Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Oddajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. — Mat. 22, 21.

 

PRZYGOTOWANIE. — Boski Odkupiciel, aby przekonać faryzeuszów o ich obowiązku płacenia podatku cesarzowi, pokazał im wizerunek wy­obrażony na monecie, którą opłacali podatek. — Zastanówmy się nad sobą: rozważmy, iż Pan Bóg stworzył nas na Swój Obraz i Podobieństwo jedy­nie dlatego, abyśmy Go kochali, że na Chrzcie Świętym wyryte zostało na naszej duszy niezatarte zna­mię, świadczące, iż należymy do Mistycznego Ciała Pana Jezusa, a wówczas łatwiej dojdziemy do tego pięknego wniosku: „Oddajcież tedy, co jest Bożego, Bogu“.

 

I. — Oto piękna odpowiedź, jaką Pan Jezus dał faryzeuszom, którzy w niegodziwym celu zapytali Go, czy godzi się płacić podatek: „Oddajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Boskiego, Bogu“. Tymi słowy Pan Jezus chciał nas nauczyć, iż winniśmy dawać ludziom, co im się należy, lecz miłość naszego serca ma w całości należeć do Niego.

Jest to najzupełniej słuszne, Pan Jezus bowiem jest nie tylko Najwyższą Prawdą, lecz i Najwyższym Dobrem. Jako Najwyższej Prawdzie nasz ro­zum przez wiarę składa podatek swego poddania się, wierząc w to, czego nie rozumie; podobnież nasza wola winna Mu, jako Najwyższemu Dobru, złożyć podatek miłości, kochając Go z całego ser­ca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Tym więcej, iż właśnie dla pozyskania naszej miłości Pan Jezus stał się Człowiekiem i odkupił nas Swą Krwią Prze­najświętszą, umierając na krzyżu wśród najokru­tniejszych męczarni.

Lecz, mój biedny Odkupicielu, jakże niewielu Cię miłuje! Większa część ludzi kocha krewnych, przyjaciół, nawet zwierzęta, lecz Pan Jezus nie jest kochany; co gorsza, ludzie Go obrażają i odpła­cają Mu najczarniejszą niewdzięcznością. Ufam, iż jesteś w Łasce Bożej i że kochasz Pana Jezu­sa. Czyż możesz jednak powiedzieć z całą prawdą, że kochasz Go całym sercem? Może należysz do tych, którzy wiodąc życie oziębłe, łudzą się, iż mogą równocześnie służyć dwom panom, tak róż­nym: Panu Bogu i światu? — Pomyśl, odzywam się do ciebie wraz ze Św. Filipem Nereuszem, ile miłości oddajemy stworzeniom, tyle jej pozbawiamy Pana Boga; jeśli się nie poprawimy, prędzej czy póź­niej na tym się skończy, iż wcale Go kochać nie będziemy.

 

II. — Ewangelia powiada, że Pan Jezus, aby przekonać faryzeuszów o obowiązku płacenia po­datku, kazał sobie podać monetę czynszową, a gdy Mu ją podano, zapytał: „Czyj jest ten obraz i na­pis? Odpowiedziano: „Cesarski”. Wtedy Jezus rzekł do faryzeuszów: „Oddajcież tedy, co jest carskiego, cesarzowi. Powiedział niejako tymi słowy: Jeśli tę monetę otrzymaliście od cesarza, słuszna, abyście mu ją zwrócili, płacąc podatek.

A oto, co masz czynić, abyś tym łatwiej spła­cił Panu Bogu dług należny: Zapytuj często siebie: Czyj jest ten obraz i napis? Rozważ, że Pan Bóg cię stworzył na Swój Obraz i Podobieństwo dla­tego tylko, abyś Go miłował; wspomnij na to, iż na Chrzcie Świętym otrzymałeś niezatarte znamię, świadczące o tym, że jesteś członkiem Mistycznego Ciała Pana Jezusa, a wówczas sam z siebie za­raz nasunie ci się wniosek: „Oddajcie więc, co jest Bożego, Bogu”.

 

 

Modlitwa.

Ponieważ, Panie, chcesz, abym całkowicie należał do Ciebie, oto cały Tobie się oddaję; nie chcę, by co innego wydarło mi część tego serca, które stworzyłeś, aby kochało Ciebie jedynie, Do­broci Nieskończona, godna nieskończonej miłości. Me serce jest zbyt małe, by mogło Cię kochać, jak na to zasługujesz; jakąż więc wyrządziłbym Ci niesprawiedliwość, gdybym chciał je jeszcze podzielić, kochając co innego poza Tobą! Mój Jezu Najukochańszy, chcę Ciebie tylko miłować i tego tylko pragnę, abym w tym i w przyszłym życiu posiadał Skarb Twej Miłości, o Boże serca mojego, części moja na wieki.

Dozwól, by kochał Cię grzesznik, który w przeszłości tak Cię obrażał; owszem rozpalaj coraz bardziej we mnie te Błogosławione Płomie­nie ­Miłości i we wszystkich przeciwnościach bądź moją Ucieczką i Mocą. „Boże, Ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na modlitwę Kościoła Twojego, a będąc Sam Ojcem Miłosierdzia, daj, abym otrzymał, o co z ufnością proszę. — Słod­kie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 29
  2. Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla: Nabożeństwo ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *