Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

CZWARTEK.

Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie
przyjmuje wszystkich o każdej godzinie.

 

 

Na głos wołania twego, skoro usłyszy, odpowie tobie. — Iz. 30,19.

 

PRZYGOTOWANIE. — Królowie ziemscy nie zawsze udzielają posłuchania; często się zdarza, iż gdy kto chce być przyjęty przez władcę, dwo­rzanie rozkazują mu przyjść innym razem, gdyż król w danej chwili nie przyjmuje. Inaczej czy­ni Pan Jezus: przyjmuje wszystkich o każdej go­dzinie. Dlatego kościoły stoją otwarte. Czemuż, mając szczęście mieszkania w pobliżu pałacu Pana Jezusa, nie korzystamy z Jego Łaskawości, by przedkładać Mu nasze potrzeby i prosić Go o Łaski?

 

 

I. — Św. Piotr Chryzolog, mówiąc o narodze­niu Odkupiciela w stajence betlejemskiej, powiada, iż królowie nie zawsze udzielają posłuchania. Często się zdarza, iż jeśli kto o nie poprosi, usłyszy odpowiedź, by przyszedł później, bo czas nieodpo­wiedni. Odkupiciel zaś narodził się w stajence niezamkniętej; nie było przy Nim straży, wzbra­niającej wstępu. — Teraz tenże Pan Jezus przeby­wa w Przenajświętszym Sakramencie. Kościoły są otwarte i każdy w każdej chwili może, jeśli zechce, rozmawiać z Królem królów.

Pan Jezus pragnie, abyśmy tam przemawiali do Niego z całą ufnością; dlatego ukrywa się pod postacią Chleba. Gdyby Pan Jezus ukazał się na Ołtarzach na świetlanym Tronie, jak ukaże się na Sądzie Ostatecznym, któż z nas odważyłby się zbliżyć do Niego? Ponieważ jednak Pan Jezus, jak mówi Św. Teresa, chce, abyśmy z Nim rozma­wiali i z ufnością, bez trwogi prosili Go o Łaski, dlatego pod postacią Chleba ukrywa Swój Maje­stat. — Pan Jezus pragnie, powiada Tomasz a Kempis, abyśmy z Nim przestawali, jak przyjaciel z przyjacielem. Dlatego też, zdaniem kardynała Hugona, Pan Jezus nazwany jest w Pieśni nad pie­śniami kwiatem polnym i lilią padolną. Kwia­ty ogrodowe są zamknięte w ogrodach, kwiaty zaś polne są dostępne dla wszystkich.

Jakżebyś się ucieszył, gdyby cię król zawez­wał do swego gabinetu i rzekł do ciebie: powiedz mi, czego pragniesz, co ci potrzeba? Kocham cię i pragnę wyświadczać ci dobrodziejstwa. — A oto Pan Jezus, Król Nieba, do wszystkich, którzy Go odwiedzają, tak się odzywa: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście ob­ciążeni, a Ja was ochłodzę” (Mat. 11, 28). Chodźcie biedni, uciśnieni, ponieważ mogę i chcę was wzbogacić, uzdrowić i pocieszyć. Dlatego właśnie przeby­wam na Ołtarzach.

 

 

II. — Staraj się więc często być na posłucha­niu u Króla Niebios i jeśli tego nie czynisz, posta­nów sobie codziennie wysłuchać Mszy Świętej; w tym bowiem czasie Pan Jezus z większą hojnością rozdaje Swe Łaski. Nigdy nie zaniedbuj złożenia tego hołdu Panu Jezusowi. — Bł. Tomasz Morus wśród ważnych i licznych swych zajęć, jakie miał, będąc kanclerzem Anglii, codziennie słu­chał Mszy Świętej i nie uważał, by to ubliżało jego godności, iż służył do Przenajświętszej Ofiary. Pewne­go razu, gdy był na Mszy Świętej, dano mu znać, iż król go oczekuje; „trochę cierpliwości”, odrzekł, najpierw muszę oddać hołd Najwyższemu Panu i być u Króla królów aż do końca posłuchania.

 

 

Modlitwa :

Mój Jezu ukochany, ponieważ przebywasz na Ołtarzach, by wysłuchiwać modlitwy nieszczęśli­wych, którzy do Ciebie się uciekają, wysłuchaj też prośbę, jaką ja, nędzny grzesznik, dziś do Cie­bie zanoszę. O Baranku Boży, ofiarowany na Krzyżu, Tyś mnie odkupił Krwią Swoją; przebacz mi wszystkie zniewagi, jakie Ci wyrządziłem; wspieraj mnie Swą Łaską, bym Cię już więcej nie utracił. Udziel mi, mój Jezu, części tego bólu, jakiego doznawałeś z powodu mych grzechów w ogrodzie Getsemani. O mój Boże, obym Cię był nigdy nie obraził! 

Mój Panie ukochany, gdybym umarł w grze­chu, nie mógłbym Cię już więcej kochać, dlatego jednak na mnie czekałeś, bym Cię miłował. Dzię­kuję Ci za ten czas, jakiego mi teraz udzielasz, a ponieważ mogę, chcę Cię miłować. Użycz mi Łaski Swej Świętej Miłości, lecz takiej miłości, abym zapomniał o wszystkim, żeby myśleć je­dynie o podobaniu się Twemu Najukochańszemu Sercu. Mój Jezu, strawiłeś dla mnie całe Swe Życie, spraw, abym wyniszczył dla Ciebie przy­najmniej resztę swego życia. Pociągnij mnie całego do Twej Miłości; spraw, abym całkowicie Ci się oddał, zanim umrę. Całą swą ufność pokła­dam w Zasługach Twej Męki. Ufam również Twemu Orędownictwu, Maryo; Ty wiesz, że Cię miłuję; zlituj się nade mną. Amen. (TI, 167).

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *