Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

 

 

 

DZIEŃ ZADUSZNY.

 

 

W Dniu Zadusznym modlimy się za tymi co już umarli. Ich ciała są w ziemi, ale ich dusze stanęły przed Sądem Bożym i Pan Bóg zależnie od tego na co zasłużyły, przeznaczył ich do Nieba lub piekła na wieki.

Jeśli jednak Sąd Boży wypadł szczęśliwie i Niebo im jest przeznaczone, to nie zawsze od razu do niego idą. Czasem muszą oczyścić się jeszcze w Czyśćcu, odpokutować za swoje czyny, które im Pan Bóg (gdy za nie żałowali) przebaczył, ale za które nie wynagrodziły Mu modlitwą i pokutą.

Tym duszom możemy pomóc, modląc się tu na ziemi za nie. Gdy się modlimy za nie, ofiarujemy Komunię Świętą, Msze Święte, nasze dobre czyny i cierpliwie zniesione przykrości, Pan Bóg skraca im czas pokuty i zabiera ich prędzej do Nieba, bo ich długi myśmy już wypłacili.

Więc gdy na Dzień Zaduszny przystrajamy groby naszych zmarłych i idziemy w tym dniu je odwiedzać, to idźmy nie po to, żeby się przypatrywać jak są ubrane i spotkać się z kolegami, ale zmówmy za dusze zmarłych choć 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Marya i Wieczne Odpoczywanie, bo tym im przyniesiemy największą pomoc i sprawimy największą radość.

Bierzmy też udział, jeśli możemy, ze starszymi w procesji żałobnej i w modlitwach Kościoła Świętego, zanośmy na „wypominki” (wytłumaczyć), bo tylko w ten sposób okażemy, że jesteśmy katolikami i na prawdę kochamy tych, co od nas odeszli do Boga.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *