Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PAN BÓG TRÓJJEDYNY.

 

 

W r. 1599 otwarto grób Św. Cecylii. Ciało było nienaruszone. Trzy palce prawej ręki i jeden lewej trzymała Święta wyprostowane. Artysta Maderna uwiecznił tę postać Świętej w znanej rzeźbie z białego marmuru, zdobiącej jej grobowiec. Jeszcze po śmierci wyznaje Św. Cecylia Wiarę w wielką Tajemnicę Chrześcijaństwa: że Ojciec, Syn i Duch Święty są Jednym Bogiem. To stanowi dopiero całą Tajemnicę Rodziny Bożej: Jedność w Trzech Osobach.

 

1. Tajemnica niezgłębiona.

 

Ojciec, Syn i Duch Święty to nie są trzy różne nazwy tej samej osoby, lecz Trzech rzeczywiście różnych Osób. Te Trzy Osoby tworzą jednak najidealniejszą Jedność. Tworzą Jedność myśli: nie mają żadnych tajemnic przed Sobą, posiadają jedną, wspólną wiedzę, Jeden wspólny Skarb Prawdy. Tworzą Jedność Woli: nie mają jakichś odrębnych pragnień czy dążeń; jeśli kochają, to razem, a jeśli nienawidzą, to również razem. Tworzą Jedność w działaniu: urzeczywistniają jeden plan zbawienia świata. Nie dotarliśmy jednak do samej głębi Tajemnicy: Ojciec, Syn i Duch Święty są Jednością w Istnieniu, posiadają Jedną Naturę; każda Osoba posiada tę Naturę w sposób inny: Ojciec jako Początek bez początku, Syn jako zrodzony ma ją od Ojca, a Duch Święty jako tchnienie Ojca i Syna. Tę Prawdę, o której wspomina już Stary Testament (zob. Ks. Rodz. 1, 26: 3. 22 i in.) dopiero Chrystus Pan ukazał w pełnym świetle. Najwyraźniej uczynił to w mowie pożegnalnej (zob. J 14, 16-17 i 15, 26; 16, 13-15) i w słowach, którymi nakazywał Apostołom głoszenie Ewangelii (Mat. 28„ 29).

Tajemnica Trójcy Świętej jest największą Tajemnicą Wiary, Tajemnicą Natury i Życia Pana Boga. Wprawdzie wiedząc z Objawienia o Trójcy Świętej, możemy odkryć pewne Jej symbole w świecie stworzonym, królestwie światła, wody czy roślin. Przede wszystkim człowiek, król stworzenia, noszący w sobie ducha, który siebie zna i kocha, jest najlepszym odbiciem Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ale mimo wszystko Tajemnica zostanie tajemnicą. Nie zrozumiemy nigdy na ziemi, dlaczego Natura Boska ma nie jedną, ale Trzy Osoby i dlaczego musi mieć je z powodu Swej Nieskończonej Doskonałości. Dopiero na tamtym świecie, kiedy spadną łuski z naszych oczu i ujrzymy Pana Boga twarzą w twarz, pojmiemy tę Tajemnicę. Tu na ziemi, opierając się na nieomylnym Słowie Bożym i olśnieni nieskończonym bogactwem Życia Bożego, możemy tylko z pokorą mówić: Wierzę!

— Zastosowanie. Żyjmy duchem Kościoła Świętego! Naśladujmy naszych przodków, którzy nawet akty o znaczeniu państwowym rozpoczynali w Imię Trójcy Świętej. Naśladujmy Św. Franciszka, który tak wspaniale umiał śpiewać Chwałę Trójcy Najświętszej. Znak Krzyża Świętego, Wierzę, Chwała Ojcu odmawiajmy z głęboką wiarą i miłością. Odmawiajmy je ze świadomą wiarą i miłością, by wynagrodzić Panu Bogu za niewiarę i bluźnierstwa naszych braci.

— Postanowienie. Znak Krzyża Świętego czynić uważnie jako znak Wiary w Trójcę Najświętszą.

 

2. Tajemnica pełna radości.

 

Znamy z doświadczenia radości życia rodzinnego. Jak to jest pięknie, gdy rodzice i dzieci są razem otuleni atmosferą miłości i pokoju. Najjaśniejsze szczęście rodzinne na ziemi jest tylko słabym odbiciem szczęścia Trójcy Świętej. Radość idealnych nawet rodzin mącą przelotne zgrzyty powstające z powodu ludzkich słabości. Cierpienie zakrada się do tej rodziny. Śmierć powoli czyni w niej wyłomy, zabiera jednego członka po drugim. Po kilku dziesiątkach lat albo i wcześniej pryska jak sen ciche szczęście rodzinne. W Rodzinie Trójcy Świętej żyją trzy Osoby Boże, darząc się najczystszą i największą miłością, która nie zna żadnych zgrzytów, która nie chłodnie nigdy, która jest bez końca i granic. Oto niezmącone, niewymowne szczęście Boże.

Rozumiemy teraz, dlaczego w uroczystość Trójcy Świętej Kościół raz po raz ze zdumieniem woła: O Beata Trinitas! „O błogosławiona, najszczęśliwsza Trójco!” Nigdy zresztą poprzez cały rok nie zamieni Chwała Trójcy Świętej. W Imię Trójcy Świętej Kościół Święty udziela Sakramentów, błogosławi, poświęca. Każda niedziela jest cichym hołdem dla tej Tajemnicy. Tak często mówimy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Wszystkie nasze uwielbienia są tylko słabym echem pieśni „Święty, Święty, Święty”, która przez wieczność całą rozlega się w Niebie.

— Zastosowanie. Starajmy się, by nasze życie wspólne było trochę podobne do Życia Bożej Rodziny. Pochodzenie, wykształcenie, charakter, praca wprowadzają w nie wiele różnic. A jednak miłość i zgoda powinny nas zjednoczyć w jedną rodzinę, w „jedno serce i jedną duszę”.

— Postanowienie. Gloria Patri odmawiać z uwagą, by oddać hołd tej wielkiej Tajemnicy.

 

 

Modlitwa.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty! Jesteś początkiem, ośrodkiem i dopełnieniem mego życia. Wasze Święte Imiona były wzywane nad moją kołyską w chwili Chrztu Świętego; były to jedne z pierwszych słów, jakich w życiu się nauczyłem. Słowa te słyszałem zawsze, ile razy jakaś Łaska spływała na moje życie. ile razy ręka kapłańska unosiła się nade mną i kreśliła znak przebaczenia. Słyszałem je w chwili oblóczyn, Profesji i święceń. Mam nadzieję, że usłyszę je również na progu wieczności, kiedy uszy moje zamkną się na dźwięki tego świata. Wieczna Chwała i dzięki niech będą Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za wszelką Miłość. Oby ta Miłość znalazła swe uwieńczenie w wiecznej wspólnocie życia z Bogiem w Niebie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Wszystkich Świętych
  3. ROK BOŻY – Uroczystość Wszystkich Świętych Triumf Świętych
  4. uczczenia dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych: Nabożeństwo ku czci Wszystkich Świętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *