modlitwy podstawowe

PODSTAWOWE MODLITWY CHRZEŚCIJANINA

 

 

 

 

Signum Crucis / Znak Krzyża Świętego

In Nomine Patri   et Filii et Spiritus Sancti. Amen.W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Odpusty: 50 dni, gdy kto przynajmniej z sercem skruszonym to czyni; 100 dni, ile razy kto biorąc wodę święconą czyni Znak Krzyża Świętego ze skruszonym sercem.

 

 

Symbolum Apostolorum / Skład Apostolski

Główne prawdy, które Bóg objawił Kościołowi swemu św., zawarte są w składzie Apostolskim.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum   Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Katolicki, Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Odpust 100 dni zyska, kto odmówi skład Apostolski przy odmawianiu Koronki Świętej Brygidy, na koronce pobłogosławionej przez zakonników Świętego Zbawiciela. (Leon X. Buli. z 10 lipca 1515).

 

 

Oratio Dominica / Modlitwa Pańska

Nauczył nas jej Sam Pan Jezus.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen Tuum. Adveniat Regnum Tuum. Fiat voluntas Tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

500 dni odpustu za każde odmówienie na paciorkach różańca z odpustami krzyżackimi, choć bez intencji odmawiania różańca. — Odmawiając różaniec, można jednocześnie zyskać odpusty dominikańskie 100 dni i krzyżackie 500 dni odpustu. (Leon XIII, 14 mar. 1884).

 

 

Salutatio Angelica / Pozdrowienie Anielskie

Składa się z słów: Archanioła Gabryela, Św. Elżbiety i Kościoła Świętego.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta Tu in mulieribus et Benedictus Fructus Ventris Tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zdrowaś Marya, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, Jezus.

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Odpusty:

500 dni odp. za każde odmówienie na paciorkach różańca z odpustami krzyżackimi, choć bez intencji odmawiania różańca. (Leon XIII, 14 mar. 1884 r.)

100 dni z odpustami różańcowymi zyska, kto jest zapisany do Bractwa Różańca Świętego.

— Oprócz tego odmawiając w Różańcu «Zdrowaś Marya» i wymówiwszy z szczególniejszą pobożnością, uwagą i uszanowaniem «Imię Jezus», może dostąpić 5 lat i 5 kwadr, to jest 2025 dni odp. ilekroć przy odmawianiu Różańca w pozdrowieniu anielskim «Imię Jezus» nabożnie wymawia.

 

 

DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS / Doskologia na uwielbienie Przenajświętszej Trójcy

Odmawia się na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za Łaski udzielone Najświętszej Maryi Pannie, szczególnie zaś przy Jej Wniebowzięciu. Hymn ten uchodzi od najdawniejszych czasów jako jedna z najwznioślejszych modlitw.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in secula seculorum. Amen. (Ter.)Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (trzykroć)

Odpusty: 100 dni, za każde odmówienie w trzech różnych porach dnia, tj.: rano, w południe i wieczór, na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za łaski udzielone Najświętszej Panny Maryi, szczególnie zaś przy Jej Wniebowzięciu. Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu do wyboru, gdy kto przez miesiąc co dzień trzykroć tak chwalił Pana Boga w czasach wyżej wspomnianych.

Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, modlitwa za potrzeby Kościoła i na intencję Papieża.

 

Modlitwa Anioła z Fatimy

Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in Caelum omnes animas, praesertim eas, quae Misericordiae Tuae maxime indigent.O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

 

 

Akty strzeliste do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sacratissimi Cordis Jesu, quieti et humilis corde, fac cor nostrum secundum Cor tuum cordibus sacerdotum.

Jesu, Deus meus, super omnia amo te.

Domine Cor Jesu, in dilectione mea.

Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis!

Sacrum Cor Iesu dulcis, Regnum Tuum Immaculati Cordis Mariae.

Dulcissime Jesu, ne sis mihi Iudex sed Salvator.

Najświętsze Serce Jezusa, ciche i pokornego Serca, ukształtuj serca Twoich kapłanów, zakonników oraz serca nasze na wzór Serca Twojego.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym Cię kochał coraz więcej.

Boskie Serce Jezusa, bądź moją Miłością.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw niech przyjdzie Twoje Królestwo przez Niepokalane Serce Maryi.

Najsłodszy Jezusa, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem.

 

Akty strzeliste do Niepokalanego Serca NMP

Dulcis Cor Maria, salus mea!Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.

 

 

Akt strzelisty do NMP Niepokalanie Poczętej

O Maria sine labe concepta ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus, qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus et commendatis Tibi.O Maryo bez grzechu pierworodnego poczęta! Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami oraz poleconymi Tobie.

300 dni odpustu. Odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie, warunki zwykłe. (Św.  Penit.   Ap.,  15. IV. 1932).

 

 

ORATIO AD ANGELUM CUSTODEM / Modlitwa do Anioła Stróża

Ángele Déi, quí cústos es méi, me, tíbi commíssum pietáte supérna, illúmina, custódi, rége et gubérna. Amen.Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Akt strzelisty do Św. Michała Archanioła

Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

Witaj Królowo i Pod Twoją obronę.

1. Na rano.

Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes Tuos.

V. Benedictus Deus in Sanctis Suis.

R. Amen.

Witaj Królowo, Matko litości, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. * A przeto. Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy obróć na nas * i Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam okaż. * O łaskawa! o litościwa! o słodka! Panno Maryo!

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich.

R. Amen.

 

2. Na wieczór.

Sub Tuum praesidium configimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie chciej gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód wybaw nas zawsze, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani! O Pani! O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Z Synem Swoim nas pojednaj! Synowi Swojemu nas polecaj! Synowi Swojemu nas oddawaj!

Zakończenie Antyfony aklamacjami jak na rano.

Odpusty: 100 dni zyska, kto odmawia zrana antyfonę „Witaj Królowo*, a wieczorem antyfonę „Pod Twoją obronę” z wiersem na zadośćuczynienie za zniewagi Matce Boskiej i Świętym Pańskim przez bezbożników czynione i na przymnożenie czci ich obrazom;

7 lati 7 kwadragen w każdą niedzielę roku;

odpust zupełny dwa razy w miesiącu, w dwie niedziele dowolnie obrane, gdy kto zwykł tak się modlić.

Warunek: Spowiedź Święta, Komunia Święta, modlitwa przez jakiś czas według intencji Ojca Świętego;

Odpust zupełny na wszystkie święta Matki Boskiej i na święto Wszystkich Świętych za wypełnieniem powyżej przepisanych warunków;

odpust zupełny w godzinę śmierci dla wszystkich, którzy za życia odmawiali wspomniane modlitwy.

Warunek: Spowiedź Święta, Komunia Święta lub przynajmniej skrucha prawdziwie serdeczna.

 

 

Akt strzelisty za dusze o ratunek

O Jezu, Maryo, Józefie Święty, kocham Was – ratujcie wszystkie dusze: kapłańskie i zakonne, biednych grzeszników całego świata, dusze konające, dusze moich krewnych zmarłych, dusze zmarłe kapłańskie i zakonne, dusze w Czyśćcu Cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.

 

 

Modlitwa do Serca Pana Jezusa konającego za konających.

Każdego dnia do 80 tysięcy dusz stawa przed straszliwym Trybunałem Boskim. Módl się za nimi. Wieczność szczęścia lub wieczność mąk czeka nas wszystkich. A ta wieczność zawisła od jednej chwili skonania. Ta chwila nadejdzie dziś dla 80 000 braci naszych Krwią Syna Bożego odkupionych. Jak się za nie nie modlić? — W Dekrecie odpustowym czyta się te słowa: „Najmiłosierniejszy Zbawiciel w nieskończonej swojej dobroci z pewnością okaże to samo miłosierdzie względem tych, którzy za życia swego wyświadczyli konającym tę przysługę miłości”.

 

O Najłaskawszy Jezu! Miłośniku dusz, błagam Cię przez Konanie Serca Twego Przenajświętszego i przez Boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy w tej chwili skonają i tych, co dziś (tej nocy) jeszcze umrzeć mają. O Serce Jezusa Konające, zlituj się nad konającymi. Amen.

 

Odpust 100 dni za każdym razem w rożnych czasach; odpust zupełny raz w miesiąc w dniu do wyboru dla tych, którzy jak wyżej w trzech porach dnia codziennie przez miesiąc tę modlitwę odmawiają.

Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej i modlitwa tamże na intencję Ojca Świętego.

 

 

ORATIO PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS / Modlitwa za wiernych zmarłych

Requiem aeternam dona ei (eis), Domine, et lux perpetua luceat ei (eis). Requiescant in pace. Amen.Wieczne odpoczywanie racz mu (jej, im) dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *