Duch Święty

 

 

 

 

Nauka o nabożeństwie do Ducha Świętego.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Jeżeli pragniesz, jakie twoje sprawy szczęśliwie zakończyć, i zmysły twoje do pragnącego skutku przywieść, nie zdawaj się zbytecznie na ręce cudze, ani na pomoc ludzką, ale cokolwiek mieć szczęśliwego zamyślasz, lub w radzie, lub w obieraniu stanu, lub w innych znacznych okazjach, od wzywania pomocy i pociechy, zawsze rzeczy twoje zaczynaj od Ducha Przenajświętszego, do którego najskuteczniejsze nabożeństwo, przez siedem Niedziel: spowiadać się i Komunię Świętą przyjąć nieprzerwanie w każdą Niedzielę.

 

 

Ćwiczenia nabożne na poniedziałek o Duchu Świętym

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Chociaż Trzy Święte Osoby Trójcy Przenajświętszej jednoczą się razem do oświecania naszej duszy, przyznają jednak szczególniej Duchowi Świętemu nasze odrodzenie się duchowe i wszystkie Łaski, które odbieramy z nieba; gdyż te Dobrodziejstwa będąc skutkiem miłości Boga ku nam, uznajemy Sprawcę tychże, Który jest Miłością Ojca i Syna.

Nie można wyrazić dostatecznie, jakie cudowne skutki wydaje Duch ten Boski w duszach, które nie stawiają przeszkód działaniu Jego. Jakąż obfitość światła i mocy udzieliłby nam przez siedem darów, ileż korzyści i błogosławieństwa, które jem u są właściwe, jeżeli posłuszni Jego natchnieniom, słuchalibyśmy Go z większym zaufaniem. Dajmy się więc powodować przewodników i nieskończenie mądremu i pełnemu dobroci. Kształćmy ciągle poruszenia serca naszego, postępujmy za tym, co nam Duch Święty w nich wskazuje, i które same mogą zwyciężyć chęci, które natura zepsuta tworzy w naszym sercu. Lękajmy się Jemu być nieposłusznymi. Zachowajmy łaskę Jego, lub jeżeli przypadkowym nieszczęściem utracimy przez grzech, uciekajmy się do Sakramentów świętych, które ją odzyskują, i czuwajmy wtenczas z większą uwagą nad sobą samymi.

MODLITWA.

Sprawco Świętości dusz naszych, Duchu Miłości i Prawdy! szanuję Cię, jako zasadę mojego szczęścia wiecznego. Dziękuję Ci jako wspaniałemu Rozdawcy dóbr, które odbieram z wysokości, i wzywam Cię, jako Źródło światła i mocy, która mi jest potrzebną do poznania dobrego i wykonania go. Duchu Światła i Mocy! oświeć moje pojęcie, uzbrój moją wolę, oczyść moje serce, urządź w nim wszelkie poruszenia i uczyń mnie posłusznym(ą) wszelkim Twoim natchnieniom. Przebacz mi Duchu Łaski i Miłosierdzia, przebacz mi moją ciągłą niewierność i niegodne zaślepienie, przez które tak często odsuwałem(am) najsłodsze i najtkliwsze Natchnienia Twej Łaski. Pragnę, na koniec, przy pomocy Twej Łaski przestać być jej nieposłusznym(ą); pragnę odtąd postępować za jej wzruszeniem z taką pokorą, abym mógł (mogła) kosztować owoców i używać błogosławieństwa, które sprawiają Twoje Dary Święte w duszach cnotliwych. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego na poniedziałek

Źródło: Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Duchu Święty Boże, któryś zstąpił na Apostołów i obdarzyłeś ich światłem i męstwem do opowiadania Wiary Świętej i znoszenia wszelkich niebezpieczeństw, trudów i cierpień; Duchu Święty, który Sam Jeden obdarzyć nas możesz światłem potrzebnym do przejrzenia wśród ciemności światła tego, błagam Cię pokornie, oświecaj mnie i umacniaj w wierze, prowadź drogą pobożności, prawdy i cnoty, abym nie dając się uwieść pokusom, złym przykładom, złudzeniom świata tego, używał(a) w tym życiu szczęścia, które pokój duszy daje, a w wiecznym szczęścia, którego Święci Pańscy kosztują. Wspieraj mnie we wszystkich moich pobożnych i cnotliwych przedsięwzięciach, nie odmawiaj mi łaski twojej przez tydzień ten, przez całe życie moje, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Zobacz inne modlitwy do Ducha Świętego: Nabożeństwo ku czci Ducha Świętego.

Poniedziałek poświęcony jest również Duszom w Czyśćcu cierpiącym. 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *