Zawartość strony

 

27 grudnia

III dzień oktawy świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

 

Rozmyślanie czwarte.

Pan Jezus Dobrym Pasterzem:

      I. Który szuka w stajni zgubionej owieczki

      II. I daje się jej na pokarm.

 

 

I. Przypatrzmy się dziś jeszcze raz Panu Jezusowi leżącemu w żłobie, między dwoma zwierzętami, gdyż treść ukrytej tu Tajemnicy nigdy nie może być zupełnie wyczerpana. Święty Bernard zastanawiając się, dlaczego Chrystus Pan wybrał stajnię za miejsce Narodzenia Swego, powiada: stało się to dlatego, aby została podeptana próżność i pycha świata; te to bowiem występki są po najwięk­szej części przyczyną, że człowiek gubi się jak zbłąkana owieczka. Stajnia i żłóbek wołają do nas, abyśmy wzgardzili wszystkim, co świat nazbyt wysoko ceni; stajnia i żłóbek wołają, jak Pan Jezus niewypowiedzianie nas miłuje, gdyż Odwieczny Syn Boży zstąpił aż do stajni, aż do żłobu nawet, uniżył się aż do zwierząt, aby swoją zgubioną owieczkę tj. ludzkość leżącą w nędzy grzechowej odszukać. Największą zniewagę, jaką można by wyrządzić człowiekowi, to porównać go do zwierzęcia, czyli strącić go z wysokości istoty rozumnej do rzędu istot nierozumnych. Ale czyż człowiek nie po­niża sam siebie i nie schodzi do poziomu bezrozumnego zwierzęcia, ilekroć odmawia swemu sumieniu, czyli ro­zumowi prawa kierowania sobą? Zwierzęta zawsze słu­chają Stwórcy, gdyż kierują się instynktem od Niego otrzymanym; człowiek natomiast posiada nieszczęśliwą zdolność sprzeciwiania się Panu Bogu. Dlatego Pan Jezus chciał przyjść na świat w stajni, aby człowieka wydostać z tego poniżenia.

O Boski Dobry Pasterzu, jak starannie i mozolnie szukasz twoich zgubionych owieczek, a wśród nich także i mnie. Oto jestem u Stóp Twoich, tu zaplątałem się, tu utknąłem, wyratuj mnie. Przyjmij mnie z powrotem do Łaski nie odtrącaj od Twego Najświętszego Oblicza.

 

II. Święty Tomasz de Villanova w jednym z poboż­nych rozmyślań o życiu rozwinął dalej powyższą myśl o Dobrym Pasterzu. W Nowonarodzonym Dzieciątku Je­zus upatruje Dobrego Pasterza, Który nie tylko szuka zgubionej owieczki, ale nadto oddaje się jej na Pokarm. Myśl tę spotykamy także w liturgii kościelnej, która podaje, że Chrystus Pan jest Pasterzem, a zarazem i paszą Swoich owieczek. Człowiek – pisze wspomniany Święty – stał się przez grzechy podobnym do bezrozumnych zwie­rząt, którym siano służy za pokarm, powołując się na wyrażenia Proroka, który przyrównał wszelkie ciało do siana (Ekkl. 14, 18), toteż Słowo stało się Ciałem, aby się oddać za Pokarm człowiekowi. Oto jak Stwórca za­chodzi około swojego stworzenia i otacza go wszech­stronną troską uwzględniając jego naturę duchową i zmysłową. Przypomina się tu powiedzenie Świętego Jana Chryzostoma: „Gdybyś był duchem, Pan Bóg dawałby ci jedynie duchowe pokarmy; ponieważ jednak składasz się z ciała i z duszy, Pan Bóg daje ci także cielesny pokarm, a nawet duchowy Pokarm pod postacią widzialną”. Ta myśl znajduje swe urzeczywistnienie w ustanowieniu Komunii Świętej, w której Zbawca oddał nam Swe Najświętsze Ciało za Pokarm, a Swoją Krew za Napój, aby nas podźwignąć z głębokiego upadku i utrzymać na wysokości człowieczeństwa. Oto jak bliskie sobie są żłóbek i Ołtarz, stajenka betlejemska i Wieczernik, Dzie­ciątko Jezus i Najświętsza Hostia.

O niewypowiedziana Miłości mego Zbawiciela! Chleb Anielski, Który zrodził się na niwie betlejemskiej, staje się Pokarmem grzesznych ludzi.

 

 

Modlitwa:

O najukochańszy Jezu, czymże mogę Ci się odwdzięczyć za niepojęte wynalazki Twojej Miłości? Chcesz być moim Pokarmem, który mnie w Ciebie ma przemienić! O, przyjdź do mnie w Komunii Świętej, Ty mój Boski Chlebie Miłości! Przemień mnie, przekształć mnie w Siebie i uczyń mnie we wszystkim podobnym do Ciebie. Czczę Cię teraz Obecnego pod postacią Chleba, ale przez ten Pokarm użycz mi też Łaski, abym mógł Cię oglądać twarzą w twarz przez całą wieczność. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty: Nabożeństwo do Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *