Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XXII o Męce Chrystusowej.

PRZESŁUCHANIE U PIŁATA.

I. Pan Jezus wyznaje, że jest Królem,

II. że Królestwo Jego nie jest z tego świata.

 

 

,,A Jezus stanął przed namiestnikiem i zapytał Go namiestnik mówiąc: Tyś jest Król żydowski? I rzekł mu Jezus: Sam mówisz” (Mt 27, 11-12). ,,Królestwo Moje nie jest z tego świata” —  (Jan 18, 36).

 

I. — Pan Jezus ze związanymi rękoma, w charakterze więźnia stoi przed trybunałem pogańskim, ale bije od Niego Najwyższy Majestat i Moc Ducha. Piłat stawia pytanie: ,,Czy jesteś Królem?” ,,Jestem Nim” — odpowiedział Zbawiciel; ,,Jam się na to narodził i na to na świat przyszedłem, abym dał świadectwo prawdzie”.

O Jezu, prawdziwie jesteś Królem Nieba i ziemi, Królem Wiecznej Chwały. Adoruję Cię z Królową Wszystkich Świętych i ze Wszystkimi Aniołami. Oddaję Ci wszystko, co posiadam, mój rozum, wolę, wszystkie moje siły, których chcę używać tylko na Twoją Służbę i Twoją Chwałę. Zbawco mój, jeśli jednak jesteś Królem jak to wyznaję, dlaczego dajesz pogańskiemu władcy tyle władzy nad sobą? Sam przecież powiedziałeś: ,,Nie miałbyś żadnej mocy nade Mną, gdyby ci z góry nie było dane”. Dlaczego pozwalasz, że on Cię bada, biczuje i osądza? Rozumiem Twe zamiary. Pozwoliłeś na to, by nam wysłużyć Łaskawy Sąd. Nauczyć nas, jak się zachowywać nawet wobec niesprawiedliwego sądu przełożonych. Dopomóż mi, o Jezu Najsłodszy, za Twoim Przykładem, zawsze z pokorą ulegać tym, którym władzę nade mną oddałeś.

 

II. — Teraz rozważmy dalszą odpowiedź Pana Jezusa: ,,Królestwo Moje nie jest z tego świata, gdyż inaczej słudzy Moi biliby się za mnie, abym nie był wydany żydom”. Przez to zniweczył Pan Jezus zarzut żydów, jakoby miał zamiar być królem. Nam zaś dał poznać, że Królestwo Jego trwa na wieki i nie jest przemijające, jak królestwa tego świata. W królestwach światowych panują tylko żądze. W nich uganiają się tylko za honorami, bogactwami i rozkoszami.

Pan Jezus króluje przez wiarę, ufność i miłość. Kto chce należeć do obywateli tego królestwa, musi naśladować Zbawcę w oderwaniu się od umiłowań światowych. Takie przywiązania bowiem zamknęłyby mu drogę do całkowitego oddania się Panu Jezusowi. Starajmy się więc wypracować w sobie takie usposobienie i okazywać to także zewnętrznie przez łatwe i chętne rezygnowanie z ,,więcej”, a chwytanie ,,mniej”. Wtedy będziemy podobnie jak Zbawiciel nasz, wolnymi w Królestwie ducha. Bez obawy i bojaźni będziemy wyznawali wiarę w Niego.

 

 

Modlitwa. 

O mój Jezu, otrzymałeś od Ojca Niebieskiego Królestwo rzeczy uczynionych. Weź więc w posiadanie królestwo serca mego. Daj mi duchowe siły, abym potrafił być żywym członkiem Twego Królestwa. Panuj nad duszą moją. Wytęp w niej wszelkie ziemskie myśli, pragnienia i zabiegi, abym nie dał panować nad sobą duchowi świata, ale tylko miłości i posłuszeństwu. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *