Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PAN BÓG ŻYWY.

 

 

Zaczynamy rozmyślania o Panu Bogu. Właściwie rozmyślania o Rzeczach Ostatecznych były rozmyślaniami o Panu Bogu. Spotkamy Pana Boga po śmierci na Sądzie. Pozyskamy lub utracimy Go, zależnie od tego, czy pójdziemy do Nieba, czy do piekła. Temu Panu Bogu, ku któremu całe nasze życie zmierza, w którym mamy znaleźć ostateczne udoskonalenie i szczęście, niech będą poświęcone końcowe rozmyślania roku kościelnego. Mają one ożywić naszą Wiarę w Pana Boga, by stała się czynnikiem kształtującym życie. Na początek rozmyślanie o Panu Bogu Żywym.

 

1. Pan Bóg jest nieskończoną pełnią życia.

 

Pan Bóg nie jest jakąś nieokreśloną „siłą wyższą” ani sumą sił działających w świecie. Pan Bóg jest Istotą różną od świata i stojącą ponad światem, jest Osobą, Która żyje i jest pełnią wszelkiego życia.

Pismo Święte od pierwszej stronicy kładzie szczególny nacisk na przejawy życia Bożego i stara się wrazić nam w pamięć, że Pan Bóg jest Osobą Żywą: stwarza, planuje, wydaje rozkazy, grozi, sądzi, karze. Wykonuje czynności, które potrafi wykonać tylko istota obdarzona rozumem i wolą. W każdym momencie dziejów zbawienia Pan Bóg występuje jako Istota, Która przemawia, działa, posiada Najwyższą Władzę. W ostatniej księdze mówi Pan Bóg do człowieka: „Jam jest Pierwszy i Ostatni i Żywy… Jestem żyjący na wieki wieków” (Ks. Ap. 1, 18).

Życie Boże jest szczególniejszego rodzaju. Człowiek i wszystkie istoty stworzone posiadają tylko życie, ale nie utożsamiają się z Życiem. Życie i my to nie jedno i to samo. Był czas, kiedyśmy nie żyli. Przyjdzie czas, gdy powiedzą o nas: „Już nie żyje”. Zupełnie inaczej jest z Panem Bogiem. Żył zawsze i żyć będzie zawsze. Nie może nie żyć, jest Życiem (J 14, 6). Życie jest Jego Istotą. Co więcej, my i wszystkie istoty stworzone posiadamy tylko cząstkę życia. Ograniczone jest nasze życie nie tylko w trwaniu, ale i w stopniu. Świat roślinny wykazuje wprawdzie nieprzejrzane bogactwo form życia, ale to życie jest całkiem nieświadome, bez czucia, najniższy stopień życia. W królestwie zwierząt spotykamy znowu nieskończoną prawie różnorodność stworzeń. Zwierzęta obdarzone są już zdolnością odczuwania. Nieskończenie wyżej stoi życie człowieka, całkowicie świadome. W oczach małego dziecka odbija się już głębia i pełnia ludzkiego życia. Cóż dopiero mówić o wszechstronnie rozwiniętym i szlachetnym, dojrzałym człowieku! Potęga umysłu i woli ludzkiej daje nam słabe pojęcie, jak wspaniałe musi być życie czystych duchów, nic związane z materią. Ale życie naga to nie jakiś wyższy rodzaj życia aniołów. Między życiem najwyższego z Aniołów a Życiem Pana Boga panuje nieskończona przepaść. Całe bogactwo, różnorodność i piękno Życia, rozproszone w świecie stworzonym, mieści się w Panu Bogu, w niepojętej, niedościgłej Odwiecznej Pełni. Życie Pana Boga jest oceanem bez końca i bez granic.

— Zastosowanie. Największą tajemnicą wszechświata jest życie. Życie wiotkiej roślinki i najmniejszego robaczka jest dotychczas niezgłębioną tajemnicą. Od wielu wieków powtarzają uczeni: znamy przejawy życia, nie wiemy jeszcze, czym jest w swej istocie. Jakież tajemnice kryje dopiero w sobie Ocean życia nie stworzonego, przelewający się od wieków w Panu Bogu? Przed tą Pełnią życia można tylko upaść na kolana i modlić się: „Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Uwielbiamy Cię. Dzięki Ci składamy dla wielkiej Chwały Twojej”.

— Postanowienie. Z wdzięcznością wielbić Pana Boga Żywego, dzięki któremu jedynie żyjemy.

 

2. Pan Bóg jest Jedynym Źródłem życia.

 

Objawienie podkreśla szczególnie Prawdę, że Pan Bóg nie tylko jest życiem samym, ale jest także Twórcą życia, wszelkie życie od Niego pochodzi.

Na pierwszych stronicach Pisma Świętego widzimy, jak Pan Bóg Żywy rozdaje życie i stwarza wszystko, poczynając od człowieka (Rdz 1, 11-27), aż do najniższych istot. Jak „błogosławi” wszystkim istotom obdarzonym życiem, by i one z kolei mogły przekazywać dalej życie.

Pierwsze stronice Nowego Testamentu ukazują nam znowu Boga Żywego (J 1, 4), Który zstępuje między ludzi, by dać im udział w swym życiu, by uczynić z nich Swoje dzieci (J 1, 12-13 i 16). Najgłębszy cel Przyjścia Syna Bożego na świat to przekazanie życia: „Aby życie miały i obficiej miały” (J 10, 10). Wszystkie kroki, plany, czyny i Cierpienia Pana Jezusa zmierzała ostatecznie do jednego: by strumień Życia Bożego doprowadzić do każdej ludzkiej duszy.

Można do woli rozbierać całe bogactwo naturalnego i nadprzyrodzonego życia w świecie, dochodzi się zawsze do jego źródła w Panu Bogu. Co tylko mamy z życie ciało, ducha, życie Łaski, to wzięło początek z Pana Boga. Pan Bóg jest Praźródłem życia, On Jeden od nikogo ni wziął (J 5, 26). On Jeden „żyjący na wieki wieków” (Ks. Ap. 4, 9-10).

— Zastosowanie. Uczmy się szacunku dla każdej tajemnicy życia. Czystość w gruncie rzeczy jest wielkim poszanowaniem dla tajemnicy życia naturalnego. Tym większą czcią otaczajmy tajemnicę Życia nadprzyrodzonego, pielęgnujmy je! Jakaż to niewysłowiona godność móc Tajemnicę Życia Bożego przekazywać innym! Jeśli Pan Bóg obdarzył nas Łaską kapłaństwa, które jest dawaniem życia nadprzyrodzonego innym, szanujmy w sobie tę Łaskę. Trzeba wyczuwać ogromny głód życia, jaki trapi współczesnego człowieka, owo gorączkowe poszukiwanie lepszych warunków życia, chęć przedłużenia go. Spojrzeniem pełnym współczucia ogarniać ludzi zgłodniałych życia, a przechodzących często obojętnie obok najgłębszych jego źródeł. Do współczesnego świata jeszcze bardziej pasuje skarga Proroka: „Mnie opuścili, źródło wody żywej, a wykopali sobie cysterny, cysterny rozwalone, które nie mogą pomieścić wody” (Jer 2, 13). Biednemu i głodnemu światu musimy dawać życie Boże naszym słowem, przykładem, modlitwą i ofiarą. Pomagajmy ludziom dźwigać ciężary życia, uczmy ich czerpać siłą w Panu Bogu Żywym, Który przez Łaskę czyni nas uczestnikami swego boskiego życia, szukać mocy u Tego, Który powiedział: „Jam jest chleb żywy, Który z Nieba zstąpił; jeśliby kto spożywał tego chleba, żyć będzie na wieki” (J 6, 51).

— Postanowienie. Z wdzięcznością wielbić Pana Boga Żywego, dzięki Któremu jedynie możemy dawać Boże Życie.

 

 

Modlitwa.

Dzięki Ci, Boże, za Dar życia i za każdą żywą istotę, co nas otacza, a szczególnie za Dar Twego Bożego Życia. Daj mi Łaskę, bym umiał z szacunkiem patrzeć na każdy przejaw życia i Ciebie, Twórcę wszelkiego życia, w nim oglądać. Daj mi też Łaskę, bym umiał pomagać dzisiejszemu człowiekowi w odnalezieniu Ciebie, Który jesteś Pełnią i Praźródłem życia. Amen. 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia  Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 30

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *