Wszystkich Świętych

Pozdrowienie Wszystkich Świętych (Św. Gertrudy)

 

 

Źródło: Bóg moją miłością, 1894

 

 

Przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Was, Święci Patryarchowie i Prorocy, prosząc, abyście raczyli za mnie ofiarować Bogu gorące Wasze pragnienie Wcielenia Chrystusowego.

Przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Was, Święci Apostołowie, prosząc, abyście raczyli za mnie ofiarować Bogu wiarę i wytrwałość Waszą, przez którą zwyciężając z Chrystusem wszelkie pokusy, jednoczyliście lud wierny opowiadaniem Ewangelii.

Przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Was, Święci Męczennicy, prosząc, abyście raczyli za mnie ofiarować Bogu tę cierpliwość, z jaką przelaliście krew Waszą dla miłości Jezusa Chrystusa.

Przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Was, Święci Wyznawcy, prosząc, abyście raczyli za mnie ofiarować Bogu świątobliwość Waszą, przez którą słowem i przykładem wskazywaliście żywota drogę.

Przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, Oblubieńca Waszego, pozdrawiam Was, Święte Dziewice, prosząc, abyście raczyły za mnie ofiarować Bogu czystość Waszą, przez którą wysłużyłyście sobie to szczęście, że teraz w Niebie jesteście najbliżej Pana Jezusa.

Przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, pozdrawiam i czczę Was, Wszyscy Święci i Wszystkie Święte i przez to Serce dziękuję Bogu za wszelkie dobro, które z tegoż Serca na Wasze spłynęło zbawienie, prosząc Was Wszystkich razem i każdego z osobna, abyście raczyli za mnie nędznego ofiarować Bogu te cnoty i doskonałości, które teraz się Mu w Was najmilsze. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *