Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

„Mam być chrztem ochrzczony, a jako jestem ściśniony aż się wykona” — (Łuk. 12, 50).

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Jezus mógł nas zbawić bez cierpień, wolał jednak z miłości ku nam przyjąć życie pełne ucisków i wzgardy, pozbawione wszelkiej pociechy; przez całe życie pragnął umrzeć co prędzej, by został ochrzczony własną Krwią Swoją i obmył nas z plam grzechów naszych. Czyż możliwe, abyśmy pomimo to nie kochali Pana Jezusa z całego serca i nie chcieli nic cierpieć z miłości ku Niemu?

 

I. — Pan Jezus mógł nas zbawić bez cierpień, wolał jednak przyjąć życie pełne ucisków i wzgardy, pozbawione wszelkiej ziemskiej pociechy, wolał ponieść śmierć gorzką, w opuszczeniu, aby nam okazać, jak bardzo nas kocha i jak pragnie, byśmy Go również kochali. Przez całe Życie wzdychał za śmiercią — chciał ją Bogu ofiarować, żeby wyjednać nam wieczne zbawienie. Pod wpływem tego pragnienia powiedział: Mam być chrztem ochrzczony, a jakom jest ściśniony, aż się wykona. Pan Jezus pragnął być ochrzczony własną krwią, aby obmył nie Swoje, lecz nasze grzechy. O Miłości Nieskończona! Nieszczęśliwy, kto Cię zna, a nie kocha!

Ożywiony wspomnianym pragnieniem, Pan Jezus ostatniej nocy przed śmiercią powiedział do Apostołów: Pożądaniem pożądałem tę Paschę pożywać z wami, pierwej niżbym cierpiał. Tymi słowy wyraził, iż przez całe życie tego pragnął jedynie, aby co prędzej nadszedł czas Jego Męki i Śmierci, by mógł okazać człowiekowi, jak niezmiernie go miłuje. — A więc, mój Jezu, tak pragniesz mej miłości, iż dla jej pozyskania nie wahałeś się umrzeć! Czyż więc mogę odmówić co Panu Bogu, Który z Miłości ku mnie oddał Swą Krew i Życie?

 

II. — Św. Bonawentura powiada, że na widok Pana Boga cierpiącego z Miłości ku ludziom zdumienie ogarnia, lecz jeszcze bardziej zdumiewa postępowanie ludzi, którzy widzą, ile Pan Bóg dla nich cierpi, że drży z zimna jako Dziecię w stajence, żyje jako ubogi pomocnik rzemieślnika, umiera jakoby winowajca na krzyżu, a pomimo to nie goreją miłością ku temu Panu Bogu, Który tak ich ukochał, owszem gardzą Jego miłością dla nędznych ziemskich przyjemności! Jakże możliwe, aby Pan Bóg tak ludzi ukochał, by ludzie, tak wdzięczni względem innych, byli tak niewdzięcznymi względem Pana Boga?

 

 

Modlitwa.

Ach, mój Jezu, do tych niewdzięcznych i ja nieszczęsny należę. Powiedz mi, jak mogłeś tyle cierpieć dla mnie, wiedząc o zniewagach, jakie miałem Ci wyrządzić? Ponieważ jednak dotąd mnie znosiłeś i chcesz mnie zbawić, daj mi wielki żal za grzechy, żal, który by odpowiadał mej niewdzięczności. Potępiam, mój Panie, wszystkie zniewagi, jakie Ci wyrządziłem, i brzydzę się nimi. Jeśli w przeszłości gardziłem Twą Łaską, to teraz bardziej ją cenię, niż wszystkie królestwa świata.

Kocham Cię z całej duszy, Boże Nieskończonej Miłości, i pragnę żyć dlatego jedynie, by Cię miłować. Pomnóż, Panie, jeszcze płomienie, jakimi goreję, i dodaj mi więcej miłości. Przypominaj mi zawsze, jak mnie ukochałeś, aby me serce zawsze płonęło miłością ku Tobie, jak Twoje Serce pała miłością ku mnie. O gorejące miłością Serce Maryi, rozpal świętą miłość w mym biednym sercu. Amen. (II, 321)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 18.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 11.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024