Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XV o Męce Chrystusowej.

PAN JEZUS PRZED KAJFASZEM.

I. Chrystus wyznaje, że jest Synem Bożym

II. i dlatego zostaje uznany za bluźniercę.

 

 

,,Zapytał Go najwyższy kapłan: Tyś jest Chrystus Syn Boga błogosławionego? Jezus tedy rzekł doń: Jam jest… A najwyższy kapłan rozdzierając szaty swoje rzekł: Słyszeliście bluźnierstwo, co tedy sądzicie? A oni wszyscy osądzili, że winien jest śmierci” — (Mr 14, 61-64).

 

I. — Pełen godności i majestatu, choć ujmujący, prosty, pokorny cierpliwy i milczący, stoi Zbawca przed trybunałem sądowym, aby odpowiadać na zarzuty, jakimi Go obciążono. Spokojnie słucha fałszywych świadectw. Czerpie siły z poczucia swej całkowitej bez winy. Nasuwają Mu się słowa Psalmisty: ,,Którzy godzą na zgubę moją, mówią kłamstwa. Ja zaś jak bym był głuchy, nie słyszę, jestem jako niemy, co nie otwiera ust swoich” (Ps 37, 13-14). Gdyby Chrystus Pan przemówił, jakże łatwo mógłby obalić kłamliwe zarzuty. Pobudziłby tym Sanhedryn do większego jeszcze gniewu, ale nikt nie mógłby udowodnić żadnej winy, dla której rzeczywiście zasłużyłby na karę śmierci. Wytrwałe Jego milczenie stało się dla zebranych nie do zniesienia. Dlatego Kajfasz władzą arcykapłańską wezwał Pana Jezusa zaklinając Go przez Pana Boga żywego, aby powiedział, czy jest Synem Bożym. Wśród zebranych zapanowała uroczysta pełna napięcia cisza. Pan Jezus podnosi Głowę, patrzy śmiało i poważnie w oczy arcykapłana i mówi: ,,Tyś powiedział, Jam jest”.

O jakże pouczające jest, o Jezu, to Twoje święte milczenie. Milczałeś dotąd, choć chodziło o Twoją sławę, a nawet o życie Twoje. Zdajesz obronę na Ojca Niebieskiego i milczysz. Teraz znów dla głębokiego szacunku Imienia Bożego słuchasz i odpowiadasz sędziemu, mimo że jest on Twoim śmiertelnym wrogiem, ponieważ jest zarazem Twoim przełożonym. Obym i ja w podobnych okolicznościach umiał milczeć i sprawy moje Panu Bogu polecać. Obym miał w sercu podobnie jak Ty głębokie poszanowanie Imienia Bożego. Mój Jezu, błagam daj mi Łaskę potrzebną do tego.

 

II. — Teraz rozważmy jakie skutki pociągnęło za sobą to otwarte wyznanie. Zaledwie Kajfasz usłyszał odpowiedź, obwinił Go o bluźnierstwo i udał najwyższe oburzenie. Rozdarł swe szaty i żądał od otoczenia wypowiedzenia się w sprawie wyroku. Wszyscy zaczęli krzyczeć: ,,Winien jest śmierci”. Jakże bardzo złość zasklepia serce, opanowane przez grzech! Dokądże doprowadza namiętność, opanowawszy człowieka! Jak zamąca sąd, jeśli prowadzi do wydania wyroku, tak zbrodniczego, przeciw najniewinniejszemu, jakiego kiedykolwiek posiadał świat!

Z powyższego zdarzenia widać, że złość jeśli się boi przedstawić w swojej prawdziwej postaci, okrywa się czasem płaszczem gorliwości o dobrą sprawę, aby tym pewniej swój cel osiągnąć. Należy więc pilnie czuwać nad uczuciami, aby nie opanowały rozumu i aby można zawsze rozróżnić pobudki postępowania, zwłaszcza w karaniu, tak by nie skrzywdzić bliźniego, jak Kajfasz i reszta sędziów Pana Jezusa. Gdy zaś nas spotka coś podobnego, milczmy z Panem Jezusem i oddajmy sprawę Panu Bogu, który wszystko obraca na chwałę swoją i na nasze zbawienie.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu! Dziękuję Ci za tak uroczyste potwierdzenie, że jesteś Synem Bożym. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie i cześć Ci oddaję jako Synowi Boga Żywego. Boleję z całego serca, że nie wszyscy ludzie tę Prawdę o Tobie poznają, czczą i miłują. Użycz mi Łaski tak gorącej miłości, żebym zawsze poświęcał Ci wszystkie dni mojego życia, żebym Twoimi Śladami podążał, Twej Łaski radośnie słuchał. Żebym przez życie w ofiarnej miłości zdobywał Ci dusze i wraz z nimi usłyszał kiedyś słowa: ,,Pójdźcie Błogosławieni Ojca Mojego”. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *