10 Grudnia.

PRZENIESIENIE DOMKU NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU DO LORETO.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Przeniesienie domku

Przenajświętsza Rodzina żyła w Nazarecie bogobojnie z pracy rąk, dając ludzkości przykład, jak należy żyć uczciwie, i pobożnie, przeplatając pracę modlitwą. Chrystus większą część doczesnego Żywota przepędził w ubogim domku Nazaretańskim, pokorny, pracowity i poddany przybranym rodzicom, Maryi i Józefowi, uświęcając tę rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Domek Nazaretański był w czasach apostolskich miejscem zboru Chrześcijan. Tu Piotr Apostoł i inni kapłani odprawiali Msze Święte dla wiernych. Cesarzowa Helena kazała nad tym domkiem zbudować wspaniałą świątynię. W roku 1263 wydarli Turcy Krzyżakom Nazaret, ale Pan Bóg nie chciał, aby Domek Przenajświętszej Rodziny był w rękach niewiernych, więc 10 maja 1291 r. przeniósł go do kroackiej wioski Tersat, obok Rjeki (Fiume). Domek ów pozostawał w Kroacji 3 lat i 7 miesięcy, po czym przeniesiony został do Loreto we Włoszech 10 grudnia 1294 r. Kilkakrotne przenoszenie Domku Najświętszej Panny Maryi było umyślnie zarządzone przez Opatrzność, aby udowodnić ludziom, że Mocy Bożej nikt przeszkód stawiać nie może, że Pan Bóg nie chciał, aby ów dom, w którym Anioł pozdrowił Maryę, w którym Słowo stało się Ciałem, był pod władzą niewiernych turków.

Włosi chcąc się przekonać, że ów cudownie się przenoszący domek, w istocie jest Domkiem Przenajświętszej Rodziny, wysłali posłów do Tersatu i Nazaretu. Stwierdzili oni, że z Nazaretu znikł domek Najświętszej Panny Maryi, a zostały tylko fundamenta, których grubość i długość zgadzały się z domkiem Loretańskim; że w Tersacie pozostawione po domku ślady, zgadzają się najzupełniej z rozmiarami w Nazarecie i Loreto.

Materiał budowlany domku jest ten sam, jaki znajduje się w pozostałych fundamentach w Nazarecie. Kamienia takiego nie ma w całych Włoszech, a znajduje się jedynie w okolicy Nazaretu. Sprawę tę badał wszechstronnie kardynał Bartolini, geolodzy i chemicy r. 1860, i sprawdzili tożsamość kamienia domku loretańskiego z fundamentami w Nazarecie.

W końcu, czyż to nie cud, że Domek Przenajświętszej Rodziny stoi w Lorecie 600 lat bez fundamentów, chociaż ściany jego są słabe, pokrzywione i wklęsłe? Kiedy Papież Benedykt XIV kazał w domku dać marmurową posadzkę, wówczas komisja inżynierów i biskupów odkryła ściany u dołu, i przekonała się, że fundamentów nie mają, a opierają się tylko w niektórych miejscach na gruncie piaszczystym, w innych zaś wygodnie ręką przesunąć można. Czyż tak duży dom mógłby stać tak długo bez fundamentów, gdyby go nie podtrzymywała Wszechmoc Boża?

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś Domek Najświętszej Maryi Panny przez Wcielenie Słowa poświęcił, spraw, abyśmy oddzieleni od przybytków grzeszników, stali się godnymi mieszkańcami Świętego Twego Przybytku. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023