Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PAN BÓG WSZECHMOCNY.

 

 

Żaden przymiot Pana Boga nie zjawia się tak często w modlitwach i pieśniach Kościoła Świętego, jak Wszechmoc. Musi więc mieć jakieś wielkie znaczenie dla naszego życia, skoro Kościół Święty tak często o niej mówi.

 

1. Dowody Wszechmocy Bożej.

 

Coeli enarrant opera Dei; „Niebiosa i wszechświat głoszą Chwałę Bożej Wszechmocy”. I ten olbrzymi zespól ciał niebieskich zdumiewający swą wielkością, odległościami, wspaniałą harmonią, i ten maleńki, a jeszcze bardziej zdumiewający świat atomu, i niezbadana do dziś tajemnica życia od najprostszych żyjątek aż po człowieka: — to wszystko świadczy o Wszechmocy Pana Boga-Stwórcy. Psalmista tak opisuj stworzenie świata: „Słowem to Pańskim niebiosa wzniesione, tchnieniem Ust Jego wszystkie gwiazd zastępy… On to rzekł słowo i powstały światy, On wydał rozkaz, a istnieć zaczęły” (Ps 33/32/, 6 i 9). Starożytny mit babiloński opowiada, z jakim trudem bogowie tworzyli świat, jak musieli walczyć z opornymi żywiołami. Prawdziwemu Panu Bogu potrzeba tylko jednego słowa, tchnienia ust. „On to rzekł słowo i powstały światy”. Oto jest Wszechmoc Boża: nie potrzeba jej materiału, nie potrzeba czasu, nie musi liczyć się z żadnymi warunkami, nie ma dla niej trudności, granic, przeszkód. Wystarczy jeden akt woli, by ukształtować świat, którego geniusz człowieka od tysięcy lat nie potrafił zbadać do głębi.

Wszechmoc Boża przejawia się nie tylko w świecie przyrodzonym, ale i w świecie nadprzyrodzonym. Przez całe dzieje od pierwszej obietnicy w raju aż do polni czasów Pan Bóg Wszechmocną Ręką prowadził narody ku Chrystusowi Panu. Rozmyślaliśmy o tym w Adwencie. A gdy nadeszła pełnia czasów, cała ekonomia Boża jest długim łańcuchem dzieł, w których jaśnieje Boża Wszechmoc. „Moc Najwyższego” (Łuk. 1, 35) dokonuje Wcielenia. Choć dziecięce lata Pana Jezusa płyną cicho, jednak od czasu do czasu widać Bożą Wszechmocną Rękę, jak odsłania wybranym duszom wielką Tajemnicę. Kiedy Chrystus Pan wstąpi na widownię, każdy już będzie widział Bożą Wszechmoc w Nim działającą.

A dzieje Mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła Świętego, czyż nie są znaczone Bożą Potęgą? Szybki rozwój Kościoła Świętego mimo braku środków czysto ludzkich, przetrwanie mimo prześladowań i słabości pierwiastka ludzkiego samym Kościele Świętym, ciągłe jego zwycięstwa po pozornych klęskach, wspaniały rozkwit bohaterstwa i świętości jego dzieci — to Wszechmoc Boża w Kościele.

— Zastosowanie. Z Eklezjastykiem trzeba wyznać: „Niepodohna wybadać ogromnych Dzieł Bożych. Gdy człowiek skończy, dopiero zacznie, a gdy przestanie, zdumiony będzie. „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego”.

Postanowienie. Święta bojaźń Pana Boga.

 

2. Nasz stosunek do Wszechmocy Bożej.

 

Musi być w tym jakiś głęboki sens, że Pismo Święte tak często podkreśla Wszechmoc Bożą i że Kościół Święty prawie zawsze zaczyna swe modlitwy od zwrotu „Wszechmogący Boże”. Wszechmoc Boża nakazuje najpierw wielki szacunek dla Pana Boga. Ewangelie opowiadają, jak Apostołów i tłumy na widok Cudów Pana Jezusa ogarniało zdumienie i jakaś święta zgroza. Coś z tego zdumienia i świętej zgrozy powinno być i w nas w chwili Podniesienia, w chwili udzielania czy przyjmowania Sakramentów Świętych, podczas Oficjum, gdy chwalimy Wielkiego, Wszechmogącego Pana Boga.

Oprócz czci Wszechmoc Boża rodzi świętą bojaźń: „Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą… Lękajcie się tego, który po śmierci ma moc wrzucić do piekła” (Łk 12, 4-5). Święta bojaźń Boża jest najskuteczniejszą ochroną przed grzechem. Kto by śmiał wyzwać przeciwko sobie Wszechmoc Bożą, zmusić ją niejako, by się zwróciła przeciwko człowiekowi jako Wszechmocna Sprawiedliwość?

Wszechmoc Boża rodzi wreszcie w sercu ludzkim wielką ufność. Ufajmy Bogu, bo jest wszechmocny: „Jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam?” (Rzym. 8, 31). W największych trudnościach i niebezpieczeństwach należy zachować wielką ufność w Potęgę i Dobroć Pana Boga. Wszechmoc Boża nie wyłącza oczywiście naszej współpracy, lecz włącza ją w swoje plany. Slaby człowiek, złączywszy swe modlitwy z Bożą Wszechmocą, staje się sam wszechmocny.

— Zastosowanie. Boża Wszechmoc wiąże się z pokorną i wytrwałą modlitwą człowieka! Jeśli tylko nie chcemy Panu Bogu narzucać swej woli, ale pokornie poddajemy nasze prośby Jego najświętszej i najmądrzejszej decyzji; jeśli szukamy tylko Chwały Bożej i zbawienia dusz; jeśli pracujemy sami bez wytchnienia, a z dziecięcą ufnością składamy nasze dłonie do modlitwy: — wchodzimy w tajemniczy krąg Bożej Wszechmocy. Wraz z Panem Bogiem kształtujemy świat w sobie i wokół siebie!

— Postanowienie. Wielka ufność.

 

 

Modlitwa.

Prośmy o zrozumienie Tajemnicy Wszechmocy Bożej i wraz z Kościołem Świętym módlmy się: Adiutorium nostrum in Nomine Domini; „Pomoc nasza w Imieniu Pana, Który stworzył Niebo i ziemię”. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 6
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 6. Znaki Sąd Ostateczny poprzedzające. Cz. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *