Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

W czwartki Wielkiego Postu, tzw. Wiosennych zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Jutro przypada piątek Suchych Dni tzw. Wiosennych, w którym obowiązuje POST ŚCISŁY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Pożądaniem pożądałem pożywać tę Paschę z wami, pierwej niżbym cierpiał. — Łuk. 22, 15.

 

PRZYGOTOWANIE. — Żadna pszczoła nie rzuca się tak chciwie na kwiat, by z niego miód wyssać, jak Pan Jezus śpieszy zamieszkać w duszach, które Go pragną przyjąć. Tyle razy wzywa nas w Ewangelii, byśmy Go w Komunii Świętej przyjmowali. Aby nam okazać, jak pragnie łączyć się z nami, obiecuje wielkie Łaski tym, którzy Go przyjmują w Komunii Świętej i grozi tym, którzy tego nie czynią. Jakaż niewdzięczność z naszej strony, jeśli nie odwzajemniamy się Panu Jezusowi za taką Miłość.

 

I. — Pan Jezus nazwał Swą godziną ową noc, w której miała się rozpocząć Jego Męką. Czemu jednak tak smutną godzinę nazwał Swoją? Była to bowiem godzina, której pragnął przez całe Życie; postanowił bowiem, iż onej nocy pozostawi nam Komunię Świętą, przez którą chciał się całkowicie zjednoczyć z duszami, jakie ukochał, a za które miał niebawem oddać Krew i Życie. Pożądaniem pożądałem pożywać tę Paschę z wami. Tymi słowy wyraził, jak pragnie połączyć się z nami w tym Sakramencie Miłości. Pożądaniem pożądałem — oto słowa, jak mówi Św. Wawrzyniec Justiniani, które wyszły z Serca Pana Jezusa, płonącego niezmierną Miłością.

 

II. — Ów płomień, który wówczas gorzał w Sercu Pana Jezusa i teraz w Nim goreje; jak ongi Pan Jezus wezwał Swych Uczniów, by Go przyjęli, tak samo dzisiaj nas wszystkich do tego zachęca: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. Aby zaś pobudzić nas do przyjmowania Go z tym większą miłością, Niebo nam obiecuje: Kto pożywa ciała mego… ma żywot wieczny. Jeśli byśmy zaś nie chcieli Go przyjmować, śmiercią nam grozi: Jeśli byście nie jedli Ciała Syna Człowieczego… nie będziecie mieć żywota w sobie.

Te wezwania, obietnice i groźby mają swe źródło w Pragnieniu Pana Jezusa połączenia się z nami w Komunii Świętej, a to z Miłości ku nam. „Żadna pszczoła, jak pewnego razu powiedział Pan Jezus do Św. Mechtyldy, nie rzuca się tak chciwie na kwiaty, by miód z nich wyssać, jak Ja śpieszę do dusz, które Mnie pragną”.

Pan Jezus dlatego, iż nas kocha, chce, byśmy Go też kochali; ponieważ nas pragnie, chce, byśmy Go również pragnęli, jak pisze Św. Grzegorz: Szczęśliwa dusza, która zbliża się do Komunii Świętej z wielkim pragnieniem połączenia się z Panem Jezusem.

 

Modlitwa:

Mój Jezu, nie możesz okazać nam większych dowodów Swej ku nam Miłości — Życie za nas oddałeś; pozostałeś w Przenajświętszym Sakramencie, byśmy pożywali Ciała Twego i bardzo tego pragniesz. Jakże, widząc, jak bardzo nas kochasz, możemy nie płonąć miłością ku Tobie? Idźcie precz wszystkie ziemskie pragnienia, ustąpcie z mego serca; wy przeszkadzacie mi płonąć miłością ku Jezusowi, jak On Nią ku mnie goreje. Czyż mogę jeszcze, mój Odkupicielu, oczekiwać innych dowodów Twej Miłości nad te, jakie mi okazałeś? Z Miłości ku mnie złożyłeś w Ofierze całe Swe Życie, przyjąłeś Śmierć tak gorzką, pełną wzgardy; z Miłości ku mnie niejako się unicestwiłeś, stałeś się Pokarmem w Eucharystii, aby całkowicie mi się oddać.

Panie, nie dozwól, bym za Twą Dobroć jeszcze niewdzięcznością miał Ci odpłacać.

Dziękuję Ci, Panie, iż użyczasz mi czasu do opłakiwania zniewag, jakie Ci wyrządziłem, i do kochania Cię przez resztę dni mego życia. Żałuję, Dobro Najwyższe, iż w przeszłości tak gardziłem Twą Miłością. Kocham Cię, Dobroci bezmierna; miłuję Cię, Skarbie Nieskończony; kocham Cię, Miłości bezgraniczna, godna nieskończonej miłości. „Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko”. Pomóż mi, Panie, abym usunął ze swego serca wszelkie przywiązania, które nie mają Ciebie na celu, i od dzisiaj Ciebie jedynie pragnę, Ciebie szukam, Ciebie tylko miłuję. Mój ukochany Odkupicielu, spraw, bym zawsze mógł Cię znaleźć, bym nieustannie Cię miłował. Weź całą mą wolę, abym pragnął jedynie Tobie się podobać. Mój Boże, i kogóż będę miłować, jeśli nie Ciebie, Któryś jest wszelkim Dobrem? Ciebie tylko pragnę i nic więcej. Maryo, Matko moja, weź me serce i napełnij je czystą miłością ku Panu Jezusowi. Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *