Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus jest przedziwny:

I. Sam w Sobie,

II. w Swoich czynach.

 

 

Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami” (Litania do Imienia Jezus).

 

I. — Prorok Izajasz przepowiedział o Panu Jezusie, że będzie nazwany „Przedziwnym” (Iz 9, 6). Pan Jezus jest tak prze­dziwny Sam w Sobie, że oglądanie Jego przez całą wiecz­ność będzie nas porywało w nieustanne zdumienie i po­dziw. Wielkim uszczęśliwieniem będzie nas napełniało poznawanie przedziwnego połączenia natury Boskiej z ludzką. Tu na ziemi niezdolni jesteśmy do zgłębienia tej Tajemnicy, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, a za­razem prawdziwym człowiekiem. Możemy tylko wie­dzieć że tak jest, ale nie możemy pojąć w jaki to sposób się stało. Aby przeniknąć w głąb tej tajemnicy, potrzeba, aby światło uszczęśliwiającej wizji przeobraziło nas i podniosło do oglądania Samej Istoty Pana Boga. A jakież to zdumiewające rzeczy działy się przy Narodzeniu Zba­wiciela w czasie, oraz w ciągu jego doczesnego życia! Marya została Matką, a przecież nie przestała być Panną. Pan Jezus jako małe Dzieciątko leżał w żłobie, gdy Aniołowie Niebiescy wielbili Jego Imię. Gwiazda obja­wiła Go Mędrcom na Wschodzie; w jaki sposób dała im poznanie, jak ich przyprowadziła do Betlejem, co się działo w ich sercach, gdy Panu Jezusowi hołd i dary składali, tego nie jesteśmy zdolni za życia dociec. W Życiu Pana Je­zusa jest wiele takich Tajemnic, których poznanie za­rezerwował Pan Bóg na wieczność.

Ludzie obiegają cały świat, by oglądać rozmaite dziwy przyrody; podejmują niebezpieczne podróże, udają się w dalekie zamorskie kraje, by oglądać ciekawe budowle, piękne widoki, dziwne zwierzęta i drzewa, oraz poznać życie obcych ludzi. Wiedzie ich żądza przeżycia, chęć poznawania, radości i podziwiania. Tęsknią za tajemnicą, nowością i tym, co niezwykłe. Ale przedmiotem naj­większego podziwu powinna być dla nas Osoba Pana Jezusa; powinniśmy zagłębiać się w Tajemnicy Pana Jezusa, choćbyśmy nie zdołali wyczerpać wszystkiej jej treści. Zdaniem Świętego Tomasza z Akwinu — najmniejszy stopień po­znania w Rzeczach Bożych większą przedstawia wartość, niż cała wiedza ludzka o rzeczach przyrodzonych. 

 

II. — Pan Jezus jest przedziwny w Swoich czynach. Ewan­gelia pełna jest Cudów Jego Miłości. Przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając niemoce mających. Wyświadczał Dobrodziejstwa wszystkim, którzy przybliżali się do Niego, bez względu na to czy byli bogatymi czy ubo­gimi, czy chorymi, czy zdrowymi, czy budzącymi odrazę wskutek żebractwa i trądu, czy też gościnnie zaprasza­jącymi na sutą ucztę — na wszystkich i na wszystko rozlewał Pan Jezus Swoje Błogosławieństwo. Aby dopomóc i pocieszyć wszystkich, wszystko czyni cudotwórczym; Swoje Słowo, Swoją Rękę, nawet rąbek szaty Swojej. A jakież to zdumiewające znaki zaszły po Jego Śmierci! Jak przedziwnie szybko rozszerzyła się Wiara w Niego po wszystkich krajach. Jak wielkie Cuda czynili Ucznio­wie w Imię Jego. A ileż Cudów Bożych stwierdzisz w ży­ciu swoim, gdy się zastanowisz nad tajemniczymi kole­jami twojej drogi do Służby Bożej. A jeśli chcesz ujrzeć Cud nad Cudami, to spojrzyj na Najświętszy Sakrament Ołtarza i na lud licznie Go otaczający, który wbrew pozorom zmysłów, wierzył, dotąd wierzy niezachwianie i wierzyć będzie do końca świata, że w Nim przebywa z Ciałem i Krwią Pan nasz Jezus Chrystus. Musimy z zachwytem wołać słowami Dawida: „Uczynił pamiątkę dziwów Swoich Miłosierny i Litościwy Pan: dał pokarm tym, którzy się Go boją” (Ps 110, 4). Ile możesz, tyle podziwiaj, tyle wysławiaj przedziwną Dobroć i Potęgę Pana Jezusa.

 

Modlitwa:

„Panie, Boże nasz, jak przedziwne jest Imię Twoje po całym świecie!” (Ps 8, 2). „Cóż jest człowiek, że nań pamię­tasz?” (Ps 8, 5). Święci Aniołowie zdumiewają się, że tak dobrotliwym i wspaniałomyślnym okazujesz się dla mnie, a może jeszcze bardziej dziwią się mnie, że jestem tak nie­domyślny i tak niewdzięczny. O przedziwny Jezusie! Do Twoich Cudów dodaj deszcze ten, aby umysł mój został oświecony przez Prawdę Twoją. Amen.

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *