Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Potęga i Dobroć Pana Jezusa.

I. Pan Jezus może.

II. Pan Jezus chce nas oczyścić i uzdrowić.

 

 

„Chcę, bądź oczyszczony… idź, a jakoś uwierzył niech ci się stanie” — (Mt 8, 3 i 13).

 

I. Rozważ Nieskończoną Potęgę i Dobroć swego Najmilszego Zbawiciela, Która uwydatnia się z ubiegłej niedzielnej Ewangelii, Pan Jezus jest Potężny i Dobrotliwy zarazem. Nie tak jak ludzie; jeden chciałby chętnie dopomóc, ale nie może, inny mógłby dopomóc, ale nie chce. Ani jedno ani drugie oddzielnie wzięte, nie może przynieść potrzebującemu pomocy, pociechy ani ratunku. Ale u Pana Jezusa obydwie rzeczy: Potęga i Dobroć są razem połączone. On może i chce dopomóc. Jego Potęgi doświadczył tak trędowaty jak i setnik. Jeden prosi Dobroci, drugi powołuje się na Potęgę Jego Słowa. Jeden powiada: „Rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój”, a drugi: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Obydwaj przyznawali Panu Jezusowi wielką Potęgę i Władzę, wierzyli w to mocno, że może im jednym słowem dopomóc i zdrowia udzielić. I rzeczywiście, nie zawiedli się w swojej nadziei.

Gdzie na całym świecie znajduje się taki pan i władca, który by posiadał taką władzę, iżby jednym słowem: chcę, mógł rozkazywać, a natura wykonywała jego wolę? Pan Jezus wyciągnął tylko Rękę ku trędowatemu i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony i trędowaty stał się czysty. A do setnika rzekł tylko: niech się stanie, jako uwierzyłeś, a sługa był zdrowy. Jeśli więc Pan Jezus, aby ten Cud uczynić, wyciągnął Swą Rękę, to uczynił to tylko, aby pokazać, że za pośrednictwem Swego Najświętszego Ciała, narzędzia połączonego z Bóstwem, potrafi według upodobania rozdzielać Łaski. Pomyślmy: przez swoją ufność możemy korzystać z tej nieskończonej Potęgi Pana Jezusa. A nawet, o Cudzie! — przy Komunii Świętej Pan Jezus nie tylko Rękę wyciąga nad nami, ale wraz z Bóstwem i Człowieczeństwem, z Ciałem i Duszą oddaje się nam i dokonuje w nas niesłychanych Cudów.

 

II. — Pan Jezus chce nas także oczyścić i uzdrowić, ponieważ jest Nieskończenie Dobry. Przy rozważaniu tego Cudu obudzić się może w nas myśl: gdybym to i ja znalazł u mego Zbawcy i Odkupiciela tak prędkie wysłuchanie! Jakże długo zmuszony jestem niekiedy prosić, i jeszcze nie mogę nic osiągnąć! Jak długo już wzdycham za osiągnięciem tej lub owej Łaski, a nie mogę jej otrzymać! Szukam, a nie znajduję, wołam, a nie jestem wysłuchany! — Jednak każdy, kto się w ten sposób uskarża i wzdycha małodusznie, powinien wspomnieć sobie Daniela, który również długi czas i wśród postu błagał Pana Boga bez widocznego skutku swej modlitwy; wreszcie Anioł, którego Pan Bóg posłał mu z oznajmieniem, iż wysłuchał jego modłów, powiedział do niego te mniej więcej słowa: „Na początku twojej modlitwy wyszło to słowo” (Dan 9, 23), tj. nie dopiero po długich prośbach i błaganiach twoich, lecz zaraz na początku twojej modlitwy zostałeś wysłuchany. Gdy tylko rozpocząłeś się modlić i błagać, Pan wyznaczył ci Łaskę, o którą prosiłeś.

I tobie kazał Pan Bóg dłużej prosić, ponieważ gorliwa i wytrwała modlitwa jest najmilszą muzyką i najwonniejszym kadzidłem przed Tronem Jego. Inną racją, dla której Pan Bóg pozornie odwleka wysłuchanie naszych próśb, jest to, że dłuższa modlitwa przynosi Jemu większą Chwałę, a równocześnie nas samych lepiej przysposabia do otrzymania owocu modlitwy. Ponadto Pan Bóg zna lepiej aniżeli my odpowiedni czas spełnienia naszych pragnień.

 

 

Modlitwa.

O Najdobrotliwszy Jezu, Który względem biednego trędowatego i względem sługi setnika okazałeś się tak uprzejmym i uczynnym, wychwalam i wysławiam Twoją Nieskończoną Dobroć i czerpię z tego dziecięce zaufanie ku Tobie! Dziś już wiem, że jeśli dusza moja jest tak słabą i chorą, to nie z braku Twojej Dobroci i Potęgi, ale tylko z braku mej staranności o jej zbawienie, gdyż Ty, o Jezu, zawsze jesteś gotowy mi pomóc, bylebym ja czynił wszystko to, co do mnie należy. O Jezu, zmiłuj się nade mną! Racz przyłożyć Rękę Swoją do dzieła oczyszczenia mej duszy z wszystkiego tego, co Ci się jeszcze we mnie nie podoba.  — „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!” Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 29.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 22.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. Oktawa modłów o jedność Kościoła – dzień 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024