Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSA PANA.

 

 

Zaczynamy rozmyślania o ślubie posłuszeństwa. Zwyczajem naszym spójrzmy najpierw na Przykład Pana Jezusa. Według Św. Pawła Apostoła, Pan Jezus przyszedł na świat ze słowami: „Oto idę, o Boże, aby pełnić Wolę Twoją” (Żyd. 10, 7). To była modlitwa poranna Pana Jezusa i treść Jego Życia, które od Nazaretu po Golgotę jest jednym aktem posłuszeństwa wobec Woli Bożej, niezależnie od tego, czy tę wolę wyrażali ludzie Święci czy grzeszni.

 

1. „Był Im poddany”.

 

Wola Boża kieruje jasno i bez reszty tym odcinkiem Życia Pana Jezusa, które zowiemy „Życiem ukrytym”.

Od pierwszej chwili Swego Życia Pan Jezus — jak każdy członek Jego narodu — stosuje się do Woli Ojca zawartej w prawie Mojżeszowym. Ewangelia podkreśla to wyraźnie, opowiadając o ofiarowaniu w świątyni (zob. Łuk. 2, 21-24 i 41 ns.). Poddaje się Woli Ojca, Która skazuje Go na wygnanie do Egiptu (Mt 2, 13), a potem na dziesięciolecia lat ukrycia w Nazarecie (zob. Mat. 2, 23 ns.), choć z ludzkiego punktu widzenia obie te sprawy mogły rodzić zastrzeżenia.

To jednak co szczególnie uderza Ewangelistę, to posłuszeństwo Pana Jezusa względem Rodziców. O dwudziestu prawie długich latach, od pierwszej pielgrzymki dwunastoletniego Pacholęcia do rozpoczęcia publicznej działalności, mówi tylko to: „Był Im poddany” (Łuk. 2, 52). Niebo całe musiało ze zdumieniem i podziwem spoglądać na to poddanie Pana Jezusa. Kto był poddany? Odwieczny Syn Ojca, równy Mu Istotą; na Jego skinienie czekają Legiony Wojsk Niebieskich. On, Który „podtrzymuje wszystko Słowem Swej Potęgi” (Żyd. 1, 3). Odwieczna, Osobowa Mądrość Ojca; Ona wytyczyła niezmierzone szlaki milionom ciał niebieskich, kieruje losem wszystkich ludzi; a jednak jest posłuszna i pozwala Sobą kierować. Kogo słucha? Maryi i Józefa, ludzi wprawdzie Świętych, ale tylko ludzi. Stwórca pozwala, by stworzenie Nim kierowało. W czym? We wszystkim, co wchodzi w zakres obowiązków i pracy zawodowej. Jak długo? Do trzydziestego roku Życia, a więc do wieku, w którym wszyscy ludzie uważają się za samodzielnych i odpowiedzialnych za swe postępowanie. „Był Im poddany” — nie tylko zewnętrznie, gdy bez sprzeciwu, natychmiast i dokładnie wypełniał zlecenia, ale również wewnętrznie: słuchał z zupełną uległością Woli, szacunkiem, z ochotą i Miłością. Marya i Józef byli przecież Zwiastunami Woli Ojca, Której Pan Jezus całkowicie się poddał: „Oto idę, o Boże, aby pełnić Wolę Twoją”. W ten sposób całe ukryte Życie Pana Jezusa staje się jednym wielkim aktem posłuszeństwa; Słowa Ojca w chwili Chrztu w Jordanie: „Tyś jest Syn Mój Miły, w Tobie Upodobałem Sobie” (Łuk. 2, 23), będą wyrazem Ojcowskiego uznania za to ciche i bohaterskie posłuszeństwo.

— Zastosowanie. W świetle Pana Jezusowego Życia odsłania się głębokie znaczenie ślubu posłuszeństwa. Ma On również i nasze życie związać zupełnie z Wolą Bożą. Razem z Panem Jezusem pragniemy i my Wolę Bożą uczynić jedyną i najwyższą zasadą naszego życia. Zgodnie ze Słowami Pana Jezusa: „Kto was słucha, Mnie słucha” (Łuk. 10, 16), prawni przełożeni kościelni są dla nas zwiastunami, przez których Pan Bóg przekazuje nam Swoją Wolę. Granicę tego posłuszeństwa stanowi tylko grzech: tylko wtedy nie wolno posłuchać przełożonego, kiedy rozkaz jest obrazą Bożą. Posłuszeństwo jest więc Służbą Panu Bogu, a nie ludziom. To stanowi jego wielkie dostojeństwo.

— Postanowienie. Uświadomić sobie żywo głębokie znaczenie i wartość posłuszeństwa.

 

2. „Stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej”.

 

W czasie pielgrzymki do świątyni dwunastoletni Pan Jezus przypomina wyraźnie rodzicom, że Wola Ojca jest jedyną i najwyższą zasadą Jego Życia (zob. Łuk. 2, 49) i że Nakazom Jego będzie zawsze wierny, choćby one nie odpowiadały ich ludzkim pragnieniom. Dopiero jednak lata publicznej działalności jasno wykażą, jak Wola Ojca kieruje krokami Pana Jezusa nawet wtedy, kiedy stawia wymagania przeciwne naturze ludzkiej.

Dowodzi tego Pan Jezus już na samym początku Swej pracy apostolskiej. Kusiciel chce Go skłonić, by samowolnie skorzystał ze Swej Mocy i uczynił Cud. „Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem!… Rzuć się na dół!” (Mat. 4, 3 i 6). Pan Jezus powołuje się na Wolę Ojca: Ojciec dał Mu Władzę czynienia Cudów nie dla osobistych celów, ale dla wykazania Boskości Posłannictwa (zob. Mat. 4, 4); a Boskość Posłannictwa Pana Jezusowego ma zajaśnieć nie w świetnych pokazach, lecz w pokornym i ofiarnym Życiu (zob. Mat. 4, 7). Gdy na weselu w Kanie Matka zwróci się do Niego, by jakoś zaradził kłopotliwej sytuacji powstałej z braku wina, Pan Jezus znów przypomni Jej, że tylko Wola Ojca decyduje o rozpoczęciu Mesjańskiej Działalności: „Jeszcze nie przyszła godzina Moja” (J 2, 4).

Tej zasadzie pozostaje zawsze wierny. Wybiera Sobie i mimo wszystkich niepowodzeń uprawia cierniste pole, jakie Ojciec Mu wyznaczył (zob. Mat. 15, 24), a nie Samarię czy kraje pogańskie, które przy okazji przyjmują chętniej Królestwo Boże (zob. Mat. 8, 5-13; J 4, 35-42). Głosi Prawdy, które Ojciec Mu zlecił i tak, jak Ojciec zlecił. „Bom Ja z Siebie Samego nie mówił, ale Ojciec, Który Mnie posłał, On Mi rozkazał, co mam mówić i głosić. A wiem, że Rozkazanie Jego jest żywotem wiecznym. A przeto, cokolwiek Ja mówię, jako powiedział Mi Ojciec, tak mówię” (J 12, 49-50). Cuda Pana Jezusowe — to „Dzieła, które Ojciec kazał Mu spełnić” (J 5, 36). Kiedy żądni sensacji ludzie, jak faryzeusze (zob. Mat. 12, 39), Herod (zob. Łuk. 23, 8), czy szydercy pod krzyżem (zob. Mat. 27, 40), będą się domagać Cudów, Pan Jezus ich nie uczyni, bo Ojciec Sobie tego nie życzył. Wybiera tych Apostołów, których Mu Ojciec daje (zob. J 17, 6, 9 i 11) i przyrzeka im w Swym Królestwie te miejsca, które Ojciec im wyznaczył: „Zasiąść po Prawicy Mojej albo po Lewicy nie jest Moją rzeczą dać wam, lecz tylko tym, którym jest to zgotowane od Ojca Mego” (Mat. 20, 23). Męka wreszcie i Śmierć to główne polecenie Ojca (zob. J 10, 18; 14, 31). Z ogromną tęsknotą dąży do wypełnienia tego zadania, choć dla ludzkiej natury jest to zadanie niezwykle ciężkie (zob. Łuk. 12, 50). Toteż w decydującej chwili, ciężka walka duchowa wyciska krwawy pot z czoła Pana Jezusa. Kończy się jednak najdoskonalszym poddaniem się Woli Ojca: „Ojcze, nie jako Ja chcę, ale jako Ty” (Mk 14, 36). Zdecydowanie wkracza Pan Jezus w straszną noc Cierpienia, wypija do dna kielich podany przez Ojca, by móc powiedzieć na samym końcu: „Wykonało się!” (J 19, 30). „Stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). Dokonał zobowiązania złożonego o świcie Życia: „Oto idę, o Boże, by pełnić Wolę Twoją”.

— Zastosowanie. „Służyć Bogu, to znaczy królować” (Pokomunia Mszy „O pokój”). Naśladowanie Chrystusa Pana jest zaszczytną Służbą. Dlatego upomina Św. Bernard: „Naucz się, człowiecze, słuchać, naucz się, prochu, ulegać! Jeśli
uważasz, że ubliża twej godności iść za przykładem człowieka, to na pewno nie ubliża twej godności iść za Przykładem twego Stwórcy”. Czy nie podzielamy w praktyce pojęć świata, że posłuszeństwo nadaje się tylko dla ludzi słabych i niesamodzielnych, którzy boją się odpowiedzialności i potrzebują kierownictwa? Czy nie myślimy czasem, że posłuszeństwo uchybia godności człowieka? Tak mówi mądrość tego świata, która jest głupotą w Oczach Bożych (zob. 1 Kor 3, 20).

— Postanowienie. Wypełniać ochotnie Wolę Bożą zawartą w posłuszeństwie.

 

 

Modlitwa.

Dzięki Ci, Panie Jezu, że przez ślub posłuszeństwa powołałeś mnie w Swoje Ślady! Z radością powtarzam dziś, jak w chwili profesji: „Oto idę, o Boże, aby pełnić Wolę Twoją!” Daj, by to pełnienie Świętej Woli Bożej było także dla mnie pokarmem i napojem. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 20
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 20. Sąd. Cz.3

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *