Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie.

Posłuszeństwo Pana Jezusa.

I. Kto i komu jest posłuszny?

II. W czym i jak posłusznym był Pan Jezus? 

 

 

„I był Im poddany” — (Łuk. 2, 51). 

 

I. — Chrystus Pan przyszedł na ziemię naprawić upadek Adama. Ponieważ pierwsi Rodzice nasi zgrzeszyli nieposłuszeństwem, dlatego Chrystus Pan naprawia wszystko przez Swoje posłuszeństwo. Oto poddaje dobrowolnie Wolę Swoją pod rozkazy Józefa i Maryi. Wyraził to Ewangelista w trzech zwięzłych słowach: „Był Im poddany”. Kto i komu? Oto prawdziwy Bóg w ludzkiej naturze, Ten Sam Pan Bóg, Który stworzył świat i ciągle go utrzymuje i jak najmądrzej nim rządzi. Pan Bóg Majestatu, przed Którym drżą książęta niebios, którego czczą Niebo i ziemia, Któremu wszystko ulega; Pan nasz Jezus Chrystus, który łączy w Sobie wszystkie doskonałości Natury i Łaski. Ten od setek lat oczekiwany Mesjasz, Wybawca Swojego narodu, Odkupiciel całej ludzkości, Arcykapłan Nowego Przymierza, Nieskończony Bóg — jest posłuszny!… Komu posłuszny? Nie tylko swojemu Ojcu Niebieskiemu, lecz także Swej Dziewiczej Matce i Swojemu Opiekunowi Świętemu Józefowi; więc Stwórca posłuszny jest Swoim stworzeniom, Najwyższy Pan i Król Swoim poddanym, jednym słowem: Pan Bóg ludziom. Posłuszny jest dwom stworzeniom, które bez wątpienia ozdobione są znakomitymi darami, ale ich wiedza mniej równać się może z Jego mądrością niż gasnąca iskierka ze słońcem na firmamencie. 

Święty Bernard zdumiony posłuszeństwem Chrystusa Pana woła do nas: „Ucz się, o człowiecze, słuchać; ucz się, glino, ulegać; ucz się, prochu i popiele, być poddanym. Zastanów się: Oto Stwórca twój, o którym Ewangelista mówi: był Im poddany. Więc wstydź się, pyszny prochu! Pan Bóg poddaje się ludziom, a ty nadymasz się i zamiast słuchać, chcesz nad nimi panować!” 

 

II. — Rozważ teraz, w czym, i jak długo był Pan Jezus posłuszny. On słuchał w najmniejszych nawet rzeczach, w sprawach zwyczajnych, w domowych posługiwaniach, jakie mają miejsce w domu ubogiego cieśli; we wszystkim ile możności pomagał swoim świętym Rodzicom i pracował z nimi wedle sił. Z miłą gotowością i radością spieszył do wykonania poleceń swych Rodziców, a nawet może wyczytywał z ich oblicza myśli, uprzedzał ich życzenia; i to nie tylko jak długo był dzieckiem, ale też wtedy, gdy już był dorosłym i osiągał 30 rok życia. 

Skoro Pan Jezus wykonuje proste domowe posługi, to wynika z tego, że żadna praca nie poniża, a zatem nie powinniśmy gardzić żadnymi pracami, choćby się wydawały niskie i mało chlubne. W Domu Bożym nie ma nic małego. Tutaj wszystko uświęca Wola Boża i tylko dzięki niej nadać możemy swemu życiu zakonnemu wyższą wartość. Wyższość życia zakonnego nie polega na tym, jakobyśmy w nim mieli okazję dokonywać wielkich rzeczy, olśniewać ludzi wielkimi dziełami, piastować wysokie urzędy, głosić kazania, uczyć i świecić wiedzą — ale raczej na tym, że posiadamy sekret i umiejętność spełniania wszystkiego z Woli Bożej. 

Jeśli masz czyste pragnienie i intencję pełnienia we wszystkim Woli Bożej, twoje małe czynności zjednują ci wielkie zasługi. Nie czyń więc niczego z własnej woli, choćby ci się to wydawało czymś wielkim i niezbędnym. Święty Jan od Krzyża przestrzega nas przed złudzeniami samowolnego podejmowania dzieł: „Więcej Pan Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich innych czynów, których byś się chciał podjąć dla Niego ale tylko z własnej woli” (Sentencje, 13). 

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu, jak długo musiałeś się trudzić dawaniem mi przykładu i nauk doskonałego posłuszeństwa, aby mnie oduczyć mojej samowoli. Jakże muszę się wstydzić moich nieposłuszeństw, postępowania wbrew wyraźnym poleceniom przełożonych, podejmowania się rozmaitych spraw bez ich wiedzy, gdy patrzę na Twoje niesłychane przykłady uległości i pełnego prostoty posłuszeństwa Józefowi i Maryi. Przebacz mi Jezu, mój Zbawicielu wszystkie moje sprzeniewierzenia się najważniejszemu ślubowi posłuszeństwa. Oświeć mój umysł, abym poznał, że cała zasługa mojego życia leży w tej pierwszej cnocie, ukazanej mi przez Ciebie, to jest posłuszeństwie. Amen. 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 16.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 9.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024