Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. — Filip. 2, 8.

 

PRZYGOTOWANIE. — Św. Paweł sławi posłu­szeństwo Pana Jezusa, mówiąc o Nim, iż był po­słuszny Ojcu Przedwiecznemu aż do śmierci. Lecz w tym Sakramencie Pan Jezus posunął się jeszcze dalej; stał się posłusznym, póki świat będzie ist­niał, i to nie tylko Ojcu Przedwiecznemu, lecz rów­nież wszystkim kapłanom na ziemi. Bez względu na nasz stan, starajmy się naśladować to posłuszeństwo Pana Jezusa, złóżmy w Jego ręce naszą, wolę i prośmy Go, aby nami rozporządzał, jak Mu się podoba. Zachęćmy się do praktykowania tej pięknej cnoty, myśląc o tym, iż posłuszny nigdy się nie potępi.

 

I. — Duszy, która dąży do doskonałości, naj­większą szkodę przynosi kierowanie się własną wolą.

Według Św. Bernarda, ten, kto siebie samego uważa za swego kierownika, jest uczniem sza­leńca. Duch Święty zaś powiada, że ofiara swej woli przez posłuszeństwo jest ofiarą najmilszą Panu Bogu; jest ona najskuteczniejszym środkiem do wzniesienia się w krótkim czasie do najwyższej doskonałości. Lepsze jest bowiem po­słuszeństwo niźli ofiary.

Dlatego Pan Jezus, którego Ojciec Niebieski dał nam za nauczyciela i przykład wszelkich cnót, tak usilnie nauczał nas posłuszeństwa i oświad­czył, iż przyszedł, aby ofiarować Bogu Swą Wolę. „Zstąpiłem z Nieba, nie iżbym czynił Wolę Moją, ale Wolę Tego, który Mnie posłał”. I rzeczywi­ście, Pan Jezus, jak mówi Św. Paweł, stał się posłusz­nym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. — Nie dość jednak było Panu Jezusowi, że w ciągu Swego Życia dał nam tyle pięknych przykładów cnoty posłu­szeństwa, daje nam je również po Śmierci w Prze­najświętszym Sakramencie, w którym stał się posłu­sznym nie tylko Ojcu Przedwiecznemu, lecz rów­nież człowiekowi i to nie tylko do śmierci, lecz do skończenia świata.

Jakiż to Cud wielki! Król Niebios zstępuje z Nieba, posłuszny człowiekowi i pozostaje na Oł­tarzach, aby ludziom okazywać posłuszeństwo. Nie porusza się, pozostaje tam, gdzie Go umiesz­czę, czy w Monstrancji podczas wystawienia, czy też w Tabernakulum zamknięty. Pozwala się nieść, gdzie zanieść Go zechcą, do domów, przez ulice, pozwala się dawać w Komunii Świętej, bez względu, czy przyjmie Go sprawiedliwy, czy grzesznik.  Żyjąc na tej ziemi, Pan Jezus, jak mówi Św. Łukasz, był posłuszny Najświętszej Pannie i Św. Józefowi, w tym zaś Sakramencie jest posłuszny tylu stworzeniom, ilu jest kapłanów. Ja się nie sprzeciwiam.

 

II. — Jeśli jesteś zakonnikiem, idąc za przykładem Pana Jezusa, jak najsumienniej zachowuj swą regułę i spełniaj rozkazy przełożonych. Pamiętaj, że z zachowaniem reguły jest połączone twe przeznaczenie.

Jeśli zaś jesteś świeckim, zachowuj sumiennie Prawa Boże, przykazania kościelne i obowiązki swego stanu.

Obierz sobie stałego spowiednika i radź się go, nawet w spra­wach doczesnych większej wagi. Tak czyniąc, bę­dziesz pewny, iż spełniasz Wolę Bożą i jakikolwiek będzie wynik twych zabiegów, nie będziesz z nich musiał składać rachunku Panu Bogu. „Posłuszny nigdy się nie potępi” — słowa Św. Franciszka Salezego.

 

 

Modlitwa:

Mój Jezu najukochańszy, oddaję Ci cześć w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, dziękuję Ci za przykłady cnót, jakie mi dajesz i od dzisiaj wszystkie swe sprawy składam w Ręce Twojej Dobroci. Przyjmij mnie, Panie, i rządź mną przez moich przełożonych, jak Ci się podoba. Nie chcę już więcej narzekać na Twe Święte Zarządzenia; wiem, iż wszystkie, pochodząc z Twego kochającego Serca, me dobro mają na celu. Dość mi, że Ty ich chcesz. I ja ich również pragnę w czasie i w wieczności. Czyń, co chcesz ze mną; łączę się z Twą Wolą, która jest cała święta, dobra, piękna, doskonała, godna miłości. O Wolo Boga mojego, jakżeś mi droga! Chcę zawsze żyć, pragnę umrzeć złączony, związany z Tobą. Twe upodobanie jest mym upodobaniem; chcę, aby Twe pragnienia były również moimi pragnieniami.

Boże, dopomóż mi! Spraw, abym od dzisiaj żył tylko dla Ciebie, by chcieć tego jedynie, czego Ty chcesz, aby kochać tylko Twą Wolę godną miłości. Niech umrę z miłości ku Tobie, ponieważ umarłeś za mnie i stałeś się dla mnie Pokarmem. Złorze­czę dniom, kiedy idąc za swą wolą, tak bardzo Cię obrażałem. Kocham cię, Wolo Boża, jak Samego Boga. Kocham Cię z całego serca i cały Tobie się oddaję. O Matko Boża, Najświętsza Panno Maryo, uproś mi świętą wytrwałość. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 29
  2. Nauka katolicka na uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
  3. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła: Nabożeństwo ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *