak 4, 14). „Cień i mniej niż cień” — czytamy na starożytnych grobowcach. O nas trzeba również mówić: Ipsi peribunt; „Mijają i oni!”

— Zastosowanie. Według Starego Testamentu Wieczność i Niezmienność Boża to Przymioty zachęcające do zawierania przymierza z Panem Bogiem. Jehowa to skała, która nigdy nie zadrży i nie zachwieje się. Można na niej spokojnie budować. W czasach pełnych wartkich przemian budujmy i my na tej niewzruszonej skale. Oprzyjmy o mocny grunt nasze krótkie życie ziemskie, zwłaszcza w czasie, kiedy ziemia chwieje się pod nogami.

— Postanowienie. Wiarą oprzeć się na wiecznym, niezmiennym Panu Bogu.

 

2. Tu autem permanes; „Ty Jeden trwasz”.

 

Minie wszystko: świat nad nami, świat koło nas i my. Tylko Jeden Pan Bóg trwa. Pan Bóg patrzył na początek mego życia, całego rodzaju ludzkiego, ziemi, słońca i całego wszechświata niezależnie od tego, ile lat dzieli nas od tego początku. Pan Bóg będzie również oglądał i koniec tego widzialnego świata i wszystkiego, co na nim się dzieje i żyje. Będzie świadkiem, jak słońce się zaćmi i jak gwiazdy będą spadać i jak moce niebieskie poruszone będą, bez względu na to, jaki okres czasu dzieli nas od tej końcowej katastrofy.

Pan Bóg jest „Pierwszy i Ostatni” (Iz 44, 6). Był przed wszystkim, co istnieje. Będzie jeszcze, kiedy przestanie istnieć wszystko, co jest. „Od wieków i aż na wieki Ty jesteś, Boże!” (Ps 90/89/, 2). Św. Augustyn pisze: „U Pana Boga nie ma ani wczoraj ani jutra, jest tylko wieczne dziś… Dzień Jego nie ma początku ani końca” (Adv. haer. 4, 5). Do tego Bożego „dziś” moglibyśmy przykładać wszystkie nasze miary czasu: tysiące, miliony, miliardy i więcej lat; nie dojdziemy nigdy do końca. Niepojętą Wieczność Bożą Apostoł wyraża prosto: „U Boga jeden dzień znaczy tyle co tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień” (2 P 3, 8).

Kościół Święty  z pełną uszanowania grozą odnosi się do Wieczności Bożej. Prawie wszystkie modlitwy swe zaczyna od potężnego wezwania: „Wszechmogący Wieczny Boże!” A kończy je majestatycznym: „Który żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

— Zastosowanie. Wiecznemu, Niezmiennemu Panu Bogu dochowajmy wiary! „Uschnie trawa i zwiędnie kwiat, ale Słowo Pańskie trwa na wieki” (Ks. Iz. 40, 8). Całe nasze życie i apostolstwo niech będzie przepojone niewzruszonym spokojem: „Wiem, komu zawierzyłem!” (2 Tym 1, 12). Szlachetny prezydent Ekwadoru, Garda Morena, umierał od ciosu sztyletu ze słowami: „Bóg nie umiera”.

Wiecznemu, Niezmiennemu Panu Bogu dochowajmy ufności! Według powiedzenia konającego Mojżesza Pan Bóg to „ramiona wieczne otwierające się nad nami” (Ks. Pwt. 33, 27). „Pan Wszechmocny jest jak skała wieczna” (Ks. Iz. 26, 4). Oczywiście ten Wieczny Pan Bóg mierzy wszystko miarą wieczności. Jego Rządzenia i drogi są dla nas, ludzi krótkowzrocznych, niejasne i zagadkowe. Unosi się nad nimi Tajemnica Krzyża. To próba naszej ufności w Panu Bogu.

Wiecznego, Niezmiennego Boga ukochajmy! Niech Jego Święta Wola i Jego Upodobanie będzie celem naszego życia. „Świat mija i pożądliwość jego, a kto czyni Wolę Bożą, trwa na wieki” (1 J 2, 17). Św. Teresa powtarzała: „Wszystko mija, tylko Pan Bóg zostaje”.

Im bardziej wiarą, nadzieją, miłością oprzemy się o Pana Boga Wiecznego i Niezmiennego, tym bardziej wzniesiemy się ponad zmienność tego świata. Na życie nasze padnie już na ziemi odblask niezmiennej wieczności, z którą złączy się ono kiedyś, by otrzymać swój ostatni, doskonały kształt.

— Postanowienie. Nadzieją i miłością oprzeć się na Wiecznym, Niezmiennym Panu Bogu.

 

 

Modlitwa.

„Wszechmogący, Wieczny Boże, daj, byśmy miłowali, co rozkazujesz, i pragnęli, co obiecujesz, żeby wśród zmiennych kolei świata serca nasze tam zmierzały, gdzie są prawdziwe radości. Amen” (Kolekta 4 niedz. po Wielkanocy). Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 1

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023