Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Patrzcie, czuwajcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy czas będzie. — Mar. 13, 33.

 

PRZYGOTOWANIE. — Już naznaczone: rok, miesiąc, godzina, chwila, kiedy będziemy musieli opuścić tę ziemię i wstąpić do wieczności, lecz kiedy się to stanie, nie wiemy. Pan Jezus ukrywa to przed nami, abyśmy zawsze na śmierć byli gotowi. Powiedz mi teraz: Gdyby cię śmierć spotkała w tej chwili, czy zastałaby w porządku twe sumienie? Iluż to umarło i codziennie umiera nagłą śmiercią!

 

I. — Już naznaczone: rok, miesiąc, godzina, chwila, kiedy będziemy musieli opuścić tę ziemię i wstąpić do wieczności, lecz kiedy się to stanie, nie wiemy. Pan Jezus, abyśmy zawsze na śmierć byli przygotowani, powiada nam, iż przyjdzie ona jak złodziej w nocy, skrycie: Jako złodziej w nocy tak przyjdzie (1 Tes. 5, 2). Pan Jezus ostrzega nas, byśmy czuwali, wtedy bowiem przybędzie, aby nas osądzić, gdy najmniej tego będziemy się spodziewać: Godziny, której się nie domniemacie, Syn Człowieczy przyjdzie! (Łk 12, 40). Św. Grzegorz powiada, iż Pan Bóg dla naszego dobra ukrywa teraz przed nami godzinę śmierci, abyśmy zawsze na nią byli przygotowani. — Skoro więc śmierć zawsze i wszędzie może nas życia pozbawić, jeżeli chcemy umrzeć dobrze i osiągnąć zbawienie, musimy, jak mówi Św. Bernard, zawsze i wszędzie jej oczekiwać. Każdy wie o tym dobrze, iż musi umrzeć, jednak na nieszczęście tylu śmierć wyobraża sobie jako tak daleką, iż traci ją z oczu. Nawet i starcy najbardziej zgrzybiali i osoby ciężko chore łudzą się, iż co najmniej pożyją jeszcze trzy, cztery lata. A jednak o iluż wiemy za dni naszych, którzy nagle pomarli: ci siedząc, tamci idąc, inni śpiąc w łóżku! Z pewnością żaden z nich nie myślał, iż umrze tak nagle, w on dzień, kiedy śmierć go zaskoczyła. Iluż zresztą w tym roku w łóżku umarło; żaden z nich nie przypuszczał, iż właśnie tego roku dobiegnie kresu dni swoich! Niewielu umiera, spodziewając się tego.

 

II. A więc, mój Chrześcijaninie, kiedy szatan kusi cię do grzechu i powiada, że jutro się wyspowiadasz, odpowiedz mu: Kto wie, czy dzień dzisiejszy nie jest dla mnie ostatni? Gdyby zaś ta godzina, ta chwila, w której bym odwrócił się od Pana Boga, była dla mnie ostatnia, nie miałbym już czasu do zaradzenia złemu; cóżby się więc ze mną stało? Iluż biednych grzeszników pomarło właśnie w chwili dopuszczania się grzechu! wtrąceni do piekła, będą tam gorzeć przez całą wieczność.

 

 

Modlitwa:

Piekło jest domem moim (Job 17, 13). Tak, mój Panie, nie powinienem być na tym miejscu, gdzie jestem obecnie; miejscem mego pobytu winno być teraz piekło, na które tylekroć zasłużyłem przez swe grzechy. Lecz okazałeś mi tyle cierpliwości i czekałeś na mnie, gdyż nie chcesz mej zguby, lecz abym się nawrócił i pokutował.

Tak, mój Boże, powracam do Ciebie, rzucam się do Nóg Twoich i proszę Cię o litość. Zmiłuj się nade mną, Boże, dla wielkiego Miłosierdzia Twego (Ps 50, 1). Panie, by móc mi przebaczyć, trzeba wielkiego i nadzwyczajnego Miłosierdzia, gdyż obrażałem Cię, wiedząc, co czynię. Inni grzesznicy też Cię obrażali, lecz nie mieli tego światła, jakiego mnie udzieliłeś. Jednakże pomimo wszystko polecasz mi, abym żałował za grzechy, spodziewam się więc, iż mi przebaczysz. Tak, mój drogi Odkupicielu, żałuję z całego serca, iż Cię obrażałem i spodziewam się przebaczenia dla Zasług Męki Twojej.

Ojcze Przedwieczny, przebacz mi z Miłości ku Jezusowi; wysłuchaj Jego Modlitwy, które On teraz do Ciebie zanosi, stawszy się mym Orędownikiem. Lecz nie dość mi przebaczenia, o Boże, godny Miłości Nieskończonej; proszę Cię również o Łaskę, bym Cię miłował. Kocham Cię, Najwyższe Dobro, i z dniem dzisiejszym ofiaruję Ci swe ciało, swoją, duszę, swą wolę, wolność swoją, siebie całego. — O Wielka Matko Boża, Maryo, uproś mi świętą wytrwałość. Amen. (II, 22)

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023