Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PAN BÓG WSZECHOBECNY.

 

 

Znane jest opowiadanie z życia Św. Augustyna, jak stał nad morzem pogrążony w myślach o Istocie Bożej. Nagle ujrzał niedaleko dziecię zajęte przelewaniem wody z morza do niewielkiego dołka. „Co robisz, dziecko? — pyta z uśmiechem. Czy można przelać wodę z morza?” „A czy ty myślisz, że można twoim małym rozumem pojąć Pana Boga?” — odpowiedziało dziecię i znikło. Pan Bóg jest niepojęcie wielki. Uświadomimy sobie jeszcze lepiej Wielkość Pana Boga, kiedy rozważymy Jego Wszechobecność.

 

1. Tajemnica niezgłębiona.

 

Każdy z nas zajmuje określone miejsce. Nikt inny nie może być w tym samym miejscu, które ja w tej chwili zajmuję. Wprawdzie możemy się przenosić z miejsca na miejsce, możemy na odległość rozmawiać przy pomocy radia czy telefonu, ale jesteśmy jednak zawsze związani z przestrzenią i będąc w jednym miejscu, nie możemy być jednocześnie w drugim.

Pan Bóg jest całkiem inny. Psalmista śpiewa o Jego Wszechobecności:

,,Gdzież mam się ukryć przed Duchem Twoim?

Dokąd ucieknę przed Twoim Obliczem?

Gdybym się uniósł do nieba, tam jesteś,

Gdybym się schował w otchłani, i tameś obecny.

Gdybym wziął skrzydła od porannej zorzy

I hen uleciał aż na krańce morza,

Toż Ręka Twoja tam by mnie poniosła

I trzymałaby mnie Prawica Twoja”

(Ps 139/138/, 7-10).

Pan Bóg jest w każdym miejscu, wypełnia wszystką przestrzeń. Jest wszędzie, w całym olbrzymim wszechświecie. Pewne pojęcie o rozmiarach wszechświata dają nam odległości między poszczególnymi dalami niebieskimi. Ziemia nasza jest oddalona od słońca o sto pięćdziesiąt milionów kilometrów. Pociąg pośpieszny pędzący z szybkością stu osiemdziesięciu kilometrów na godzinę potrzebowałby sto lat, by tę drogę przebyć. Do najbliższej stałej gwiazdy musiałby ten pociąg biec dwieście dwadzieścia pięć tysięcy razy dłużej. A cóż dopiero mówić o tych krociach milionów lat, przez które byłby taki pociąg w drodze, by dotrzeć do drogi mlecznej czy najdalszych mgławic?

A Pan Bóg jest w każdym punkcie, w każdym miejscu wszechświata. Jest w największym z jego słońc i w najmniejszym atomie naszej ziemi, jest na najdalszej gwieździe i w kropli rosy. I wszędzie, w każdym bycie jest Pan Bóg z całą Swą Istotą. Nie tkwi tam bez ruchu, ale jest wszędzie czynny, wszystko podtrzymuje, ożywia, nadaje ład. I chociaż Pan Bóg jest wszędzie i wszystko wypełnia, żadne jednak miejsce, żadna przestrzeń nie obejmuje Go. Pan Bóg jest nieskończenie większy niż cały nasz wszechświat. Choć mieszka na samym dnie, w głębi każdego jestestwa, cała przepaść oddziela Go od niego. Pan Bóg jest zupełnie inny! Wszechobecny Pan Bóg: Słowo pełne Majestatu i pełne Tajemnic. „Panie Boże nasz, jaki wielki jesteś! Jak wielkie Imię Twoje!”

— Zastosowanie. Mało chyba Świętych żyło tą prawdą w takim stopniu jak Św. Franciszek. Życie jego jest właściwie wcieleniem tej prawdy. Z przedziwną naturalnością i swobodą umiał oprzeć swe życie na wierze, toteż wszędzie spotykał Boga i wszędzie z Bogiem obcował. To najlepiej tłumaczy i wielką miłość Świętego do ludzi, i wielkie zżycie się z każdym Bożym stworzeniem.

— Postanowienie. Pielęgnować życie w Obecności Bożej.

