Dusze Czyśćcowe

Procesja w Dzień Zaduszny

 

Procesja na Dzień Zaduszny

Hymn.

 1. Dzień on dzień gniewu Pańskiego * Świat w proch zetrze, świadkiem tego * Dawid z Sybillą wszystkiego.
 2. O jak wielki tam strach będzie, * Gdy sam Bóg na Sąd zasiędzie, * I rozstrząsać wszystko będzie.
 3. Trąba dziwny głos puszczając, * Groby ziemskie przenikając, * Wszystkich wzbudzi pozywając.
 4. Dobry Jezu, a nasz Panie, * Daj im wieczne spoczywanie.

Lub:

Dzień on dzień Sądu Pańskiego, * Świat w proch zetrze, świadkiem tego— Dawid z Sybillą wszystkiego.

Jako wielki tam strach będzie, * Gdy sam Bóg na tron zasiędzie! * I roztrząsać wszystko będzie.

Trąba dziwny głos puszczając — Groby ziemskie przenikając, * Wszystkich wzbudzi pozywając.

Dobry Jezu a nasz Panie! * Daj im wieczne spoczywanie.

 

 

Stacja I.

 

 

Pieśń

Boże wysłuchaj nasze wołanie serdeczne, * Daj duszom wiernych zmarłych odpocznienie wieczne, * Przez Jezusa Chrystusa rany i zasługi, * Odpuść im nieprawości, zgładź grzechów ich długi.

Okaż Twe Miłosierdzie, dobrotliwy Panie, * Nad tymi, co w kapłańskim służyli Ci stanie. * Którzy na ziemi wiernie paśli Twoją trzodę, * Daj im po pracy w niebie bez końca nagrodę.

Psalm 64.

Te decet hymnus, Deus, in Sion: * Et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam: * Ad te omuls caro veniet.

Verba iniquorum praevaluerunt super nos: * Et impietatibus nostris tu propitiaberis.

Beatus, quem elegisti, et assumpsisti: * Inhabitant in atriis tuis.

Replebimur in bonis domus tuae: * Sanctum est templum tuum, mirabile in aequitate.

Exaudi nos Deus salutaris noster, * Spes omnium tinium terrae, et in mari longe.

Praeparans montes in virtute tua, accinctus potentia: * Qui conturbas profundum mans, sonum fluctuum ejus.

Turbabuntur gentes, et timebunt qui habitant terminos a signis tuis: * Exitus matu- tini et vespere delectabis.

Visitasti terram, et inebriasti earn: * Multiplicasti locupletare earn.

Flumen Dei repletum est aquis, parasti eibum illorum: * Quoniam ita estpraeparatio ejus.

Fives ejus inebria, multiplica genimina ejus: * In stillicidiis ejus laetabitur germinans.

Benedices coronae anni benignitatis tuae: * Et campi tui replebuntur ubertate.

Pinguescent speciosa deserti: * Et exsultatione colles accigentur.

Induti sunt arietes ovium, et valles abundabunt frumento: * Clamabunt etenim hymnum discent.

Requiem aetemam * Dona eis Domine.

Et lux perpetua * Luceat eis.

Tobie przystoi pieśń, Boże, w Syonie: i tobie oddadzą ślub w Jeruzalem.

Wysłuchaj modlitwę moję: do ciebie wszelkie ciało przyjdzie.

Słowa niezbożników wzięły górę nad nami: a nieprawościom naszym ty będziesz miłościw.

Błogosławiony, któregoś obrał i przyjął: będzie mieszkał w sieniach twoich: będziem napełnieni dobrami domu twego: święty jest kościół twój.

Dziwny w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krajów ziemie, i na morzu daleko.

Który gotujesz góry mocą swoją, przepasany możnością.

Który zaburzasz głębokość morską, szum nawałności jego: zatrwożą się narodowie.

I będą się bać, którzy mieszkają na krainach dla znaków twoich: kraje rana i wieczora ucieszysz.

Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją: rozmaicie ubogaciłeś ją: rzeka Boża pełna jest wody: zgotowałeś żywność ich; bo tak jest zgotowanie jéj.

Brózdy jéj napój, rozmnóż jéj urodzaje: z kropel jéj rozweseli się rodząca.

Błogosławić będziesz okręgowi roku z dobrotliwości twojéj: a pola twoje będą pełne obfitości.

Stłuścieją ozdoby pustynie, a radością pagórki przepaszą się.

Przyodziani są barani owiec: a doliny będą obfitować zbożem: będą wykrzykać i pieśń śpiewać.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

 

Celebrans poklęknąwszy z ludem, śpiewa:

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Pater noster. (Silentio)

Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a mało.

V. Non intres in judicium cum fidelibus defunctis.

R. Quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor mens ad te verdat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Ojcze nasz. (po cichu)

I nie wódź nas na pokuszenie,

R. Ale nas zbaw ode złego;

V. Od wrót piekielnych,

R. Wybaw ich dusze Panie.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci;

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

Powstawszy:

Módlmy się. Boże, któryś między Apostołów i Kapłanami, wiernych zmarłych sług Twoich godnością stanu biskupiego lub też kapłańskiego powołać raczył, daj im, prosimy Cię, aby co prędzej w chwale niebieskiej z Apostołami Twymi cieszyć się i chwalić Cię mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Lub:

Dobrotliwy Boże! któryś między następcami Apostolskimi sług Twoich biskupią lub kapłańską godnością przyozdobił, aby paśli owieczki Twoje, które Jezus Chrystus drogą Krwią Swoją odkupił; spraw miłościwie, aby między Apostołów w Królestwie Niebieskim umieszczeni byli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Benedictio Dei Patria omnipotentis, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super hunc locum, et super haec corpora. V. Błogosławieństwo Boga Ojca wszechmogącego i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na to miejsce i na wszystkich tu spoczywających.

R. Amen.

Hymn

 1. Zdumieje się przyrodzenie * I śmierć, gdy wstanie stworzenie, * Na ostatnie rozsądzenie.
 2. Księgi spisane wystawią, * Które każdą rzecz wyjawią, * Z czego na świat dekret sprawią.
 3. Sędzia tedy gdy zasiędzie, * Wszelka skrytość jawną będzie, * Kary żaden grzech nie zbędzie.
 4. Cóż tam pocznę człek mizerny, * Kto mi patron będzie wierny, * Gdzie i Świętych strach niezmierny?
 5. Dobry Jezu! a nasz Panie, * Daj im wieczne spoczywanie.

 

 

Stacja II.

 

 

Idąc ku drugiej stacji.

Dusze rodziców naszych niech Twojej litości * Doznają za to, co k’nam * czynili z miłości; * Za ich staranne trudy, prace, niewygody, * Przyjm ich do łaski Twojej, do wiecznej ochłody.

Psalm 141.

Voce mea ad Dominum clamavi: * Voce mea ad Dominum deprecatus sum.

Effundo in conspectu ejus orationem meam:* Et tribulationem meam ante ipsum pronuntio.

In deficiendo ex me spiritum meum, * Et tu cognovisti semitas meas.

In via hac, qua ambulabam, * Absconderunt laqueum mihi.

Considerabam ad dexteram, et videbam: * Et non erat qui cognosceret me.

Periit fuga a me, * Et non est qui requirat animam ineam.

Clamavi ad te, Domine, * Dixi: tu es spes mea, portio meam in terra viventium.

Intende ad deprecationem meam: * Quia humiliatus sum nimis.

Libera me a persequentibus me: * Quia confortati sunt super me.

Educ de custodia animam meam ad contitendum nomino tuo: * Me exspectant justi, donee retribuas mihi.

Requiem aeternam * Dona eis, Domine.

Et lux perpetua * Luceat eis.

Głosem moim wołałem do Pana: głosem moim modliłem się Panu.

Wylewam przed Oblicznością Jego prośbę moją: a utrapienie moje przed nim opowiadam.

Gdy we mnie duch mój ustawał, a tyś znał ścieżki moje: na tej drodze, którąm chodził, zakryli sidło na mię.

Oglądałem się na prawą stronę: a baczyłem, i nie był, ktoby mię poznał: zginęła mi ucieczka: a nie jest, ktoby się pytał o duszy mojej.

Wołałem k’Tobie, Panie, rzekłem: Tyś jest nadzieja moja, cząstka moja w ziemi żywiących.

Wysłuchaj prośbę moją; bomci uniżony bardzo, wybaw mię od prześladowców moich; boć się wzmocnili nade mną.

Wywiedź z ciemnice duszę moją, ku wyznawaniu Imieniu Twemu: na mnie czekają sprawiedliwi, aż mi nagrodzisz.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

Celebrans poklęknąwszy z ludem, śpiewa:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, itd. z wersetami oprócz modlitwy jak w Stacji I.

Powstawszy:

Módlmy się. Boże, któryś nam ojca i matkę czcić rozkazał, prosimy Cię serdecznie, zmiłuj się łaskawie nad duszami rodziców naszych, racz im grzechy odpuścić, a nam daj ich w światłości oglądać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Lub:

Boże! któryś nam Ojca i matkę czcić rozkazał, zmiłuj się nad duszami rodziców, odpuść im łaskawie grzechy; nagródź im stokrotnie wiekuistą zapłatą, co oni dla nas czynili. Nam użycz Łaski Twojej, abyśmy według przestróg ich życie bogabojne prowadząc, w radości wiecznej oglądać ich mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Powtórzyć Błogosławieństwo z Stacji I.

Hymn

 1. Królu tronu straszliwego, * Który zbawić chcesz każdego, * Zbaw z łaski i mnie grzesznego.
 2. Wspomnij, Jezu, Panie drogi! * Żem przyczyną Twojej drogi, * Nie zgubże mnie w dzień on srogi.
 3. Szukałeś mnie spracowany, * Odkupiłeś ukrzyżowany, * Niech nie giną Twoje Rany.
 4. Sędzio, Boże sprawiedliwy, * Nim przyjdzie Twój Sąd straszliwy, * Bądź mi Boże litościwy.
 5. Dobry Jezu, a nasz Panie, * Daj im wieczne spoczywanie.

 

 

Stacja III.

 

 

Idąc ku trzeciej stacji.

Za dobrodziejów naszych pokornie prosimy, * Grzechów ich nie pamiętaj, zmiłuj się nad nimi. * Wszak nam dobrze czynili z miłości dla Ciebie; * Za swoją dobroczynność niech osiędą w Niebie.

Psalm 145.

Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea: * Psallam Deo meo quamdiu fuero.

Nollite conbdere in principibus: * In tiliis hominum, in quibus non est salus.

Exibit spiritus ejus, et revertetur in terrain suam: * In ilia die peribunt omnes cogitationes eorum.

Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes ejus in Domino Deo ipsius: * Qui fecit ceolum et terrain, mare, et omnia quae in eis sunt

Qui custodit veritatem in saeculum, facit judicium injuriam patientibus: * Dat escam esurientibus.

Dominus solvit compeditos: * Dominus illuminat caecos.

Dominus erigit elisos, * Dominus diii git justos.

Dominus custodit advenas, pupillum et viduam suscipiet: * Et vias peccatorum disperdet.

Regnabit Dominus in saeculą, Deus tuus Sion, * In generationem et generationes.

Requiem aeternam * Dona eis, Domino.

Et lux perpetua * Luceat eis.

Chwal, duszo moja! Pana: Będę chwalił Pana za żywota mego: będę śpiewał Bogu memu, póki mię stawa.

Nie ufajcie w książętach: w synach człowieczych, w których nie masz zbawienia.

Wynidzie duch jego, a obróci się w ziemię swoję: w ten dzień zginą wszystkie myśli ich.

Błogosławiony, którego Bóg Jakóba pomocnikiem: nadzieja jego w Panu, Bogu jego:

Który stworzył niebo i ziemię: morze i wszystko, co w nich jest: który strzeże prawdy na wieki.

Czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym: daje pokarm łaknącym: Pan rozwiązuje spętane.

Pan oświeca ślepych, Pan wzwodzi upadłe, Pan miłuje sprawiedliwe.

Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomoże: a drogi grzeszników zagubi.

Będzie Pan królował na wieki: Bóg twój, Syonie, na pokolenie i pokolenie.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

Celebrans poklęknąwszy z ludem, śpiewa:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, itd. z wersetami oprócz modlitwy jak w Stacji I.

Powstawszy:

Módlmy się. Boże, Dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia, prosimy Miłosierdzia Twego, abyś naszych braci, krewnych, powinowatych i dobrodziejów, którzy już z tego świata zeszli, za przyczyną Panny Maryi i Wszystkich Świętych, do wiecznego błogosławieństwa doprowadzić raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Boże odpuszczenia Dawca i zbawienia ludzkiego Miłośniku, prosimy Litości Twojej, abyś braciom, pokrewnym i dobrodziejom naszym za przyczyną Błogosławionej zawsze Panny Maryi i Wszystkich Świętych chrześcijańską ich litość i uczynność ku nam stokrotnie zapłacić, a dusze tych, którzy już z tego świata zeszli, do wiecznego błogosławieństwa przyjąć raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Powtórzyć Błogosławieństwo z Stacji I.

Hymn

 1. Wzdycham jako obwiniony, * Wstyd mnie za grzech popełniony, * Bądź mi Boże przeproszony.
 2. Tyś Magdalenie odpuścił, * Łotraś do łaski przypuścił, * Mnieś nadzieję z nieba spuścił.
 3. Prośba ma niegodna tego, * Lecz sam z Miłosierdzia Twego * Zbaw mnie od ognia wiecznego.
 4. Dobry Jezu! a nasz Panie, * Daj im wieczne spoczywanie.

 

 

Stacja IV.

 

 

Idąc ku czwartej stacji.

Za przodków, których ciała tu przy tym kościele * Spoczywają, za krewnych i znajomych wiele; * Pokornie Cię prosimy, zgładź ich nieprawości, * Skróć ich pokutę, wprowadź do wiecznej radości

Psalm: Canticum Ezechiae. (Iz 38, 10-20)

Ego dixi: In dimidio dierum meorum * Yadam ad portas inferi.

Quaesivi residuum annorum meorum: * Dixi: Non videbo Dominum Deum in terra viventium.

Non aspiciam hominem ultra, * Et habitatorem quietis.

Generatio mea oblata est, et convoluta est a me, * Quasi tabernaculum pastohim.

Praecisa est velut a texente, vita mea; dum adhuc ordirer, succidit me: * De mane usque ad vesperam finies me.

Sperabam usque ad mane, * Quasi leo sic contrivit omnia ossa mea:

De mane usque ad vesperam finies me; * Sicut pullus hirundinis sic clamabo, meditabor ut columba.

Attenuati sunt oculi mei: * Suspicientes in excelsum.

Demine, vim patior responde pro me: * Quid dicam, aut quid respondebit mihi, cum ipse fecerit?

Becogitabo tibi omnes annos meos * In amaritudine animae meae.

Demine, si sic vivitur, et in talibus vita spiritus mei, corripies me, et vivificabis me: * Ecce in pace amaritudo meo amarissima.

Tu autem eruisti animam meam ut non periret, * Projectsti post tergum tuum omnia peccata mea.

Quia non infemus confitebitur tibi, neque mors laudabit te: * Non exspectabunt qui descendant in lacum, veritatem tuam.

Vivens vivens ipse confitebitur tibi, sicut et ego hodie: * Pater filiis notam faciet veritatem tuam.

Domine salvum me fac: * Et psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitae nostrae in domo Domini.

Requiem aeternam * Dona eis Domine.

Et lux perpetua * Luceat eis.

Jam rzekł: W połowicy dni moich pójdę do bram piekielnych: szukałem ostatka lat moich.

Rzekłem: Nie ujrzę Pana Boga na ziemi żywiących: nie oglądam więcéj człowieka i obywatela pokoju.

Wiek mój przeminął i zwinion jest odemnie jako namiotek pasterski: przerzniony jest jako od tkacza żywot mój:

Gdym jeszcze zaczynał, przerznął mię, od zarania aż do wieczora dokonasz mię.

Miałem nadzieję aż do zarania, jako lew, tak połamał wszystkie kości moje:

Od zarania aż do wieczora dokonasz mię: jako młode jaskółczę, tak będę szczebiotał, a będę stękał jako gołębica.

Zemdlały oczy moje, spoglądając ku górze: Panie, gwałt cierpię, odpowiedz za mię.

Cóż rzekę, albo co mi odpowie, gdyż sam uczynił? Będęć rozmyślał wszystkie lata moje w gorzkości dusze mojéj.

Panie! jeźli tak żywią, i tak żywot ducha mego, pokarzesz mię i ożywisz mię.

Oto w pokoju gorzkość moja najgorzciejsza: aleś ty wyrwał duszę moję, aby nie zginęła, zarzuciłeś w tył twój wszystkie grzechy moje.

Albowiem nie piekło wyznawać ci będzie, ani śmierć chwalić cię będzie: nie będą czekać, którzy w dół wstępują, prawdy twojéj.

Żywy, żywy, ten ci wyznawać będzie, jako i ja dzisia: ojciec synom będzie opowiadał prawdę twoję.

Panie! zachowaj mię: a Psalmy nasze śpiewać będziemy w domu Pańskim po wszystkie dni żywota naszego.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

Celebrans poklęknąwszy z ludem, śpiewa:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, itd. z wersetami oprócz modlitwy jak w Stacji I.

Powstawszy:

Módlmy się. Boże, któremu właściwa jest, litować się zawsze i odpuszczać grzechy, prosimy Cię pokornie za dusze, których tu ciała przy tym kościele spoczywają, żebyś ich nie opuszczał, ale co prędzéj do wiecznéj ojczyzny przyjąć raczył, a co przez ułomność ciała żyjąc tu zgrzeszyli, to dobroć Twoja nieskończona niechaj zastąpi, aby, ponieważ w Tobie nadzieję mieli i wiarę, tej wiary i nadziei skutek w zbawieniu swym odebrali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Lub:

Boże! z Którego Litości dusze wiernych odpoczywają, daj sługom i służebnicom twoim tu i wszędzie w Chrystusie odpoczywającym miłościwie odpuszczenie grzechów, aby od wszystkich win uwolnione z Tobą się bez końca weselić mogły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Powtórzyć Błogosławieństwo z Stacji I.

Hymn

 1. Daj mi miejsce z owieczkami, * Nie odłączaj mnie z kozłami, * Na prawicy staw ze sługami.
 2. Pohańbiwszy potępionych, * W ogień wieczny osądzonych, * Weź mnie do błogosławionych.
 3. Proszę duchem uniżonym, * Sercem jak popiół skruszoném, * Bądź mi do końca patronem.
 4. Opłakanyż to dzień będzie, * Kiedy się z prochu dobędzie, * Na Sąd straszny człek mizerny, * Bądź mi Boże miłosierny.
 5. Jezu, Panie łaskawy, * Daj zmarłym pokój prawy.

 

 

Stacja V.

(Stacja ta odprawia się w kościele około katafalku z pokropieniem onego i incensacją.)

 

 

Idąc ku piątej stacji albo ku marom.

 

 1. Za dusze wszystkich zmarłych do Ciebie wołamy,

I ojcowskiej opiece Twojej polecamy;

Przyjmij łaskawie prośby braterskiej miłości,

Niech Ciebie oglądają w szczęśliwej wieczności.

 1. Święta jest i zbawienna, modlić się z miłości

Za zmarłych, by z grzechowej uwolnić ich złości;

Ale modląc się: »Panie, daj im pokój wieczny”

Miejmyż w pamięci własny koniec ostateczny.

 1. Ci, za którycheśmy się do Boga modlili,

Czem my teraz jesteśmy, tem i oni byli;

My domy, role, sprzęty po niech dziedziczymy,

Ale tak dziś, jak jutro za nimi pójdziemy.

Psalm 148.

Laudate Dominum de coelis: * Laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes Angeli ejus: * Laudate eum omnes virtutes ejus.

Laudate eum sol et luna: * Laudate eum omnes stellae, et lumen.

Laudate eum coeli coelorum: * Et aquae omnes quae super coelos sunt, laudent nomen Domini.

Quia ipse dixit, et facta sunt: * Ipse mandavit, et creata sunt.

Statuit ea in aetemum, et in saeculum saeculi: * Praeceptum posuit, et non praeteribit.

Laudate Dominum de terra, * Dracones, et omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: * Quae faciunt verbum ejus.

Montes, et omnes colies: * Ligna fructifera, et omnes cedri.

Bestiae, et universae pecora: * Serpentes, et volucres pennatae.

Reges terrae et omnes populi: * Principes et omnes judices terrae.

Juvenes, et virgines: senes cum junioribus laudent nomen Domini: * Quia exaltatum est nomen ejus solius.

Confessio ejus super coelum et terrain: * Et exaltavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus: * Filiis Israel, populo appropinquanti sibi.

Chwalcie Pana na niebiesiech: chwalcie go na wysokości.

Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego: chwalcie go, wszystkie wojska jego.

Chwalcie go słońce i miesiącu: chwalcie go wszystkie gwiazdy i światłości.

Chwalcie go niebiosa nad niebiosy: i wody, które są na niebie.

Niech imię Pańskie chwalą; albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, i stworzone są.

Postanowił je na wieki i na wieki wieków: ustawę dał i nie przeminie.

Chwalcie Pana z ziemi: smokowie i wszystkie przepaści:

Ogniu, gradzie, śniegu, lodzie, i wietrze gwałtowny, które czynią słowo jego:

Góry i wszystkie pagórki; drzewa owoc dające, i wszystkie cedry:

Zwierzęta, i wszystko bydło: rzeczy płazające, i ptastwo skrzydlaste.

Królowie ziemscy, i wszyscy narodowie: książęta, i wszyscy sędziowie ziemscy.

Młodzieńcy i panienki: starzy i młodzi, niech imię Pańskie chwalą;

Bo wywyższyło się imię jego samego: wyznanie jego na niebie i na ziemi.

I wywyższył róg ludu swego: Chwała wszystkim świętym jego: synom Izraelskim, ludowi przybliżającemu się do niego.

Psalm 149.

Cantate Domino canticum novum: * Laus ejus in ecclesia Sanctorum.

Laetetur Israel in eo, qui fecit eum: * Et filii Sion exsultent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro: * In tympano et psalterio psalant ei:

Quia beneplacitum est Domino in populo suo: * Et exaltabit mansuetos in salutem.

Exsultabunt sancti in gloria, * Laetabuntur in cubilibus suis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: * Et gladii ancipites in manibus eorum:

Ad faciendam vindictam in nationibus: * Increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in conpedi- bus: * Et nobiles eorum in manicis ferreis.

Ut faciant in eis judicium conscriptum: * Gloria haec est omnibus sanctis ejus.

Śpiewajcie Panu pieśń nową: chwała jego w zgromadzeniu świętych.

Niech się weseli Izrael w tym, który go stworzył: a synowie Syońscy niech się radują w królu swoim.

Niechaj imię jego chwalą w śpiewaniu spółecznem: na bębnie i na arfie niechaj mu grają.

Bo się kocha Pan w ludu swoim: i podwyższy ciche ku zbawieniu.

Rozweselą się święci w chwale: rozradują się w łóżnicach swoich.

Wysławiania Boga w gardlech ich: a miecze z obu stron ostre w rękach ich:

Aby czynili pomstę nad pogany, skaranie między narody.

Aby powiązali króle ich pętami: a szlachtę ich okowami żelaznemi.

Aby uczynili o nich prawo napisane: Tać jest chwała wszystkim świętym jego.

Psalm 150.

Laudate Dominum in sanctis ejus: * Laudate eum in firmamentu virtutis ejus.

Laudate eum in virtutibus ejus: * Laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

Laudate eum in sono tubae: * Laudate eum in psalterio, et cithara.

Laudate eum in tympano, et choro: * Laudate eum in chordis, et organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus: laudate eum in cymbalis jubilationis: * Omnis spiritus laudet Dominum.

Requiem aeternam * Dona eis Domine.

Et lux perpetua * Luceat eis.

Chwalcie Pana w Świętych Jego: chwalcie Go na utwierdzeniu mocy jego.

Chwalcie Go w możnościach jego: chwalcie Go według mnóstwa wielkości jego.

Chwalcie Go głosem trąby: chwalcie Go na arfie i na cytrze.

Chwalcie Go na bębnie i na piszczałce: chwalcie Go na stronach i na organiech.

Chwalcie Go na cymbałach głośnych: chwalcie Go na cymbałach krzykliwych. Wszelki duch niechaj Pana chwali.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

Celebrans poklęknąwszy z ludem, śpiewa:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, itd. z wersetami oprócz modlitwy jak w Stacji I.

Powstawszy:

Módlmy się.Boże, wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu, Jezu Chryste, sług i służebnic Twoich duszom racz dać odpuszczenie grzechów, aby zbawienia, którego zawsze pragnęli, za niegodnymi modlitwami naszymi dostąpić co prędzej mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Lub:

Boże wszystkich wiernych stworzycielu i odkupicielu! duszom służebników i służebnic twoich racz dać odpuszczenie wszystkich grzechów, a miłosierdzia, którego zawsze żądali, przez nabożne prośby nasze dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen

Powtórzyć Błogosławieństwo z Stacji I.

 

 

Śpiewa się albo Witaj Królowo Nieba albo Libera me Domine

 

 

SALVE REGINA.

Salve Regína, Máter misericórdiae, víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve! Ad te clamámus éxsules fílii Hévae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntesin hac lacrimárum válle. Eia, ergo, Advocáta nóstra, íllos Túos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jésum, Benedíctum Frúctum Véntris Túi, nóbis post hoc exsílium osténde. O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

 

— albo: Witaj Królowa nieba

 

Witaj Królowa Nieba i Matko litości!

Witaj nadziejo nasza! w smutku i żałości

K’Tobie wygnańcy Ew y, wołamy synowie,

K’Tobie wzdychamy płacząc z padołu więźniowie.

Orędowniczko nasza! racz Twe litościwe,

Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe,

I owoc błogosławiony żywota Twojego

Racz pokazać po zejściu z świata mizernego.

O! łaskaw a, pobożna, o! święta Marya,

Niechaj wszyscy zbawieni będą grzeszni i ja;

O! Jezu niech po śmierci Ciebie oglądamy,

O! Maryo uproś nam Czego pożądamy:

Pożądamy wieczności społem z Tobą w Niebie!

Prosząc Aniołów świętych, a tern bardziej Ciebie.

O! Jezu, Jezu, Jezu, Jezu mój kochany —

Jezu wielkiej dobroci nigdy nieprzebrany. Amen

 

— albo następująca pieśń:

 

 1. Marya czysta Dziewico, * Wierna Boga służebnico, * Matko błogosławiona! * Któraś Chrystusa powiła, * Piersiami swemi karmiła, * Bądż od nas pozdrowiona.
 2. Obróć oczy miłosierne * Na braci i siostry wierne * W czyścu pokutujące. * Przyczyń się Matko litości, * Niech odziedzicza radości * W niebie nieustające.
 3. Proś też za nami grzesznemi * Na świecie tu żyjącemi * O grzechów odpuszczenie. * Gdy przyjdzie śmierci godzina * Zjednaj nam u twego Syna * Lekkie w Bogu zasnienie.

 

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże, odpuszczenia dawco i  zbawienia ludzkiego miłośniku, Twego miłosierdzia pokornie żebrzemy, abyś dusze zmarłych braci i sióstr naszych za przyczyną błogosławionej zawsze Panny Maryi i wszystkich Świętych do wiecznego błogosławieństwa przyjąć raczył; nam zaś żyjącym użycz łaski Twej, abyśmy rozszedłszy się z tego kościoła o własnej śmierci naszej żywo pamiętając pokuty nie odłożyli, a przez usilne w cnotach świętych ćwiczenie na szczęśliwe z światem rozstanie sobie zasłużyli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

ZAKOŃCZENIE W KOŚCIELE

 

 

Modlitwa po zakończonych odprawach kościelnych.

Święta jest i zbawienna modlić się z miłości za zmarłych, by z grzechowej uwolnić ich złości; ale modląc się: Panie! daj im pokój wieczny, miejmyź w pamięci własny koniec ostateczny.

Ci, za którycheśmy się do Boga modlili, czym my teraz jesteśmy, tym i oni byli, my domy, role, sprzęty po nich dziedziczymy, ale tak dziś jak jutro za nimi pójdziemy.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, wylanej litości Ojcze! racz miłościwie przyjąć pokorne prośby nasze, któreśmy za dusze zmarłych braci i sióstr naszych do tronu Twego zanosili, a dla Syna Twego Jezusa Chrystusa bądź im miłościw! wprowadź ich do wiekuistej ochłody. Nam zaś żyjącym, a mało co na ostateczny koniec swój pamiętnym wyrysuj to głęboko w pamięci, że godziny niepewnej stąd do wieczności wędrować musimy, abyśmy przez godne pokuty owoce usilnie się oczyszczali z brudów grzechowych, a w gotowości na przyjście Twoje czekając w Łasce Twej szczęśliwie zasnąć, i żywot wieczny odziedziczyć mogli. Przez Pana naszego itd.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

Lub:

 

Libera me.

Nie wchodź Panie w sąd z sługami i służebnicami Twymi, ponieważ się przed Tobą żaden człowiek nie ostoi, chyba że mu udzielisz odpuszczenia wszystkich grzechów jego. Niechże ich więc prosimy, twój sądowy dekret nie gubi, których ci prawdziwa prośba wiary chrześcijańskiej zaleca; ale niech za pomocą Łaski Twojej zasłużą minąć sąd straszliwy, którzy za życia byli oznaczeni znakiem Trójcy Przenajświętszej. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Od śmierci wiecznej, wybaw mnie, Panie! w onym dniu srogim, ach wspomnij na mnie! gdy będą nieba, ziemia wzruszone, morza gniewliwe strasznie wzburzone.

Gdy z Majestatem wielkim przybędziesz i na stolicy jak sędzia siędziesz, abyś świat sądził przez ogień cały; będzie tam biada i strach nie mały.

Ach! drżenie wielkie i strach tam będzie, gdy w gniewie wszystko Bóg roztrząść przyjdzie. Gdy będą nieba, ziemia wzruszone, morza gniewliwe strasznie wzburzone. Dzień on, dzień gniewu, biadania wszego, dzień mizerii, smutku każdego! Ach! dzień on gorzki i bardzo wielki, gdy ogniem przyjdziesz sądzić wiek wszelki. O Boże dobry! oto wołamy: wejrzyj na dusze, któreć zlecamy; niech spoczywają w Tobie bezpiecznie, Twoja im Światłość niech świeci wiecznie.

Kyrie eleison etc.

Ojcze nasz etc.

V . I nie wódź nas na pokuszenie.

R . Ale nas zbaw od złego.

V . Od bramy piekielnej.

R . Wyrwij, Panie, ich dusze.

V . Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże! którego jest własnością zmiłować się zawsze i odpuszczać, prosimy cię pokornie za duszami sług i służebnic twoich, któreś stąd do wieczności powołał, abyś ich nie dał w ręce nieprzyjaciół ani o nich do końca nie zapominał; ale daj je od Aniołów Świętych przyjąć i do Ojczyzny Niebieskiej zaprowadzić, aby dla wiary i ufności, którą w Tobie pokładały, nie zniosły mąk piekielnych, ale radości wiecznych dostąpiły i używały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

SALVE REGINA.

Salve Regína, Máter misericórdiae, víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve! Ad te clamámus éxsules fílii Hévae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntesin hac lacrimárum válle. Eia, ergo, Advocáta nóstra, íllos Túos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jésum, Benedíctum Frúctum Véntris Túi, nóbis post hoc exsílium osténde. O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice; et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Josepho ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per eumdem Christum, Dominum nostrum.
R. Amen.
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo!
K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym jej Oblubieńcem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *