Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

A ci, co zbliżają się do nóg jego, dostąpią jego nauki. 

 

PRZYGOTOWANIE. — Abyśmy się zbawili, jest rzeczą konieczną, by w dniu zdania przez nas rachunku nasze życie było podobnym do Życia Pana Jezusa. Starajmy się więc naśladować jasne przykłady cnót, jakie On nam nieustannie daje w Przenajświętszym Sakramencie, a są nimi: Jego głęboka pokora, niezmienna łagodność, gotowe posłuszeństwo, a nade wszystko nieznużona cierpliwość; przyjmujmy chętnie krzyże, zsyłane nam przez Pana Boga. Na uzupełnienie naszych braków, ofiarujmy często Panu Bogu, szczególniej podczas Mszy Świętej, Zasługi Boskiego Odkupiciela.

 

I. — Zastanówmy się nad pięknymi przykładami cnót, jakich Pan Jezus użycza nam w Przenajświętszym Sakramencie. Niewymowna jest Jego cierpliwość. Widzi, jak większa część ludzi czci Mu nie oddaje, ani Go nie chce uznać za to, czym jest w tym Sakramencie. Zanim Go ustanowił, wiedział już, iż znajdą się tacy, którzy będą poniewierać Hostie konsekrowane, rzucać je na ziemię, do wody, w ogień, a jednak się nie cofnął.

Co jednak jest szczególnie bolesnym dla Jego najczulszego Serca, to to, gdy widzi, że większość nawet tych, którzy w Niego wierzą, zamiast naprawiać tak wielkie zniewagi Mu wyrządzane przez swą miłość, albo przychodzi do kościołów, aby Go jeszcze bardziej obrażać przez swe nieuszanowanie, lub opuszcza Go na Ołtarzach, nie troszczy się nawet dla Niego o lampkę wieczną i konieczne ozdoby. To wszystko widzi Pan Jezus, ukryty pod postaciami sakramentalnymi, a jednak znosi cierpliwie i milczy. Jakiż to wyrzut dla naszej gniewliwości!

Niemniejszą jest Jego pokora; w żadnym bowiem Dziele Miłości Bożej Pan Jezus tak się nie ukrył, jak w tej czcigodnej Tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu. W Nim bowiem, aby udzielić nam ufności i równocześnie dać nam środek zaradczy na naszą pychę, ukrył Swój Majestat, Swoją Chwałę, wyniszczył Swe Boskie Życie. Toteż może mówić do nas z Tabernakulum: Uczcie się ode Mnie, Żem jest cichy i pokornego Serca.

Przede wszystkim jednak Pan Jezus w Eucharystii użycza nam przykładów posłuszeństwa. Żyjąc na ziemi, był, jak mówi Św. Łukasz, posłuszny Najświętszej Pannie Maryi i Św. Józefowi. Św. Paweł dodaje, iż Pan Jezus stał się posłuszny Ojcu Przedwiecznemu aż do śmierci na krzyżu. W tym jednak Sakramencie Pan Jezus posunął się jeszcze dalej, chciał stać się posłusznym nie tylko Swemu Ojcu Przedwiecznemu, nie tylko Najświętszej Pannie i Św. Józefowi, lecz tylu stworzeniom, ilu jest kapłanów, i to nie tylko do śmierci, lecz do końca świata.

O, Cudzie Miłości! Król Nieba opuszcza Niebiosa z posłuszeństwa ku człowiekowi i zdaje się nic innego nie czynić na Ołtarzach, jak słuchać ludzi; pozwala, aby wszyscy czynili z Nim, co zechcą, i to bez słowa sprzeciwu, nie cofając się przed jakąkolwiek wzgardą. „A ja się nie sprzeciwiam, nie cofnąłem się”.

 

II.Św. Paweł powiada, iż aby się zbawić, potrzeba, aby nasze życie było podobnym do Życia Pana Jezusa. „Których przejrzał i przeznaczył, aby byli podobni Obrazowi Syna Jego”. Starajmy się więc naśladować wzniosłe cnoty, jakich Pan Jezus w Przenajświętszej Eucharystii udziela nam tak jasne przykłady. — Dlatego bądź zawsze i we wszystkim posłuszny Prawu Bożemu i Przykazaniom naszej Matki, Kościoła Świętego. Jeśli zaś masz to szczęście, że żyjesz w Zakonie, uważaj przepisy Reguły za rozporządzenia z Nieba, a swych przełożonych za Samą Osobę Pana Boga.

Bądź też „pokorny”; okaż, iż nim jesteś, nie tylko słowami, lecz czynami; przyjmuj ze spokojem upokorzenia, wzgardę, i o ile twój stan na to pozwala, prowadź życie samotne i ukryte. — Przede wszystkim jednak bądź zawsze „cierpliwy”, znosząc błędy bliźniego, jak on musi znosić twoje, i przyjmuj ochotnie krzyże, jakie Pan Bóg ci zsyła dla twego dobra. — Aby zaś uzupełnić swe braki, często składaj w ofierze Panu Bogu, szczególniej podczas nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, będąc na Mszy Świętej, Zasługi Boskiego Odkupiciela.

 

 

Modlitwa.

Ojcze Przedwieczny, składam Ci dziś w ofierze wszystkie cnoty, akty, uczucia Serca Twego ukochanego Jezusa. Przyjmij je za mnie i dla Jego Zasług, które wszystkie są moimi, ponieważ On mi je darował, udziel mi wszystkich Łask, o jakie Jezus prosi dla mnie. Ofiarując Jego Zasługi, składam Ci dzięki za tyle okazanego mi Miłosierdzia. Przez nie zadośćuczynię Tobie za wszystko, co Ci jestem winien za swe grzechy. Na Mocy tych Zasług oczekuję od Ciebie wszelkich Łask: przebaczenia, wytrwania, Nieba, a nade wszystko Daru Twej Świętej Miłości.

Wiem, iż tym wszystkim Łaskom stawiam przeszkody, lecz temu zaradzisz. Proszę Cię w Imię Pana Jezusa, Który przyrzekł: „Jeśli o co prosić będziecie Ojca w Imię Moje, da wam”. Nie możesz więc mi odmówić. Panie, pragnę jedynie Cię kochać, Tobie się oddać całkowicie i nie być względem Ciebie niewdzięcznym, jakim byłem dotąd. — Spójrz na mnie i wysłuchaj mnie; spraw, abym w dniu dzisiejszym nawrócił się do Ciebie i już nigdy nie przestał Cię miłować. Kocham Cię, mój Boże, kocham Cię, Dobroci Nieskończona; kocham Cię, moja Miłości, moje Niebo, Dobro moje, moje wszystko. I Ciebie również miłuję, Matko Boża i Matko moja, Maryo. Amen. (*I., 393)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 12

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *