Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Jam jest Pasterz Dobry. Dobry Pasterz Duszę Swą daje za owce Swoje. — Jan 10, 11.

 

PRZYGOTOWANIE. — Św. Franciszek Salezy nazywa Kalwarię Górą miłujących i powiada, iż słabą jest miłość, która nie ma źródła w Męce Pana Jezusa. — Chciał przez to nas pouczyć, iż Męka Zbawiciela jest najpotężniejszym środkiem, by nami wstrząsnąć i zapalić nas miłością ku Niemu. Rozpamiętujmy więc często Mękę Pańską.

 

I. — Męka Zbawiciela jest najpotężniejszym środkiem, by nami wstrząsnąć i zapalić nas miłością ku Niemu.

Syn Boży wiedząc, iż człowiek za swe winy sam zadosyć uczynić Panu Bogu nie zdoła, Sam się podjął złożyć za nas należne zadośćuczynienie. „Ofiarowan jest, iż Sam chciał”. Jak pokorny baranek poddał się katom, dozwolił, by Go okryto Ranami, zaprowadzono na śmierć, a nie wyrzekł przy tym ani słowa skargi. Spełniło się proroctwo: „Jako owca na zabicie wiedzion będzie, a jako baranek przed strzygącym Go zamilknie, a nie otworzy ust Swoich”.

Nie należy sądzić, iż Odkupiciel wbrew Swej Woli, jedynie z posłuszeństwa, chciał umrzeć na krzyżu. Z własnej Woli to uczynił — z Miłości ku człowiekowi. Sam powiedział: „Ja kładę Duszę Moją. Nikt Jej nie bierze ode Mnie, ale Ja kładę Ją Sam od Siebie”. Pan Jezus również powiedział, iż jest to obowiązkiem pasterza, by oddał życie za Swe owce. „Jam jest Pasterz Dobry. Dobry Pasterz Duszę Swą daje za owce Swoje”. A dlaczego Zbawiciel chciał umrzeć za Swe owce? Czy jako Pasterz był obowiązany oddać za nie Swe Życie? „Umiłował nas i wydał Samego Siebie za nas“. Umarł za Swe owce z Miłości ku nim, by je uwolnić z mocy szatana.

O! jakże bylibyśmy biedni, gdyby Pan Jezus za nas nie umarł! Jakże wielka dla nas pobudka do miłowania Pana Jezusa jest myśl, iż On przez wylanie Krwi Swojej uchronił nas od piekła, na któreśmy zasłużyli.

 

II. — Należy pamiętać, że to, co Pan Jezus wycierpiał podczas Swej Męki, cierpiał za każdego z nas. Dlatego mówi Św. Paweł: „W wierze żyję Syna Bożego, Który mnie umiłował i wydał Samego Siebie za mnie“. Te słowa Apostoła każdy z nas winien powiedzieć. Św. Augustyn pisze, iż człowiek został odkupiony za tak wysoką cenę, że co do wartości zda się być równy Panu Bogu. — Panie, dodaje Święty, Tyś mnie ukochał nie jak Siebie Samego, lecz bardziej niż Siebie. Aby uwolnić mnie od śmierci, zechciałeś umrzeć za mnie.

Dlaczego jednak Pan Jezus, mogąc nas zbawić kroplą Krwi Swojej, zechciał ją wszystką przelać w katuszach i umrzeć z boleści na krzyżu? Uczynił to, mówi Św. Bernard, aby okazać nadmiar Swej ku nam Miłości.

 

 

Modlitwa.

Boże Przedwieczny, prawda, iż znieważałem Cię swymi grzechami, lecz Jezus przez Śmierć Swą z nadmiarem za mnie zadośćuczynił za ujmę wyrządzoną Twej Chwale. Przez Miłość więc Twą ku Jezusowi, zlituj się nade mną. I Ty, mój Odkupicielu, Któryś zechciał umrzeć za mnie, żeby mnie zobowiązać do kochania Ciebie, spraw, abym Cię kochał. W przeszłości miłowałem stworzenia i odwracałem się od Ciebie, Dobro Nieskończone, lecz teraz oświadczam, iż Ciebie tylko chcę kochać i nic poza Tobą. Ach! ukochany mój Zbawco, jeśli widzisz, że w przyszłości miałbym przestać Cię kochać, spraw, bym teraz umarł. — Maryo, Matko moja, proś Jezusa, aby mi użyczył Swej Miłości; tego bowiem pragnę jedynie, abym w tym i w przyszłym życiu Go kochał. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 24
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 24. Wyrok. Cz. 1
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Jana od Krzyża: Nabożeństwo do Św. Jana od Krzyża.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023