Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA PO TRZECH KRÓLACH.

 

 

Wyjątek z Ewangelii: Św. Jana 2, 1-11.

Treść: Gody w Kanie Galilejskiej

Cel pogadanki: Trzeba zawsze gorąco modlić się do Matki Bożej, bo Ona wszystko może uprosić.

 

 

W miasteczku Kana Galilejska było wesele. Ci, którzy je obchodzili, zaprosili na tę uroczystość Pana Jezusa i Jego Uczniów. Przybyła również zaproszona Matka Najświętsza. Pan Jezus przyszedł razem ze Swoimi Uczniami, serdeczny, dobry i bliski, brał udział w radości, która panowała w domu. — Ale ta radość została popsuta przez poważne (wielkie) zmartwienie: okazało się, że gości było bardzo dużo i zabrakło dla nich wina. Za późno już było kupować i wyglądało na to, że całe wesele się przez to popsuje.

Matka Najświętsza zauważyła ten kłopot. Jej Miłosierne Serce od razu zapragnęło pospieszyć z pomocą. Sama nie mogła nic zrobić, ale wiedziała dobrze, Kto najlepiej w każdym wypadku może pomóc: Jej Boski Syn. Zbliżyła się więc do Pana Jezusa i szepnęła Mu: „Wina nie mają”, ale Pan Jezus odpowiedział na to: „Co Mnie i Tobie Niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina Moja”.

Lecz Matka Najświętsza wiedziała, że Pan Jezus pomoże na pewno. Choć wydaje się, że odmawia, nie odrzuca jednak nigdy niczyjej prośby, a tym bardziej prośby Swojej Matki. Znała dobrze, jak nikt na świecie Jego Serce. Wiedziała, że jest miłosierne bez granic. Ufała.

Więc nie mówiąc już więcej, poszła do sług i powiedziała im: „Cokolwiek wam rzecze, czyńcie” — to znaczy wszystko zróbcie, co wam Pan Jezus powie. I słudzy usłuchali.

W chwilę po rozmowie z Matką, Pan Jezus zwrócił się do nich i wskazując na takie duże dzbany (stągwie) co tam stały na wodę, powiedział: „Napełnijcie stągwie wodą”. — Posłuszni słudzy natychmiast nalali do dzbanów wody po same brzegi. Wtedy Pan Jezus powiedział: „Czerpajcież teraz, zanieście przełożonemu wesela”. — Więc tak zrobili.

Zdziwił się przełożony wesela, gdy upił troszkę tej wody, co mu przynieśli słudzy. To nie była woda. To było najlepsze, najwspanialsze wino. — Zwrócił się do pana młodego i powiedział: Jak ty to robisz? Najpierw kazałeś dawać gorsze wino, a teraz lepsze dajesz? Zawsze robi się inaczej: najpierw daje się lepsze, a potem gorsze.

Lecz pan młody nie wiedział o co chodzi. Przecież dopiero co martwi się, że w ogóle wina już nie ma. Zaskoczony tym, że wino jest i to lepsze niż poprzednie, wyszedł do sług i zobaczył, że mają pełne stągwie tego pysznego wina, które w tej chwili tak chwalono przy stole. I dowiedział się, skąd to wino się wzięło: oto Pan Jezus na prośbę Matki Najświętszej zamienił wodę w wino, aby nie zepsuła się weselna radość…. Wzruszony i przejęty tym, co się stało, pan młody dziękował gorąco Panu Jezusowi i Matce Bożej.

W chwilę później wszyscy już o tym wiedzieli. Wszyscy patrzyli na Pana Jezusa z bojaźnią i uwielbieniem. Zarówno Jego Uczniowie jak wszyscy goście zaproszeni zrozumieli, że nie jest to zwykły człowiek.

I zdumieni pytali się wzajemnie, kim jest ten młody, poważny Gość weselny, co sprawił Cud przemiany wody w wino, co tak dba o radość i spokój ludzkich serc.

A Matka Najświętsza dalej krzątała się serdecznie między rodziną nowożeńców, czuwając cicho nad porządkiem wesela. Ona wiedziała Kim jest Jej Syn, ale milczała. Wiedziała, że gdy będzie chciał, Sam Siebie światu objawi, Sam powie ludziom, że jest Bogiem. Zresztą czyż widząc ten pierwszy Cud, ludzie nie powinni zrozumieć, że tylko Pan Bóg może jednym słowem zamieniać wodę w wino? W Niepokalanym Sercu Najświętszej Dziewicy była w tej chwili radość wielka i bezmierna Miłość do Syna. Oto wysłuchał Ją, nie odrzucił Jej prośby, ponad miarę spełnił Jej ciche życzenie.

Ale nie tylko w Kanie Galilejskiej Pan Jezus wysłuchał Swą Matkę. Wysłuchuje Ją zawsze gdy tylko do Niego się zwraca, Dlatego jeśli chcemy otrzymać od Pana Jezusa jakąś Łaskę, jeśli się chcemy modlić w jakiejś sprawie, prośmy Matkę Bożą aby się za nami modliła, żeby prosiła razem z nami. Niech Ona potrzeby nasze powie Panu Jezusowi, jak wtedy w Kanie Galilejskiej powiedziała Mu o braku wina. A Pan Jezus, Który ma Serce pełne Miłości i Dobroci, Który zawsze spełniał i spełnia życzenia Swej Najświętszej Matki, na pewno zawsze Ją wysłucha, wysłucha Ją i wtedy gdy będzie prosić za nami. Bo dobre dziecko zawsze słucha swojej Matki, a Pan Jezus jest najlepszym Synem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024