Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

„Syna Człowieczego przychodzącego w Obłokach Niebieskich z Mocą wielką i Majestatem” — (Mat. 24, 30).

 

PRZYGOTOWANIE.Oto się już otwierają Niebiosa, ukazują się Aniołowie, mają być świadkami Sądu — niosą Znaki Męki Pana Jezusa, przede wszystkim Krzyż. Przybywają Apostołowie i wierni ich naśladowcy, ukazuje się Królowa Świętych, Najświętsza Marya Panna, a wreszcie sam Sędzia Przedwieczny — na Tronie Majestatu i Światłości, rozpoczyna Sąd. — Cóż myślimy? Co w On Dzień stanie się z nami? Co będziemy mogli powiedzieć na swe uniewinnienie, jeśli na nieszczęście zostaniemy potępieni?

 

I. — Rozważ, jak Sprawiedliwość Boża przy końcu świata będzie sądzić wszystkie narody na dolinie Jozafatowej; wówczas umarli zmartwychwstaną — ich ciała i dusze będą miały otrzymać nagrodę lub karę, według tego, na co zasłużyły. Oto już otwierają się Niebiosa, ukazują się Aniołowie — mają być świadkami Sądu — i niosą, jak mówi Św. Tomasz, Znaki Męki Pańskiej, przede wszystkim Krzyż.

A na on czas się ukaże Znak Syna Człowieczego na Niebie i wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi. O jakże wtedy, mówi Korneliusz a Lapide, będą płakać grzesznicy, którzy za życia nic sobie nie robili z wiecznego zbawienia, które tyle kosztowało Syna Bożego!

Wezmą też udział w Sądzie Święci Apostołowie i wszyscy, którzy poszli w ich ślady; wraz z Panem Jezusem będą sądzić. Jaśnieć będą sprawiedliwi… będą sądzić narody. Przybędzie również Królowa Aniołów i Świętych, Najświętsza Marya Panna.

Ukaże się wreszcie Sędzia Przedwieczny na Tronie Majestatu i Światłości. I ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Obłokach Niebieskich z Mocą wielką i Majestatem. Widok Pana Jezusa sprawi radość wybranym, lecz dla odrzuconych, jak mówi Św. Hieronim, będzie on sroższą karą, niż samo piekło. Św. Teresa mawiała: Jezu mój, ześlij na mnie wszelkie cierpienia, bylebym tylko w On Dzień nie ujrzała Cię zagniewanego na mnie. — Św. Bazyli powiada, iż zawstydzenie, jakie wtedy ogarnie grzeszników, przewyższy wszelkie katusze. Wówczas spełnią się słowa przepowiedni Św. Jana, iż potępieni będą wołać na góry, by padły na nich i zakryły ich przed wzrokiem zagniewanego Sędziego: Zakryjcie nas od Oblicza siedzącego na Stolicy i od Gniewu Baranka.

 

II. — Oto się już Sąd rozpoczyna. — Księgi Sądowe otwarte — to sumienia ludzkie. Zasiadł Sąd i Księgi otworzono. Świadkami przeciw odrzuconym będą najpierw szatani. Według Św. Augustyna, tak będą mówić do Pana Boga: „Najsprawiedliwszy Boże, osądź, iż do nas należy ten, który za żadną cenę nie chciał należeć do Ciebie”. Następnie świadczyć będą przeciw odrzuconym własne ich sumienia: sumienie ich świadectwo daje. Poza tymi świadkami, wzywającymi pomsty, wołać będą mury domów, w których grzeszyli: kamień ze ściany wołać będzie…

Świadkiem na koniec będzie Sam Sędzia, który był Obecny przy wszystkich zniewagach Mu wyrządzanych. Św. Paweł powiada, iż wówczas Pan Jezus oświeci zakrycia ciemności, to jest, ukaże wszystkim ludziom grzechy odrzuconych, nawet najbardziej ukryte i zawstydzające, które za życia i przed swymi spowiednikami taili: „Odkryję sromotę twoją, przed obliczem twoim”. Grzechy wybranych, jak twierdzi Piotr Lombard wraz z innymi, nie zostaną wówczas wyjawione; będą zakryte, według słów Dawida: Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości i których zakryte są grzechy. Grzechy zaś potępionych, jak mówi Św. Bazyli, obejmą wszyscy jednym spojrzeniem, jakby w obrazie przedstawione.

Bracie mój, zastanów się nad tym, co w On Dzień cię czeka? Jakież wielkie będzie twe zawstydzenie, jeśli na nieszczęście się potępisz? Co będziesz mógł przytoczyć na swe uniewinnienie? A więc czyń pokutę, odmień życie, oddaj się zupełnie Panu Bogu i rozpocznij odtąd Go miłować.

 

 

Modlitwa.

Tak, mój Jezu, dość Cię naobrażałem; życia, jakie mi pozostaje, nie chcę obracać na znieważanie Ciebie; chcę jedynie Cię kochać i opłakiwać zniewagi, jakie Ci wyrządziłem, za które całym sercem żałuję. Najsłodszy Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem. I Ty, Matko moja, Maryo, proś za mną Swego Boskiego Syna. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 30.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 23.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. Oktawa modłów o jedność Kościoła – dzień 6
  7. uczczenia Tajemnicy święta dnia dzisiejszego, tj. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny z Św. Józefem: Nabożeństwo ku czci Zaślubienia NMP z Św. Józefem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024