Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

ŻYCIE Z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Ojcze, Synu, Duchu Święty, przyjmijcie mnie w Swoje Objęcia i raczcie dopuścić do ścisłego współżycia z Sobą.

Rozważanie.

1. Jeśli pragniesz, aby wielki dar zamieszkania Trójcy Świętej przyniósł ci pełny owoc zażyłej przyjaźni z trzema Osobami Boskimi, powinieneś przyzwyczaić się żyć z Trójcą Świętą, ponieważ niemożliwą jest rzeczą nawiązać prawdziwą przyjaźń z kimś, kto nawet mieszka w naszym domu, jeśli się nie pamięta o nim. By żyć z Trójcą Świętą, nie jest koniecznym, abyś zwracał uwagę na Jej Obecność w tobie to jest Łaska, której jedynie Pan Bóg może udzielić lub nie wystarczy, że oprzesz się na wierze, która cię upewnia, że Osoby Boskie mieszkają w tobie. Opierając się bowiem na tej Prawdzie, choć jej nie widzisz, nie odczuwasz, ani nie rozumiesz, ale tylko poznajesz z całą pewnością, ponieważ Pan Bóg ci ją objawił, możesz dążyć do prawdziwego życia w zjednoczeniu z Trójcą Przenajświętszą.
Możesz przede wszystkim rozważać, że Trójca Święta jest obecna w tobie w Swojej Nierozdzielnej Jedności. Wiesz bowiem, że wszystko, czego dokonuje poza Sobą, również i w duszy twojej, dokonuje się bez różnicy razem przez Trzy Osoby Boskie. Wszystkie Trzy jednakowo mieszkają w tobie, mieszkają równocześnie i działają równie skutecznie. Wszystkie trzy sprawiają w tobie Łaskę i miłość, oświecają cię, ofiarują ci swoją przyjaźń i miłują cię Jedną Miłością. To wszystko jednak nie wyklucza, że każda Nich jest obecna w duszy twojej z właściwymi cechami Swojej Osoby, czyli Ojciec, jako pierwotne Źródło Bóstwa i wszelkiego bytu; Słowo, Jasność Ojca, jako Światło; Duch Święty, jako uwieńczenie Miłości Ojca i Syna. Każda Osoba Boska więc miłuje cię osobiście i ofiaruje ci Dar Sobie tylko właściwy. Ojciec ofiaruje ci Swoje Ojcostwo, Słowo przyobleka cię w Swe życiodajne Światło, Duch Święty przenika cię Swoją płomienną Miłością. A ty, małe stworzenie, staraj się być świadom tak wielkich Darów, aby skorzystać z Nich w pełni.

2. Odpowiadając na te szczególne Dary każdej z Trzech Osób Boskich, możesz z każdą z Nich nawiązać szczególną łączność. Rozważając w sobie Ojca, odczujesz potrzebę życia blisko Niego, jako dobre dziecko i zapragniesz być Jego kochającym i oddanym synem, który stara się sprawiać Mu przyjemność we wszystkim i we wszystkim pełnić Jego Wolę. Równocześnie, szczególnie w chwilach trudności i smutku, odczujesz potrzebę zwrócenia się do Niego, aby szukać w Jego Wszechmocy, wielkości i Nieskończonej Dobroci podpory i lekarstwa na swoje braki, słabości i nędzę.
Rozważając Słowo, obecne w twej duszy, zapragniesz, aby cię przeniknęło swoim światłem i pouczyło jako Słowo Ojca, aby ci dało prawdziwe poznanie Tajemnic Bożych i nauczyło osądzać wszystkie rzeczy według Pana Boga. Odczujesz potrzebę szukania Go we Wcieleniu, tam bowiem jest przystępniejszy twojemu człowieczeństwu; chronienia się w Jego Odkupieniu, przez które dał ci życie, stał się twoim bratem i oddał cię Ojcu jako syna.
Rozważając Ducha Świętego, rozkoszny Owoc Miłości Ojca i Syna, zapalisz się żywym pragnieniem współpracy z działaniem Jego Miłości w duszy twojej. Dlatego też wierniej będziesz słuchał Jego natchnień, pozwolisz Mu prowadzić się we wszystkim, a następnie dasz się unieść Jego boskiej mocy, aby cię pociągnął z sobą do Ojca i Syna.
W ten sposób spełni się w tobie ten wzniosły cel dla jakiego Pan Bóg nas stworzył i odkupił, aby „łączność nasza była z Ojcem i Synem Jego Jezusem Chrystusem” (1 Jan 1, 3). A to nie dla twoich zasług, lecz jedynie przez Nieskończone Zasługi Chrystusa Pana, Który ci udzielił Swojej Chwały Syna Bożego, dał ci Miłość, jaką Ojciec Go miłuje, dał ci Swego Ducha, stał się twoim Pokarmem, aby podtrzymywać bezpośrednio twoje życie zjednoczenia z Trójcą Przenajświętszą.

Rozmowa.

„O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam, pomóż mi, bym mogła zupełnie zapomnieć o sobie i spocząć w Tobie, tak spokojnie i tak nieruchomo, jak gdyby dusza moja była już w wieczności. Oby nic nie mogło zamącić mego pokoju, ani oderwać od Twojej Obecności, o mój Niezmienny, ale każda chwila niech zanurza mnie głębiej w Twoje Tajemne Łono!”

„Uspokój moją duszę, uczyń ją Niebem Twoim, Twym ulubionym mieszkaniem i miejscem Twego odpocznienia. Obym Cię nigdy nie zostawiła Samego, ale zawsze była całą istotą przy Tobie, pełna żywej wiary i uwielbienia dla Ciebie i poddana Twej twórczej działalności”.

„O mój Chryste umiłowany, Ukrzyżowany z Miłości, chciałabym być oblubienicą Twego Serca. Chciałabym Cię okryć chwałą, ukochać aż do śmierci. Ale czuję moją bezsilność i błagam Cię, abyś mnie okrył Sobą, abyś wszystkie poruszenia mej duszy ujednostajnił z Twoimi, abyś mnie zatopił w Sobie tak, aby życie moje było jedynie odblaskiem Twego Życia. Przyjdź do mnie jako Ten, Który uwielbia, wynagradza i zbawia”.

„O Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga, chcę żyć, służąc Tobie. Chcę stać się najpojętniejszą uczennicą Twoją, aby się od Ciebie wszystkiego nauczyć. Chcę wśród wszystkich ciemności, wszelkich niemocy, zawsze patrzeć na Ciebie i zawsze przebywać w Twojej Jasności”.

„Ogniu pożerający, Duchu Miłości, zstąp na mnie, aby się dokonało w mej duszy jakby Wcielenie Słowa, abym była dla Niego uzupełnieniem człowieczeństwa, w którym by On wznowił wszystkie Swoje Tajemnice.

A Ty, Ojcze Niebieski, skłoń się ku Twemu nędznemu stworzeniu i nie chciej w nim widzieć nic innego tylko Twego Umiłowanego Syna, w Którym Sobie dobrze upodobałeś.

O Trójco Święta, o moje Wszystko, moje Szczęście, o Ciszy i Samotności Nieskończona, Nieskończoności, w której się gubię, oddaję Ci się na całkowitą ofiarę. Zamknij się we mnie, abym mogła zamknąć się w Tobie, zanim odejdę podziwiać w Świetle Twoim bezmiar Twojej Wielkości” (E. T.: III). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 3
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *