Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Nie daj, Boże, abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu. — Gal. 6, 14.

 

PRZYGOTOWANIE. — Ziemia jest miejscem zbierania zasług, toteż jest miejscem cierpienia. Pan Jezus, aby nas zachęcić do cierpliwości, spędził życie w nieustannych cierpieniach; za Jego przykładem Wszyscy Święci zawsze z radością przyjmowali wszelkie krzyże i idąc po drodze ciernistej, doszli do Chwały. Jeśli prawdziwie czcimy Krzyż Święty, jeśli chlubimy się, że walczymy pod tym zwycięskim sztandarem, iż jesteśmy dziedzicami Świętych, znośmy po chrześcijańsku krzyże, tj. doświadczenia, jakimi nas Pan Bóg poddaje.

 

I. — Ziemia jest miejscem zbierania zasług, to też jest miejscem cierpienia. Naszą ojczyzną, gdzie Pan Bóg zgotował dla nas spoczynek w wiecznej radości — jest Niebo. Na tym świecie tylko krótko pozostajemy, w tym jednak krótkim czasie wiele mamy cierpień do zniesienia. Zwykle ci, których Opatrzność przeznaczyła do wielkich rzeczy, doznają większych przeciwności. Pewnego razu Pan Jezus ukazał się Bł. Baptyście Varani i powiedział jej, że duszom, które miłuje, udziela trzech wielkich Darów: strzeże je od grzechu, zachęca do dobrego; największym zaś Jego Darem, jakiego im użycza, to cierpienie z miłości ku Niemu.

Córko moja, powiedział Pan Jezus innym razem do Św. Teresy, czy myślisz, że zasługa polega na pociechach? Nie, zasadza się ona na cierpieniu i kochaniu. Bądź przekonana, że kogo Mój Ojciec szczególniej miłuje, temu też większych cierpień udziela; myśl, iż Pan Bóg dopuszcza do Swej Przyjaźni bez cierpień, jest niedorzeczna”. — Ponieważ jednak natura ludzka ma wielki wstręt do cierpienia, dlatego Słowo Przedwieczne zstąpiło z Nieba na ziemię, aby nas nauczyć cierpliwego znoszenia naszych krzyżów. „Chrystus ucierpiał za nas, zostawiając wam przykład, abyście naśladowali przykłady Jego” (1 P 2, 21).

Pan Jezus chciał cierpieć, aby zachęcić nas do cierpienia; cierpiał nie tylko w czasie Swej Męki, lecz przez całe Życie. „Zastanawiaj się, jak chcesz, mówi Św. Bonawentura, a zawsze Pana Jezusa znajdziesz na Krzyżu”. — Od pierwszej bowiem chwili, kiedy przyjął naturę ludzką, aż do ostatniego tchu Zbawiciel cierpiał ustawicznie”. — Jakiż to wstyd dla nas! Chlubimy się, iż idziemy śladem Pana Jezusa, a jesteśmy tak do Niego niepodobni! Czcimy Krzyż Pana Jezusa, obchodzimy dziś Jego pamiątkę, szczycimy się, iż walczymy pod tym zwycięskim sztandarem, a tak chciwie pragniemy przyjemności! Co za różnica! — Zastanówmy się nad tym i postanówmy sobie zmienić nasze postępowanie.

 

II. — Zachęceni Przykładem Pana Jezusa, Święci zawsze uważali przeciwności za Skarb ukryty; cenili je bardziej, niż cząstki owego drogiego Drzewa, na którym Pan Jezus umarł dla naszego zbawienia. Iluż wielkiego rodu młodzieńców, ile dziewic, nawet z krwi książęcej i królewskiej, rozdało ubogim swe bogactwa, porzuciło wygody, zaszczyty, godności światowe i wstąpiło do klasztorów, aby objąć Krzyż Zbawiciela i podążyć z Nim na Kalwarię po drodze usianej cierniem!

Pan Jezus, Który w wielkoduszności nigdy się nie da zwyciężyć, aby już na tej ziemi wynagrodzić te szlachetne dusze, czynił im tak słodkimi owoce Drzewa Krzyża, iż cieszyły się niewymownie, doznając przeciwności; możliwe, że żaden z ludzi światowych tak nie pożądał uciech, jak one pożądały cierpienia.

Św. Teresa, nie mogąc żyć bez cierpień, wołała: „Albo cierpieć, albo umrzeć”. Św. Maria Magdalena de Pazzi na myśl, iż w Niebie już cierpień nie będzie, mawiała: „Cierpieć, a nie umierać”. Św. Jan od Krzyża, zapytany przez Pana Jezusa, jakiej by pragnął nagrody za wszystko, co wycierpiał dla Niego, odrzekł: Panie, cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie; toteż Świętym nie zbywało na upokorzeniach, wzgardy im nie szczędzono.

Nie należy do liczby tych, których zgrozą przejmuje widok Krzyża, którzy uciekają przed Nim, bo znają tylko jego smutny wygląd. Przeciwnie: „Kosztujcie i zobaczcie, że słodki jest Pan” (Ps 34/33/, 9). Przyjmuj chętnie cierpienia, jakie Pan Bóg ci zsyła; zastanawiaj się nad tym, jak one są dla ciebie pożyteczne, a wówczas i sam powiesz: „Więcej warta jedna godzina cierpienia zniesionego z zupełnym poddaniem się Woli Bożej, niż wszystkie skarby ziemskie”. — Jeśli natura wzbrania się je przyjąć, dla zachęcenia się, patrzmy na Pana Jezusa na Krzyżu; przypominajmy sobie często Podwyższenie Świętego Krzyża i mówmy z Św. Pawłem Apostołem: „Współcierpimy, abyśmy byli też współuwielbieni” (Rz 8 ,17).

 

 

Modlitwa.

Tak, mój Jezu, przy Boskiej Twej Pomocy postanawiam sobie postępować. Skoro Ty, będąc niewinnym, tyle za mnie wycierpiałeś i tylko drogą cierpień wstąpiłeś do Chwały, czyż ja, grzesznik, który tyle razy na piekło zasłużyłem, cierpieć nie zechcę? Panie, zsyłaj na mnie krzyże według Swej Woli, lecz udziel mi z nimi razem siły potrzebnej, bym znosił je cierpliwie z miłości ku Tobie.

„Boże, Który nas w dniu dzisiejszym doroczną uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego uweselasz, spraw, abym otrzymał w Niebie owoce Odkupienia, którego Tajemnicę poznałem na ziemi“. Spraw to z Miłości ku Jezusowi i Maryi. Amen. (*I,768).

 

 

 

Kontynuuj regularny cykl rozmyślań na dany każdy dzień przeznaczony: O Wiatyku Świętym.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 14
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 14
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 14
  4. Nauka katolicka o czci Krzyża Świętego.
  5. Święci o Krzyżu Świętym.
  6. Rozważ to dobrze! Mała jest liczba miłośników Krzyża! Potrzeba cierpieć!
  7. Przez Krzyż do Nieba!
  8. uczczenia Krzyża Świętego: Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *