Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

 

 

 

XXII NIEDZIELA PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH.

 

 

Wyjątek z Ewangelii Św. Mateusza 22, 15-21

Treść: Moneta czynszowa.

Cel pogadanki: Pojęcie sprawiedliwości.

 

 

Apostołowie patrzyli na Pana Jezusa co dzień i widzieli, że zawsze postępował sprawiedliwie, to znaczy zawsze każdemu oddawał to, co mu się należało. Zawsze wobec drugich był taki jaki być powinien. Faryzeusze, którzy nie lubili Pana Jezusa, widzieli także, że Pan Jezus jest bardzo sprawiedliwy. Chcieli Go nieraz chwycić na czymś, że mówi lub postępuje niesłusznie, ale nie mogli. Pan Jezus tak wszystko działał na oczach wszystkich, i nikt nic nie mógł zarzucić Jego Słowom czy postępowaniu. Źli i przewrotni faryzeusze myśleli długo jakby tu jednak podchwycić na czymś Pana Jezusa i wreszcie wymyślili.

Otóż wtedy żydzi byli w niewoli u Rzymian i rzymskiemu cesarzowi musieli płacić podatki (czynsz). Płacili więc, bo co mieli robić, ale bardzo im się to wydawało niesłuszne i krzywdzące i nie cierpieli Rzymian za to, ile się tylko dało.

Faryzeusze wykombinowali więc sobie; że zapytają się Pana Jezusa wobec ludzi czy trzeba płacić te podatki. Jeżeli odpowie że trzeba, to wtedy będzie można mówić między ludem, że Pan Jezus nie kocha swojej ojczyzny i nie dba o nią. Jeżeli zaś powie, że podatków płacić nie trzeba; to będzie można donieść urzędnikom cesarskim, że Pan Jezus buntuje lud, ucząc go, aby nie płacić daniny należnej cesarzowi. Wzięli więc ze sobą urzędnika cesarskiego; przyszli do Pana Jezusa i zaczęli od pochlebstwa: „Nauczycielu (powiedzieli) wiemy iże jest prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, a nie oglądasz się na osobę ludzką, powiedz nam wobec tego; jak Ci się udaje: czy godzi się dać czynsz cesarzowi czy nie?”

Ale Pan Jezus, Który widzi myśli ludzkie odpowiedział: „Czemu Mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie monetę, którą płacicie czynsz”.

Przynieśli i położyli przed Nim grosza. A Pan Jezus zapytał: „Czyj jest ten napis na niej?” Powiedzieli: „Cesarski”.

Wtedy Pan Jezus odpowiedział: „Oddajcie tedy co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Boskiego Bogu”.

Faryzeusze odeszli stropieni i upokorzeni, widząc jeszcze, jak ludzie wokoło cieszą się z ich nowej porażki. Pan Jezus patrzył za nimi poważny i milczący.

Nauka, którą dał złośliwym i podstępnym faryzeuszom była mądra i głęboka; była dla wszystkich. Oto trzeba zawsze w życiu oddawać każdemu, co mu się od nas należy, wywiązywali się ze wszystkich obowiązków i zobowiązań: Panu Bogu trzeba oddawać Chwałę, modlić się co dzień, strzec Jego Łaski w swej duszy, zachowywać wszystkie Przykazania, dotrzymywać wszystkich obietnic, które Mu składamy.

Ludziom należy zawsze dotrzymywać słowa, płacić za pracę rzetelne wynagrodzenie swoim robotnikom, oddać każdy dług, wynagrodzić każde złe słowo, czcić starszych, państwu płacić podatki, spełniać solidnie każdy obowiązek wobec Boga, Ojczyzny i społeczeństwa.

„Godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość” — powiedział Chrystus Pan na początku Swego Życia Apostolskiego: gdy wchodził w fale Jordanu by otrzymać Chrzest od Św. Jana Chrzciciela. W tej ostatniej zaś rozmowie z faryzeuszami też (innymi słowy) powiedział to samo, mówiąc do nich i do nas wszystkich: Oddajcie co jest cesarskiego cesarzowi; a co Boskiego Bogu, tzn. bądźmy zawsze u każdej, rzeczy; u każdej chwili sprawiedliwi; oddając Bogu cośmy powinni, i ludziom, co im się od nas należy.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *