Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus daje pierwszeństwo czystości

I. w czasie Swego ziemskiego Życia,

II. a także w Niebie.

 

 

„Jezu, Miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami” (z Litanii do Najświętszego Imienia Jezus).

 

I. — Pan Jezus dał poznać ludzkości jedną z najmniej znanych dotychczas cnót, mianowicie czystość, oraz poświęcił ją, Przykładem Swoim i Przykładem Swojej Matki. Nie chciał inaczej się począć i narodzić, jak z Niepokalanej i Najczystszej Dziewicy, Która, jak określa Kościół, była Dziewicą przed Narodzeniem Boskiego Syna, w Samym Narodzeniu i pozostała po Porodzeniu. Pan Jezus, Miłośnik czystości otaczał się najchętniej tymi, którzy zachowy­wali doskonałą czystość. Obok Przeczystej Matki tylko najczystszy Oblubieniec, Święty Józef mógł zająć miejsce jego przybranego ojca. Pan Jezus kochał Wszystkich Uczniów Swoich, ale żadnemu z nich nie dał więcej i większych dowodów Swojej Miłości, jak Świętemu Janowi, który swoją dziewiczą czystością wyróżnił się od innych Ucz­niów. Jemu to przy Ostatniej Wieczerzy pozwolił spo­cząć na Swoim Sercu; jemu oddał z krzyża Swoją uko­chaną Matkę; jemu pozwolił najgłębiej wniknąć w Praw­dy głoszone i napisać najwznioślejszą Ewangelię. Oto więc, jak Pan Jezus wyszczególnia czystość.

Jeśli chcesz za­tem być zaufańszym przyjacielem Pana Jezusa i stać się mil­szym dzieckiem Maryi, to ukochaj czystość ciała i duszy, otocz ją najstaranniejszą pilnością i ceń ją jako jedną z największych wartości w swoim życiu duchownym. Czystość bowiem należy uznać nie tylko za jedną z naj­piękniejszych cnót, ale również za jeden z najbardziej podstawowych warunków pielęgnowania życia ducho­wego. Albowiem czystość powściągając człowieka w zmy­słowych rzeczach, dysponuje go do wznioślejszych czyn­ności duchowych. Stąd czyści jaśniej poznają. Czyści potrafią goręcej miłować. Czyści zdolni są do wznioślejszej modlitwy!

 

II. — O ile czystość na tej ziemi zmuszona jest do sta­czania cięższych bojów, o tyle w Niebie osiąga wyższą Chwałę. Jak niegdyś na ziemi, tak też teraz w Niebie miłuje Pan Jezus dusze czyste wyjątkową Miłością. Tym, którzy na tym świecie odniosą całkowite i zupełne zwy­cięstwo nad ciałem, otrzymają w Niebie chwalebną aureolą. A jak widział Święty Jan w Apokalipsie, będą oni mogli chodzić wszędzie za Barankiem i śpiewać pieśń nową (14, 3). Te tajemnicze słowa pozwalają się nam tylko domyślać wielkości Chwały Niebieskiej tych, którzy wiernie dochowują dziewictwa aż do śmierci. Z tego też łatwo wywnioskować możemy, jak bardzo ta cnota podoba się Sercu Bożemu i jak bardzo powin­niśmy ją miłować. Ale nierzadko się zdarza, że jeszcze tutaj na ziemi obdarza Pan nadzwyczajnymi Darami tych, którzy są czystego serca. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” (Mt 5, 8), czyli już tu na ziemi daje duszom czystym przedsmak szczęścia niebieskiego, którego istota polega na oglądaniu Pana Boga twarzą w Twarz.

Jeśli przeto chcesz mieć udział w tych szczególnych Łaskach i Przywilejach Bożego Serca, to nie cofaj się dla osiągnięcia doskonałej czystości przed żadną walką i przed żadnym trudem. Wiedz, że codziennym pokar­mem tych, którzy usiłują zachować czystość są dwie rzeczy: Eucharystia i umartwienie. Odnośnie czystości, podkreślić należy szczególnie doniosłość i potrzebę umartwienia, o którym się wielce zapomina i którego wagę zbytnio się nie docenia. Wprawdzie czystość jest po części Łaską Bożą i Darem, który wypraszamy sobie zwłaszcza pokorną modlitwą i pobożną Komunią Świętą. Ale jest ona także owocem walki.

 

 

Modlitwa:

O Przeczysty Jezu, Miłośniku, Obrońco i Korono czystości! Czegóż to bym ja nie powinien poświęcić dla zdobycia i zachowania tej cennej perły ewangelicznej! W jakiejże karności winienem trzymać swoje zmysły, ze strony których tyle mi grozi niebezpieczeństwa! O Najmilszy Jezu, ponieważ z tego rozumiem, że aby zachować czystość, niezbędną mi jest Twa Łaska, przeto proszę Cię, abyś mnie umocnił Twoją Siłą, przycisnął do Swego czystego Serca, a zwłaszcza oddał w Opiekę Swej Najmilszej Matce. Amen.

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *