Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

POD OPIEKĄ NIEPOKALANEJ.

 

 

Czyż można mówić o zdobywaniu franciszkańskiego ideału czystości, nie mówiąc o Królowej Zakonu Serafickiego? Przecież Marya wypielęgnowała wszystkie cudne kwiaty czystości, jakie wyrosły w ogrodzie Franciszkowym przez osiem wieków. Jej świetlany obraz rozbudzał miłość czystości w sercach dzieci Franciszkowych, a Matczyna Opieka dopomagała w zdobywaniu umiłowanego ideału.

 

1. Świetlany wzór Niewiasty.

 

Czysta, idealna postać niewieścia wywiera na duszę mężczyzny dobroczynny wpływ. Z jaką czcią umie mężczyzna wspominać swą matkę czy siostrę. Ich obraz staje przed nim w chwili niebezpieczeństwa i przypomina obowiązek poszanowania czystości; budzi w nim wyrzuty sumienia, gdy nie posłuchał jego wezwania. Doświadczenie uczy, jak silna i czysta kobieta podnosi i podtrzymuje moralnie mężczyznę, a nieraz dźwiga go po prostu z błota. Jakaś tajemna, nadziemska moc idzie od takiej kobiety, mężczyzna nie ma śmiałości stanąć przed nią z brudnymi zamiarami. Budzi się uśpiona nieraz głęboko szlachetność męska, mężczyzna traci swą brutalność, staje się delikatny, uprzejmy, bezinteresowny, staje się rycerzem. Czystość niewieścia, zwłaszcza czystość będąca owocem Łaski Ducha Świętego, jest wielką pomocą i siłą dla mężczyzny w drodze do ideału.

Otóż Maryja jest najdoskonalszym Wzorem czystości niewieściej. Św. Augustyn pisze, że „dostojeństwo dziewictwa od Niej wzięło początek” (Serm. 51, 25). Przed Nią było prawie nieznane. Nawet w narodzie wybranym — właśnie z powodu tego wybraństwa — ideałem było macierzyństwo. Duch Święty musiał od wczesnej młodości kierować myśli Maryi ku Świętemu Dziewictwu. Dowodzą tego Jej zdumione, a zdecydowane słowa przy Zwiastowaniu. „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?” (Łuk. 1, 34). Macierzyństwo nie zabrało Maryi Dziewictwa, przez które w sposób wyjątkowy oddawała Panu Bogu niepodzielnie Swą Miłość. W Bożym Macierzyństwie Dziewictwo Niepokalanej odnalazło swój właściwy cel, swój pełny blask i doskonałość. W ten sposób jedna tylko Marya łączy w sobie dwa Przymioty, dzięki którym mężczyzna kłoni głowę przed niewiastą: jest Matką i jest Dziewicą. Sancta Dei Genetrix — Sancta Virgo Virginum; „Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami” — jednym tchem powtarzamy te wezwania w Litanii. Kościół Święty sławi to cudowne połączenie nietkniętego Dziewictwa i najprawdziwszego Macierzyństwa najwznioślejszymi słowami: Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata; „Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko Dziewicza, Matko nienaruszona”.

Ileż zachęty do życia czystego musi spływać na duszę, która wpatruje się w ten Obraz Niepokalanej. Św. Ambroży nazywa Maryę Virginitatis magistra, „Mistrzynią niewinności”. Kto umie z tą Mistrzynią obcować w życiu codziennym, ten widzi w coraz promienniejszym blasku ideał życia czystego. Świetlana Jej Postać odpędza lub przynajmniej obezwładnia mroczne moce nieczystości, rozbudza wszystkie szlachetne pierwiastki i siły do walki o czystość. Miłość do Matki Najczystszej jest chyba — poza miłością do rodzonej matki i siostry — jedyną miłością, której można się spokojnie oddać bez obawy. Ta miłość podnosi i uszlachetnia. W żadnej ludzkiej miłości nie ma tyle dobroczynnej siły, co w niej. Ona również otacza aureolą skroń każdej niewiasty i każe nam ją szanować jako siostrę Maryi. Toteż nie da się pogodzić prawdziwej czci i miłości do Maryi z niewłaściwą postawą wobec kobiety.

— Zastosowanie. Ciągle od nowa przekonujemy się, że tradycyjna, serdeczna miłość franciszkańska do Maryi stanowi nie podrzędną, ale zasadniczą cząstkę naszego dziedzictwa. Strzeżmy jej jak największej świętości.

— Postanowienie. Odnosić się do Matki Niepokalanej z dziecięcą prostotą.

 

2. Pomoc i Opieka najlepszej Matki.

 

Marya jest nie tylko świetlanym Ideałem, co rozgrzewa i porywa serce, ale i Matką, Która wyciąga ku człowiekowi pomocną, dobrą Dłoń.

Jeśli mężczyźni i młodzieńcy okazują tyle zrozumienia dla nabożeństwa do Maryi, to pociąga ich zarówno ideał Jej Dziewiczej Czystości, jak i Matczyna Dobroć. Świat męski odczuwa na sobie najmocniej, jak trudna jest walka o czystość i jak słabe są jego siły. I dlatego w sercach męskich i młodzieńczych rodzi się tęsknota za jakąś wielką, wyrozumiałą Opieką i Miłością idealnej Matki. Przy Maryi czują się bezpieczniej i pewniej.

My, naśladowcy Św. Franciszka, powinniśmy z jeszcze większą ufnością garnąć się do Maryi i prosić o pomoc. Przecież ideał, o który walczymy, doskonała wierność Chrystusowi Panu i pełna owocność apostolstwa — to zarazem Jej ideał. Sprawa ta niewątpliwe leży Jej bardzo na Sercu. Nieprzejrzane szeregi Franciszkowe od ośmiu już wieków są wymownym świadectwem Opieki i Pomocy Matki Najmilszej w walce o ideał czystości.

— Zastosowanie. Co dzień, a szczególnie w chwilach pokusy i niebezpieczeństwa, podnośmy wzrok ku Najczystszej Panience i Najlepszej Matce. Beata Mater et intacta Virgo, intercede pro nobis ad Dominum! — „Najświętsza Matko i Nieskalana Panienko, bądź naszą Orędowniczką przed Panem!”

— Postanowienie. Polecać Maryi swą czystość codziennie, a zwłaszcza w chwilach pokusy.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 18
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 18. Sąd. Cz.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *