Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

3 STYCZNIA

Pan Jezus owinięty w pieluszki.

 

 

Uwinęła go pieluszki. — Łuk. 2, 7.

 

PRZYGOTOWANIE.Wyobraźmy sobie, iż wi­dzimy, jak Najświętsza Marya Panna bierze ze czcią Swego Boskiego Syna, cześć Mu oddaje, całuje Go, a na­stępnie owija w pieluszki. Najświętsze Dziecię poddaje się temu posłusznie, a czując iż pieluszki Je krę­pują, myśli o owych sznurach, którymi kiedyś będzie związane w Ogrodzie Oliwnym. Jeśli Pan Bóg dał się skrępować pieluszkami z Miłości ku nam, czyż nie słuszna, abyśmy dali się skrę­pować więzami miłości ku Niemu i oderwali się od wszelkich przywiązań ziemskich?

 

I. — Przedstawmy sobie, iż Najświętsza Panna po Przyjściu na świat Pana Jezusa wzięła Go ze czcią w Swe Ramiona; najpierw złożyła Mu hołd, jako Swemu Panu Bogu, a następnie owinęła Go pieluszka­mi. Dziecię Jezus posłusznie wyciąga Swe Rączki i Nóżki i daje się skrępować. Pomyśl, iż za każ­dym razem, gdy Matka Najświętsza Swe Dziecię prze­wijała, myślało o tych sznurach, które póź­niej miały Je skrępować w Ogrodzie Oliwnym, przywiązać do słupa; myślało też o gwoździach, które z krzyżem miały Je połączyć. — Z myślą o tym Dziecię dawało się przewijać, aby dusze nasze uchronić od kajdan piekła.

Pan Jezus skrępowany pieluszkami, zwraca się do nas i zaprasza, byśmy połączyli się z Nim słodkimi więzami miłości. — Zwracając się zaś do Ojca Przedwiecznego, Pan Jezus tak się odzy­wa: Ojcze mój, ludzie nadużywali swej wolności, buntowali się przeciw Tobie i stali się niewolni­kami piekła; za ich nieposłuszeństwo chcę być skrępowany, ściśnięty tymi pieluszkami. Zwią­zany nimi, ofiaruję Ci swą wolność, aby czło­wiek został oswobodzony z niewoli szatana. Przyj­muję te pieluszki; są mi drogie, tym droższe, iż są one symbolem owych sznurów, którymi póź­niej zostanę skrępowany i zaprowadzony na śmierć dla zbawienia ludzi; na te sznury już te­raz się ofiaruję.

Więzy jej pętami zbawienia.— Więzami Pana Jezusa to pieluszki, tak zbawienne dla uleczenia ran dusz naszych. A więc, mój Je­zu, z Miłości ku nam zezwoliłeś, by Cię skrępo­wano pieluszkami, a ja miałbym nie dać się zwią­zać z Miłości ku Tobie? Czy się jeszcze odważę wyrwać z tych miłych i słodkich więzów, aby stać się niewolnikiem piekła? Panie, owinięty w pieluszki w żłóbku spoczywasz; — pragnę być zawsze z Tobą związany.

Św. Maria Magdalena de Pazzi mawia­ła, iż więzy, jakimi winniśmy dać się skrępować, to mocne postanowienie związania się przez mi­łość z Panem Bogiem i oderwania się od wszystkiego, co Nim nie jest. W tym celu, jak się zdaje, nasz ukochany Pan Jezus dał się niejako związać po­staciami sakramentalnymi i stał się więźniem w Przenajświętszym Sakramencie, aby dusze, które uko­chał, stały się również więźniami Jego Miłości.

 

 

Modlitwa:

Dziecię me ukochane, czyż mogę się obawiać, iż zechcesz mnie karać, skoro widzę, iż dałoś się skrępować pieluszkami i przez to pozbawiłoś się niejako możności podniesienia Rączki, by mnie ukarać. Tymi pieluszkami mnie pouczasz, że nie chcesz mnie karać, bylebym tylko chciał się wyz­wolić z kajdan swych występków i połączyć się z Tobą. Tak, mój Jezu, chcę się z więzów, jakie mnie krępują, wyswobodzić. Żałuję z całej du­szy, iż odłączyłem się od Ciebie i źle używałem  wolności, jakiej mi użyczyłeś. Teraz mi jeszcze piękniejszą wolność ofiarujesz, wolność, która mnie wyzwoli z więzów szatana i między dzieci Boże zaliczy. Dałeś się związać pieluszkami z Mi­łości ku mnie i ja chcę stać się więźniem Twej wielkiej Miłości. O błogosławione więzy, o pęta zbawienne, co wiążecie dusze z Panem Bogiem! Zwiążcie również biedne serce moje, lecz tak mocno je skrępujcie, aby już nigdy nie zdołało się oderwać od miłowania tego najwyższego Dobra. Jezu mój, kocham Cię, więzami miłości łączę się z Tobą, Tobie oddaję całe swe serce, całą wolę swoją. Nie, nie chcę, ukochany mój Panie, kiedykolwiek od­łączyć się od Ciebie.

Zbawco mój, aby zadośćuczynić za me winy, pozwoliłeś, iż Najświętsza Panna Marya związała Cię pieluszka­mi, zgodziłeś się, by kaci skrępowali Cię sznura­mi i, jak niewinnego baranka na rzeź, wiedli Cię jako winowajcę na śmierć przez ulice Jerozolimy; dozwoliłeś, by Cię do krzyża przybito i nie opu­ściłeś go aż po śmierci; nie dozwól, Panie, bym miał jeszcze kiedy od Ciebie się odłączyć i po­nownie utracić Twą Łaskę, Miłość Twoją. — Maryo, Tyś owijała pieluszkami swego niewinne­go Syna, zwiąż i mnie grzesznego z Jezusem, aby mnie już od nóg swych nie oddalił. Uproś mi Łaskę, abym kiedyś dostał się do tej Błogosławio­nej Ojczyzny, gdzie już nie będę mógł się lękać i nie będę się obawiać, iż jeszcze kiedy od Świętej Miłości Jezusa się odłączę. Amen. (II, 366)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *