Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

 

Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi,
który sprawił gody małżeńskie synowi swemu. — Mat. 22, 2.

 

PRZYGOTOWANIE. — Gody, o których mówi Ewangelia, są figurą Nauki Katolickiej, Sakramentów Świętych i obfitości Łask Bożych. Jako dzieci Kościoła Świętego, jesteśmy na te gody zaproszeni, toteż dziękujmy zawsze Panu Jezusowi za tak wielką Łaskę, jakiej nam udzielił, choć jej nie użyczył tylu innym. Starajmy się jednak pilnie, abyśmy byli przyodziani szatą godową, tj. Łaską uświęcającą. W przeciwnym bowiem razie, prędzej czy później, zostaniemy wrzuceni w ciemności zewnętrzne, tj. do piekła. Iluż Chrześcijan za to się potępia, że ich Wierze nie odpowiadają czyny.

 

I.Podobne się stało, powiedział Pan Jezus, Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu. I posłał sługi swoje wzywać zaproszonych na gody, a nie chcieli przyjąć. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Otom obiad swój nagotował: woły moje i karmne rzeczy są pobite i wszystko gotowe; Pójdźcie na gody. A oni zaniedbali i odeszli, jeden do wsi swojej, a drugi do kupiectwa swego. A drudzy pojmali sługi jego i zelżywość im uczyniwszy, pobili. A usłyszawszy król, rozgniewał się i posławszy wojska swe, wytracił onych mężobójców i miasto ich spalił. Wtedy rzekł służebnikom swoim: Gody są gotowe, lecz zaproszeni nie byli godnymi. A przeto idźcie na rozstaje dróg, a którychkolwiek znajdziecie, wezwijcie na gody. I wyszedłszy słudzy jego na drogi, zebrali wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych, i napełnione są gody siedzącymi.

Tłumacze Pisma Świętego twierdzą, że król w tej przypowieści wyobraża Boga Ojca, oblubieniec — Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a oblubienica jest figurą Kościoła Świętego. — Uczta weselna wyobraża Naukę Ewangeliczną, Sakramenty Święte i obfitość Łask Bożych. Do tej mistycznej uczty Pan Bóg najpierw wezwał żydów, a to za pośrednictwem Proroków i Apostołów. Lecz oni wzgardzili zaproszeniem, prześladowali i zabijali Sługi Boże, toteż zostali odrzuceni i poginęli przy upadku Jerozolimy. Zamiast żydów zostali zaproszeni poganie, którzy byli na szerokiej drodze, wiodącej do piekła.

Twoi przodkowie byli poganami; bez swej zasługi należysz do liczby tych, którzy zostali zaproszeni. Zastanów się więc nad szczególniejszą Miłością, jaką ci Pan Bóg okazał, podziękuj Mu za nią i zbadaj, jak dotąd się za nią odwzajemniałeś. Iluż, gdyby posiadało taką obfitość środków, jakie tobie dostały się w udziale, stałoby się Świętymi i wielkimi Świętymi, ty zaś przeciwnie, może od wielu lat pozostajesz w oziębłości, i co nie daj Boże, może nawet w grzechach.

 

II. — Ewangelia tak dalej opowiada: „Wszedł król, aby oglądał siedzących i zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą godową. I rzekł mu: Przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty godowej? A on zamilknął. Wtedy rzekł król sługom: Związawszy ręce i nogi jego, wrzućcie go w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Według Św. Grzegorza, szata godowa oznacza Miłość Świętą. Toteż Chrześcijanie, którzy przez Wiarę są członkami Kościoła Świętego, lecz nie mają miłości, tj. są pozbawieni Łaski Bożej, podobni są do człowieka, który wprawdzie jest na godach, lecz nie ma szaty godowej. Na Sądzie Ostatecznym czeka ich tenże Wyrok, który spotkał owego nieszczęśliwca: i zostaną wrzuceni wraz z duszą i ciałem w płomienie piekielne. — I gdyby przynajmniej liczba takich głupich Chrześcijan, których Wierze nie odpowiadają czyny, była mała! Niestety, jest niezmiernie wielka. Toteż Pan Jezus, kończąc ową przypowieść, powiedział: „Wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych”.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu najukochańszy! Dziękuję Ci, iż z taką Miłością zawezwałeś mnie na mistyczną Ucztę Swego Kościoła, i że znosiłeś mnie tak długo, choć nie miałem godowej szaty Świętej Miłości. Zapomniałem, Panie, o Tobie, lecz Ty nie zapomniałeś o mnie. Żałuję, że odwracałem się od Ciebie. Postanawiam całkowicie się Tobie oddać i wieść życie zgodne ze Świętą Wiarą, jaką wyznaję. Na co czekam? Może na to, aż śmierć mnie zaskoczy i skarzesz mnie na ciemności zewnętrzne, bym płakał wraz z odrzuconymi?

Mój Jezu, nie chcę Cię już więcej obrażać, lecz chcę Cię kochać ze wszystkich sił, abym kiedyś brał udział w Godach Niebiańskich w Błogosławionej Ojczyźnie — w Niebie. „Wszechmogący i Miłosierny Boże, oddal ode mnie wszelkie przeszkody do zbawienia, abym od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolniony, swobodnie mógł Ci służyć”. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 8

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *