Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

 

 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

 

Przez cały rok mamy uroczystości różnych Świętych. Każdy z nich na ziemi bardzo kochał Pana Boga i gorliwie mu służył, ale życie każdego było inne (przebiegało w innych warunkach). Są więc Święci Apostołowie, którzy po całym świecie głosili naukę Chrystusową, jak Św. Piotr, Św. Andrzej, Św. Jan – są święci Męczennicy co dla Chrystusa Pana męki i śmierć ponieśli; – są Święte Dziewice, co całe życie tylko Pana Jezusa całym sercem umiłowały jak Św. Małgorzata Maria, Św. Katarzyna ze Sieny i są Święci Wyznawcy, jak Św. Kazimierz i Św. Stanisław Kostka lub Błogosławiony Dominik Savio.

I wielu, wielu innych, niezmierzone tysiące, których dopiero zobaczymy w Niebie, w Wiekuistej Chwale.

Każdy z nich jest inny, każdy żył w innym kraju, w innych warunkach, w innym czasie, ale wszyscy kochali Pana Jezusa. Starali się Go naśladować, spełniać wszystkie Jego nakazy zawarte w Piśmie Świętym. Wszyscy byli czcicielami Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej.

Wszyscy kochali bliźnich swoich wielką, gorącą miłością, dbając przede wszystkim o zbawienie ich dusz.

Wszyscy unikali jak ognia grzechu, całym sercem starali się zawsze na każdym miejscu czynić dobrze, gorliwie spełniać swoje obowiązki, modlić się gorąco, ufać Bogu, wierzyć głęboko, z tą wiarą iść przez życie i przekraczać próg wieczności.

I każdy z nich wolał wszystko stracić, nawet swoich wszystkich bliskich, nawet zdrowie, nawet życie, aby tylko nie utracić Boga, — a dla bliźniego potrafili się poświęcać bez granic.

I było i jest ich bardzo, bardzo wielu. Święty Jan Apostoł widział raz w widzeniu Świętych w Niebie. Powiedział potem, że ich rzesze, pięknością swoją przewyższające wszystko co piękne, są niezliczone…

Są to ci wszyscy, o których myślał Pan Jezus gdy siedząc między Apostołami wśród rzesz spragnionych Jego Nauki, powiedział Swą najpiękniejszą Naukę o szczęściu. Wtedy wymienił kto osiągnie szczęście wieczne, kto będzie należał do szczęśliwych na wieki Mieszkańców Nieba: Błogosławieni miłosierni, pokój czyniący, cisi, czystego serca, cierpiący prześladowanie, ubodzy duchem…

Słowa Pana Jezusa wypowiedziane wtedy na „Górze Błogosławieństw” słyszeli nie tylko ci ludzie, co tam byli, ale Wszyscy ludzie wszystkich czasów słyszą je, głoszone z ambon i czytają w Ewangeliach. Zarówno dorośli jak i dzieci – starają się je w życiu stosować i przez to uzyskać obiecane przez Pana Jezusa błogosławieństwo, należeć na wieki do grona Świętych.

A my? Czcząc ich, naśladujmy ich i módlmy się do nich o pomoc, abyśmy również poszli ich śladami.

Mała Święta Teresa zwracała się do Wszystkich Świętych w Niebie i tak się modliła: O Wszyscy Święci, którzy cieszycie się już szczęściem wiecznym, uproście mi waszą miłość ku Bogu.

I my tak się módlmy i naśladujmy ich, spełniajmy jak oni to, co nakazał Pan Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *