Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 7 grudnia obowiązuje POST ŚCISŁY! (KPK z 1917 roku, kan. 1252 § 2).

W dniu jutrzejszym tj. 8 grudnia przypada święto nakazane, które znosi post jakościowy! (KPK z 1917 roku, kan. 1247 § 1; kan. 1252 § 4).

 

 

 

 

Pan stworzył nowinę na ziemi. — Jer. 31, 22.

 

PRZYGOTOWANIE. — Przed Przyjściem Mesja­sza świat nie znał Pana Boga, był pogrążony w ciemno­ściach. Pan nasz Jezus Chrystus uwolnił nas z tej ciemności— oświecił świat i uwielbił Boga Ojca. Oświeceni Je­go promieniami, pociągnięci tą Chwałą, idźmy dro­gą, która wiedzie do Pana Boga.

 

I. — Przed Przyjściem Mesjasza świat był po­grążony w ciemnej nocy błędów i grzechów. Praw­dziwy Pan Bóg zaledwie w Judei był znany. Znajomy Pan Bóg w Judei. Gdzie indziej oddawano cześć szatanom, zwierzętom i kamieniom. Wszę­dzie zalegała noc grzechu, który zaślepia dusze, pogrąża je w występkach, sprawia, iż nie pojmu­ją swego nieszczęśliwego stanu, że jako nieprzyjaciółki Pana Boga skazane są na piekło. Pan Jezus przy­szedł, aby z tych ciemności świat otrząsnąć. Uwolnił go też rzeczywiście od pogaństwa, dając mu poznanie Prawdziwego Pana Boga; uwolnił go od grzechu światłem Swej Nauki  i Swoich Boskich Przykładów. Na to się okazał Syn Bo­ży, aby zniszczył dzieła diabła.

Prorok Jeremiasz przepowiedział, iż Pan Bóg stworzy nowe Dziecię dla Odkupienia ludzi. Pan stworzył nowinę na ziemi. Tą nową Dzieci­ną — Pan nasz Jezus Chrystus. Tym Dziecięciem — Syn Boży, Który Miłością Niebo napełnia, to Syn uko­chany przez Ojca, Który o Nim powiedział: Ten jest Syn mój miły, w Którym upo­dobałem Sobie. Nowe to Dziecię już w pierwszej chwili Swego Istnienia oddało Bogu Ojcu taką cześć i Chwałę, jakiej Wszyscy Aniołowie i Święci razem przez całą wieczność Mu nie złożą. Toteż w chwili Narodzenia Pana Jezusa Aniołowie śpiewali: Chwała na wysokości Bogu. Dziecię Jezus więcej Chwały oddało Bogu Ojcu, niż wszystkie grzechy ludzkie Go znieważyły.

 

II. — Nabierzmy więc otuchy, biedni grzesz­nicy; złóżmy w ofierze Ojcu Przedwiecznemu to Dziecię, przedstawmy Mu Jego łzy, posłuszeń­stwo, pokorę, śmierć, Jego Zasługi. Zadośćuczynimy przez to Panu Bogu za wszelkie zniewagi, jakie Mu wyrządziliśmy grzechami.

 

 

Modlitwa.

Mój Ojcze Przedwieczny, znieważałem Cię, tylekroć przenosząc swą wolę nad Wolę Twoją i swe nędzne przyjemności nad Łaskę Twoją Świę­tą. Czyż miałbym nadzieję przebaczenia, gdybyś nie dał Jezusa właśnie w tym celu, aby grzeszni­kom użyczyć nadziei. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Tak, rzeczywiście, albo­wiem Jezus Chrystus, składając Swe Życie na za­dośćuczynienie za zniewagi, jakie Ci wyrządzili­śmy, bardziej Cię uwielbił, niż my znieważyliśmy Cię swymi grzechami. Przyjmij mnie więc, Ojcze mój, dla Miłości Jezusa. Żałuję, Dobroci Nie­skończona, iż Cię obrażałem. Nie zasługuję na prze­baczenie, lecz Jezus Chrystus zasługuje, byś Go wysłuchał. On z krzyża prosił Cię za mnie: Ojcze, odpuść. I teraz, będąc w Niebie, prosi Cię byś przyjął mnie za syna. Rzecznika mamy u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawie­dliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze.  Orędowniczko moja u Boga, Najświętsza Dziewico, Maryo, błagam Cię, uproś mi, bym wytrwał w Miłości Twojej Świętej. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023