 

2. Tajemnica o doniosłym znaczeniu praktycznym.

 

Prawdę o Wszechobecności Pana Boga Apostoł Narodów wypowiedział w prostych słowach: „Nie jest daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy” (Dz. Ap. 17, 27). Pan Bóg nie mieszka i nie króluje w jakiejś odległej dali. Otacza i przenika nas, tak jak woda rybę, a powietrze kwiat i drzewo. Obecności Bożej nie odczuwa się zmysłami. Tylko mistycy mieli Łaskę odczuwania Obecności Pana Boga w sobie. Nam tylko Wiara może dać pewność, że Pan Bóg jest wszędzie i w nas. Ta Wiara powinna stać się tak mocna i jasna. by nam pomagała kształtować życie. Kiedy człowiek świadomie żyje Prawdą o Wszechobecności Bożej, mówimy, chodzi i żyje w Obecności Bożej. Żyć Obecnością Bożą to znaczy na każdym kroku, w każdej chwili spotykać Pana Boga. Widzieć Pana Boga w każdym człowieku, w każde pracy, w każdym zdarzeniu. Pamiętać, że to Pan Bóg działa, kieruje tym, co nas czy innych spotyka. Zachować nie tylko chłodną pamięć o Panu Bogu, który wszędzie jest i wszędzie działa, ale z Panem Bogiem nawiązać bliską, serdeczną, dziecięcą łączność. Przy pracy powiedzieć: Oto praca moja, Boże; niech Ci będzie ku Chwale! Kiedy przyjdzie na nas jakiś krzyżyk: Z miłości ku Tobie, chcę go nieść. Kiedy dopuścimy się jakiejś niewierności — przeprosić natychmiast, by nie było jakichś niedomówień między nami, by nie oziębiał się nasz stosunek do Pana Boga: Zgrzeszyłem, Panie mój, przebacz mi! A Pan Bóg nie będzie nam dłużny. Odpowie na naszą pamięć i miłość. Każda odpowiedź Pana Boga będzie Łaską. Da nam właśnie to, czego wówczas najbardziej będziemy potrzebować.

Życie w Obecności Bożej zawiera w sobie ogromne korzyści. Jest przede wszystkim najlepszym przygotowaniem do modlitwy, bo samo jest ciągłą modlitwą. Prześwietla nasze obcowanie z ludźmi. To przecież już nie ludzi spotykamy, ale spotykamy Pana Boga w ludziach. W pokusach najlepszą ochroną jest pamięć o Panu Bogu wszędy obecnym. Jakże mógłbym zgrzeszyć w obliczu Pana? (Ks. Dan. 13, 23). W cierpieniach wielka to podpora. „Choćbym i w cieniu śmierci chodził, nie będę się bal, bo Ty jesteś ze mną!” (Ps 23/22/, 4). Człowiek, który żyje Prawdą o Wszechobecności Pana Boga, nigdy i nigdzie nie jest sam. Pan Bóg jest z nim wszędzie. Św. Janowi Złotoustemu cesarzowa Eudoksja groziła wygnaniem. Święty odpowiedział: „Mogłabyś mnie zastraszyć, gdybyś potrafiła zesłać mnie w takie miejsce, gdzie nie ma Pana Boga”. Głęboka treść zawiera się w słowach, jakie Pan Bóg wyrzekł do Abrahama: „Chodź przede Mną, a bądź doskonały!” (Ks. Rodz. 17, 1 ).

— Zastosowanie. Św. Franciszek wszędzie widział Pana Boga. Jest on również wymownym przykładem, ile dobrego przynosi praktyka życia w Obecności Bożej. Jego umiłowanie modlitwy, zapał apostolski, dobroć i uprzejmość, pokój i radość — to wyborne owoce życia przepromienionego pamięcią o Panu Bogu wszędy obecnym.

— Postanowienie. Pielęgnować życie w Obecności Bożej.

 

 

Modlitwa.

„Boże, Tyś miłującym Ciebie zgotował niewidzialne Dobra: tchnij w serca nasze głęboką miłość ku Tobie, abyśmy kochając Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, dostąpili Obietnic Twoich, co przewyższają wszelkie pragnienie” (Kolekta 5 niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 3
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 3. Potrzeba i pewność Sądu Ostatecznego. Cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *