Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W niedziele Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, są wolne od dyscypliny postnej. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Jezus był zawiedziony na puszczę od Ducha, aby był kuszony od diabła. — Mat. 4, 1.

 

PRZYGOTOWANIE. — Jeśli Pan Bóg pozwala, by cię dręczyły pokusy, nie trać ufności; są one znakiem, iż Pan Bóg cię kocha i chce, abyś się stał podobnym do Pana Jezusa, Który, jak powiada dzisiejsza Ewangelia, również był kuszony. Staraj się tylko, naśladując Przykład Odkupiciela, używać wszelkich środków do zwyciężenia pokus; szczególniej zaś trzymaj na wodzy swe namiętności, umartwiaj je przez pokutę i ustawicznie proś Pana Boga o pomoc.

 

I. — Dusze kochające Pana Boga, nie tyle cierpią w tym życiu z powodu ubóstwa, chorób, doznawanych zniewag i prześladowań, co z powodu pokus i oschłości duchownych. Kiedy dusza czuje przy sobie pełną miłości Obecność Pana Boga, wówczas wszelkie przeciwności nie tylko jej nie trapią, lecz owszem ją cieszą; dają jej bowiem sposobność do okazania Panu Bogu miłości. Największe natomiast cierpienie duszom kochającym Pana Boga sprawia obawa, by Go w pokusach nie utracić lub lęk w oschłościach duchownych, iż się Go już utraciło. A taki jest właśnie zwykły los dusz Świętych. Iżeś był przyjemny Panu Bogu, potrzeba było, aby Cię pokusa doświadczyła.

Któż świętszy od Pana Jezusa? A przecież był zawiedziony na puszczę od Ducha, aby był kuszony od diabła. „A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. I przystąpiwszy kusiciel, rzekł Mu: Jeśliś jest Syn Boży, rzecz, aby te kamienie stały się chlebem”. — Była to pierwsza pokusa. Następnie: „Wziął go diabeł do miasta świętego i postawił Go na ganku kościelnym i rzekł Mu: Jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół. Albowiem napisane jest, iż Aniołom Swoim rozkazał o Tobie i będą Cię na ręku nosić, abyś snać nie obraził o kamień Nogi Swojej”. — Na koniec szatan począł kusić Pana Jezusa do bałwochwalstwa; widząc, iż już po dwakroć został pokonany, „wziął Go diabeł na górę wysoką bardzo i ukazał mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich, i rzekł Mu: To wszystko dam Tobie, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon”. Dusza więc, gdy pokusy na nią uderzają, nie powinna sądzić, iż jest w niełasce Bożej; owszem tym więcej ufać powinna, iż Pan Bóg ją kocha, że chce ją uczynić bardziej podobną do Swego Jednorodzonego Syna i dać jej sposobność do pozyskania tym większej Chwały w Niebie. — „Ile odnosimy zwycięstw, mówi Św. Bernard, tyleż koron dostaje się nam w udziale”.

 

II. — Środki, jakich mamy używać do zwyciężania pokus, są te same, jakie Boski Odkupiciel wskazuje nam Swym Przykładem w dzisiejszej Ewangelii. A gdy pościł czterdzieści dni… Aby zwyciężyć wszystkie pokusy, szczególniej zmysłowe, jest rzeczą konieczną, abyśmy również, przede wszystkim w czasie Wielkiego Postu, umartwiali ciało postem i w ogóle pokutą, starali się o większe skupienie i umacniali swą duszę modlitwą i rozmyślaniem, gdyż nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z Ust Bożych.

Nie będziesz kusił Pana Boga twego… Aby zwyciężyć pokusy, musimy następnie unikać okazji do grzechu; ci bowiem, którzy dobrowolnie na nie się narażają, i sądzą, że nie upadną, chcą, by Pan Bóg Cuda dla nich działał. — Opieka Aniołów, mówi Św. Bernard, jest przyobiecana tym, którzy idą drogami Bożymi, a nie tym, którzy dobrowolnie się narażają na upadek w przepaść. — Idź precz, szatanie. Wreszcie, aby odnieść zwycięstwo i zupełnie szatana z duszy wyrzucić, powinniśmy mieć mocną wolę oddawania czci Panu Bogu i służenia Jemu Samemu. Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, a Jemu Samemu służyć będziesz. Iluż jest takich, którzy nie starają się o opanowanie swych namiętności i łudzą się, że mogą równocześnie dwom panom służyć; a tymczasem nadejdzie jaka silniejsza pokusa — upadają i gubią się na wieki.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu ukochany, w przeszłości nędznie upadałem, gdyż nie troszczyłem się o naśladowanie Twych Boskich Przykładów. Żałuję za to z całego serca, proszę Cię o przebaczenie i przyrzekam, że na przyszłość będę pilniejszy pod tym względem. Lecz wspomóż słabość moją. Spraw to przez owe umartwienie, jakie Sobie zadałeś, wstrzymując się przez czterdzieści dni od wszelkiego pokarmu; uczyń to przez ową pokorę, jaką okazałeś, zezwalając, by Cię szatan kusił, jak inne dzieci Adama. „A Ty, mój Boże, Który Kościół Twój dorocznym zachowywaniem Wielkiego Postu oczyszczasz, udziel wiernym Twoim Łaski osiągnięcia przez dobre uczynki tego, co przez ten Post otrzymać usiłują”. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen. (*I., 837)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *