Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

PIERWSZY CUD PANA JEZUSA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, błagam Cię, abyś dziś odnowił we mnie ten wielki Cud, który kiedyś uczyniłeś dla nowożeńców w Kanie.

Rozważanie.

1. Zamknąwszy okres Dziecięctwa Pana Jezusowego, Liturgia zaczyna mówić o Jego Życiu publicznym. W oktawę Objawienia wspomina Chrzest Zbawiciela w Jordanie, którym Pan Jezus rozpoczął Swą działalność apostolską. Dzisiaj zaś opowiada nam o pierwszym Cudzie, który, tak jak Objawienie i Chrzest, miał ujawnić światu Jego Chwałę jako Syna Bożego.

„Onego czasu były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej; a była tam Matka Jezusowa. Wezwany też był na gody i Jezus”… tak mówi dzisiejsza Ewangelia (zob. Jan 2, 1-11). Od początku i na pierwszym planie widzimy obok Zbawiciela Matkę Najświętszą przy spełnianiu Macierzyńskiego obowiązku Pośredniczki wszystkich Łask. Cud w Kanie, piervszy Cud Pana Jezusa, dokonuje się dzięki wstawiennictwu, które jest tak potężne, że przyśpiesza godzinę Chrystusa Pana. Wszak Pan Jezus odpowiedział Swej Matce: „Jeszcze nie przyszła godzina Moja”. Lecz mimo pozornie odmownej odpowiedzi, Marya nie miesza się, nie nalega. Pewna Swego Syna i pełna miłosnej ufności w Niego, mówi do sług: „Cokolwiek wam powie, czyńcie”. Jezus jest zwyciężony pokorą, delikatnością, wiarą, bezgraniczną ufnością swej Matki. Chcąc więc nam pokazać, jaką Moc ma Ona nad Jego Boskim Sercem, przyzwala: Cud się spełnił.

Oprócz Wiary Maryi, możemy podziwiać wiarę i skore posłuszeństwo sług, którzy, idąc za wskazówką Matki Bożej, spełniają natychmiast Rozkazy Pana Jezusa. Napełniają stągwie wodą, a potem czerpią z nich. Ani chwili wahania, ani protestu, lecz proste, dziecięce posłuszeństwo. Nauczmy się wierzyć, być posłusznymi i korzystać z potężnego wstawiennictwa Maryi.

2. „Woda stała się winem”. Cud, jaki Pan Jezus spełnił w Kanie, odnawia się na naszych Ołtarzach w sposób bardziej cudowny: odrobina chleba i wina zamienia się w Ciało Chrystusa, a to Ciało jest dane na pokarm duszom naszym. Dlatego we Mszy Świętej dzisiejszej. antyfona na Komunię Świętą przytacza urywek z Ewangelii, mówiący o wodzie, która stała się winem. Tak, Pan Jezus również i dla nas „zachował wino najlepsze aż do tego czasu”, a jest nim Najświętsza Eucharystia, która karmi dusze nasze Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

Lecz możemy rozważać i inne przemienienie, którego Pan Jezus dokonuje w naszych duszach przez Łaskę. Woda — nasza biedna natura — stała się uczestniczką Natury Boskiej, zmieniła się w najszlachetniejsze wino Życia Samego Chrystusa Pana. Człowiek staje się członkiem Chrystusa Pana, przybranym synem Boga Ojca, świątynią Ducha Świętego. Dziś właśnie Matka Boża uczy nas, w jaki sposób możemy i powinniśmy przygotować tę cenną przemianę: „Cokolwiek wam powie Pan Jezus, czyńcie” mówi nam, jak niegdyś sługom na weselu w Kanie. Marya wzywa nas, abyśmy szli i w czyn wprowadzali wszystkie pouczenia i Przykazania Pana Jezusowe, które nam wytyczają drogę do całkowitej przemiany w Niego. Z sercem pokornym i pojętnym, z żywą wiarą i bezgraniczną ufnością oddajmy się Panu Jezusowi przez Ręce Maryi.

Rozmowa.

O Panie, ile mi to dodaje otuchy, że widzę dziś obok Ciebie i Twoją Najsłodszą Matkę! Przy Maryi, pod Jej Macierzyńskim wejrzeniem, w oparciu o Jej potężne wstawiennictwo, wszystko stanie się dla nas łatwe i proste. O Jezu, jak dobrze zrobiłeś, że dałeś nam Swoją Najsłodszą Matkę, że dałeś nam Matkę nawet w naszym życiu duchowym! Tak, o Panie, chcę słuchać cennej Rady Maryi i będę spełniał wszystko, co mi rozkażesz, czego tylko zażądasz ode mnie.

Pragnę naśladować szybkie i ślepe posłuszeństwo, jakie okazali słudzy weselni. Chcę Cię słuchać zawsze i we wszystkim, Twojej Nauki, Rad, Przykazań, być Ci posłusznym w osobie przełożonych, nawet gdy nie widzę słuszności ich rozkazów, rozporządzeń, nawet kiedy żądają ode ninie rzeczy trudnych, albo takich, które mi się wydają niestosownymi. Lecz pragnąłbym jeszcze więcej naśladować ufność Twojej Matki, Która tak delikatnie przedstawia Ci Swoje pragnienie przyjścia z pomocą w potrzebie nowożeńcom. Nie niepokoi się z powodu pozornej odmowy, nie naprzykrza się Swoją prośbą, nie żąda niczego, ale jest głęboko przekonana, że Twoje Serce Nieskończenie Dobre i czułe na wszelką nędzę, zaopatrzy nowożeńców i to obficie.

Z taką ufnością, o Panie, i z takim zdaniem się na Ciebie pragnę Ci również i ja przedstawić moje potrzeby. Czy widzisz? Moja dusza jak te stągwie weselne, jest pełna wody, wody zimnej, nieprzyjemnej, tj. nędzy i słabości, których nigdy całkowicie zwyciężyć nie umiem. Słusznie więc mogę powiedzieć z Psalmistą: „Weszły wody aż do duszy mojej” (Ps. 69/68/, 1), i zanurzają, niemal zatapiają ją w opieszałości i niezdolności. Wierzę, Panie, wierzę, że jeżeli zechcesz, możesz przemienić wszystką wodę w cenne wino Twojej Miłości, Łaski, Życia. Jesteś tak potężny, tak Miłosierny, ale moja nędza chociaż straszna, nie przeraża Cię, bo wobec Twojej Nieskończoności, jest zawsze czymś małym. Jak we Mszy Świętej kropla wody wlana do kielicha przemienia się na równi z winem w Twoją Krew, tak, o Panie, błagam Cię, zanurz moją nędzę w Swoim Sercu, aby znikła w Tobie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 21.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 14.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024