Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę”. — Mat. 11, 28.

 

PRZYGOTOWANIE. — Póki żyjemy na ziemi, nigdy nam nie brak ucisków, cierpień, przeciwności; w przeciwnym bowiem razie ziemia nie byłaby dla nas padołem płaczu. Jeśli jednak chcemy mniej odczuwać ciężar krzyżów, bardzo kochajmy Pana Jezusa i przyzwyczajmy się często uciekać do Przenajświętszego Sakramentu. Wyobraźmy sobie, iż widzimy w Tabernakulum Pana Jezusa, ukoronowanego cierniem, okrytego Ranami, pogrążonego w smutku, płaczącego nad niewdzięcznością ludzką i łzy nasze łączmy z Jego Łzami. Jakże to słodko płakać wraz z tym Boskim Pocieszycielem!

 

I. — Boski Odkupiciel, żyjąc na ziemi, wzywał wszystkich, aby się do Niego uciekali, a znajdą pociechę. Pójdźcie do Mnie wszyscy. Jego Słowom odpowiadały czyny, jak bowiem mówi Św. Łukasz: Pan Jezus „przeszedł, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych od diabła“. — Teraz tenże urząd pocieszyciela dusz nasz najukochańszy Pan Jezus spełnia ustawicznie w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Tam On pozostaje dnie i noce, pełen litości i czeka, wzywa, przyjmuje wszystkich, którzy przychodzą Go odwiedzić.

Widząc zaś, że tylko niewielu chce korzystać z Jego pociech, Pan Jezus, pod wpływem Miłości i pragnienia udzielania nam Dobrodziejstw, skarży się przez usta swego Proroka; „Izali żywicy nie masz w Galaad? albo tam nie masz lekarza? Galaad, góra w Arabii, bogata w wonne olejki, zdaniem Czcig. Bedy, jest figurą Pana Jezusa, Który w tym Sakramencie przygotował wszelkie środki lecznicze na nasze dolegliwości. — Pan Jezus zda się mówić do nas wszystkich: Czemuż się skarżycie, synowie Adama, skoro macie w tym Sakramencie Lekarza i lekarstwo na wszystkie wasze cierpienia? Gdybyście się zawsze do Mnie uciekali, z pewnością nie bylibyście tak nędzni, jakimi jesteście.

Posłuchajmy tych, którzy wiedzą z doświadczenia, jak Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie dusze pociesza. — Bądźcie pewni, mówią, iż dusze, które choćby tylko z niewielkim skupieniem pozostają przed Przenajświętszym Sakramentem, Pan Jezus bardziej pociesza, niżby je mogły pocieszyć wszystkie zabawy i uciechy całego świata. Jakaż to radość przebywać z wiarą przed Ołtarzem i poufnie rozmawiać z Panem Jezusem, Który pozostaje w Tabernakulum, aby wysłuchiwać tych, którzy Go proszą. Jakież to szczęście błagać Go, aby przebaczył zniewagi Mu wyrządzone! Przedstawiać Mu swe potrzeby, jak przyjaciel przyjacielowi! Prosić Go o Łaski, miłość, Niebo. A szczególniej jakież to szczęście dla duszy wzbudzać akty miłości ku temu Panu, Który przebywa na Ołtarzu, płonąc ku nam miłością. Lecz na co słowa się przydadzą? „Skosztujcie i obaczcie, że słodki jest Pan”.

 

II. — Póki żyjesz na ziemi, zawsze będą cię trapiły uciski, przeciwności i zmartwienia, w przeciwnym bowiem razie ziemia nie byłaby już dla ciebie łez padołem. Uciekaj się więc do Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie za przykładem tylu dusz, które w większych jeszcze potrzebach uciekały się do Niego i znajdowały ów pokój, który przewyższa wszelkie ziemskie uciechy. Proś Go, aby w twym sercu pomnożył Miłość Bożą, wtedy zniesiesz ze spokojem wzgardę i wszelkie przeciwności. — Jeśli zaś z powodu jakiego popełnionego błędu wpadniesz w zamieszanie, zaraz śpiesz do Pana Jezusa, by prosić o przebaczenie. Gdy spotka cię jaka przykrość lub jaka większa przeciwność, idź zaraz do swego Pana, aby Mu ją ofiarować i proś Go, by ci dopomógł do przyjęcia jej z poddaniem.

Aby do tym większej pobudzić się pobożności, możesz niekiedy wyobrazić sobie, iż widzisz na Ołtarzu Pana Jezusa, jak z łaskawą Twarzą, rękoma pełnymi Łask, mówi do Ciebie: „Dziecko moje, nie płacz. Czyż ja nie zastąpię ci wszelkich pociech? Czyż nie mogę cię wynagrodzić za wszystkie twoje cierpienia?” — Albo też wyobraź sobie, iż widzisz Pana Jezusa w koronie cierniowej, okrytego Ranami, płaczącego nad niewdzięcznością ludzką, zapraszającego cię, abyś połączył swe łzy z Jego Łzami. Bądź przekonany, iż łzy połączone ze łzami tego Boskiego Pocieszyciela, sprawiają radość, która przewyższa wszelkie ziemskie uciechy.

 

 

Modlitwa.

Jezu, mój Słodki Odkupicielu, Tyś Źródłem wszelkiego dobra, Tyś Lekarzem na wszelkie choroby, Tyś Skarbem wszystkich ubogich. Oto u nóg Twych grzesznik ze wszystkich najbiedniejszy, najbardziej złożony chorobą, prosi Cię o litość; zmiłuj się nade mną. Nie chcę, aby mi ma nędza odbierała odwagę; widzę bowiem w tym Sakramencie, że zstąpiłeś z Nieba na ziemię dlatego jedynie, aby dobrze mi czynić. Wielbię Cię, dzięki Ci składam, kocham Ciebie; jeśli chcesz, bym prosił Cię o jaką jałmużnę, o jedno tylko, Jezu, Cię proszę: już nie chcę Cię więcej obrażać, chcę, abyś udzielił mi Światła i Łaski, bym kochał Cię ze wszystkich sił i znosił cierpliwie przeciwności tego życia. Panie, kocham Cię z całej duszy, całym sercem. Spraw, abym to szczerze mówił, a mówił zawsze w tym życiu i przez całą wieczność. Najświętsza Maryo Panno, Patronowie moi, Aniołowie, Wszyscy Błogosławieni w Niebie, dopomóżcie mi, bym kochał Boga, najgodniejszego miłości. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 23
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 23. Sąd. Cz.6

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023